Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
wroclaw:dokumenty-publiczne [2019/10/29 09:12]
wr_mfrankow
wroclaw:dokumenty-publiczne [2021/06/24 12:52] (aktualna)
wr_mrygiel
Linia 1: Linia 1:
-====Wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu==== +====Wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, doktorskich ​oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu====
  
 ---- ----
- 
  
 ==Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych== ==Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych==
  
 +Wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, stanowiące załączniki do uchwały nr 17/2021 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2021 roku:
 +
 +{{ :​wroclaw:​uchwala_senatu_17_2021_w_sparwie_zatwierdzenia_wzoru_swiadectwa_sp.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​zalacznik_do_uchwaly_senatu_17_2021_specyfikacja_techniczna.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​wzor_swiadectwa_sp_oryginal.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​wzor_swiadectwa_sp_wroc_tyl.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​wzor_swiadectwa_sp_odpis.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​wzor_swiadectwa_sp_odpis_do_akt.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​dyplom_wyzsza-szkola-bankowa_wroclaw_opis-techniczny-zabezpieczen_swiadectwo_sp.pdf |}}
 +
 +----
 Wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, stanowiące załącznik do uchwały nr 17/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 roku: Wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, stanowiące załącznik do uchwały nr 17/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 1 października 2019 roku:
  
 {{ :​wroclaw:​uchwala_nr_17_2019_w_sprawie_zatwierdzenia_wzoru_swiadectwa_studiow_podyplomowych.pdf |}} {{ :​wroclaw:​uchwala_nr_17_2019_w_sprawie_zatwierdzenia_wzoru_swiadectwa_studiow_podyplomowych.pdf |}}
 {{ :​wroclaw:​swiadectwo_ukonczenia_studiow_podyplomowych_wzor_2019.pdf |}} {{ :​wroclaw:​swiadectwo_ukonczenia_studiow_podyplomowych_wzor_2019.pdf |}}
- 
  
 ---- ----
Linia 17: Linia 25:
 ==Wzory dyplomów ukończenia studiów== ==Wzory dyplomów ukończenia studiów==
  
 +Wzory dyplomów ukończenia studiów w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, stanowiące załączniki do uchwały nr 16/2021 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2021 roku:
 +
 +{{ :​wroclaw:​uchwala_senatu_016_2021_w_sparwie_zatwierdzenia_wzoru_dyplomu_ukonczenia_studiow.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​zalacznik_do_uchwaly_senatu_specyfikacja_techniczna.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​wzor_dyplomu_studia_1_stopnia_oryg.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​wzor_dyplomu_studia_1_stopnia_odpis.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​wzor_dyplomu_studia_1_stopnia_odpis_do_akt.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​wzor_dyplomu_studia_2_stopnia_oryg.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​wzor_dyplomu_studia_2_stopnia_odpis.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​wzor_dyplomu_studiow_2_stopnia_odpis_do_akt.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​wzor_dyplomu_jsm_oryg.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​wzor_dyplomu_jsm_odpis.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​wzor_dyplomu_jsm_odpis_do_akt.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​dyplom_wyzsza-szkola-bankowa_wroclaw_opis-techniczny-zabezpieczen.pdf |}}
 +
 +----
 Wzory dyplomów ukończenia studiów w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, stanowiące załącznik do uchwały nr 37/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 września 2019 roku:  Wzory dyplomów ukończenia studiów w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, stanowiące załącznik do uchwały nr 37/2019 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 27 września 2019 roku: 
  
Linia 23: Linia 47:
 {{ :​wroclaw:​wzor_dyplomu_ukonczenia_studiow_ii_stopnia.pdf |}} {{ :​wroclaw:​wzor_dyplomu_ukonczenia_studiow_ii_stopnia.pdf |}}
  
 +----
 +
 +==Wzory dyplomu doktorskiego==
 +
 +Wzory dyplomu doktorskiego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, stanowiące załączniki do uchwały nr 77/2021 Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2021 roku:
  
 +{{ :​wroclaw:​077_2021_w_sparwie_zatwierdzenia_wzoru_dyplomu_doktorskiego.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​077_2021_zalacznik_wzor_dyplom_doktorski_.pdf |}}
 +{{ :​wroclaw:​077_2021_zalacznik_wzor_dyplom_doktorski_odpis.pdf |}}
 ---- ----
  
  
wroclaw/dokumenty-publiczne.1572336741.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/10/29 09:12 przez wr_mfrankow