Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
torun [2019/09/11 13:36]
to_emurawska
torun [2020/02/14 10:44] (aktualna)
to_emurawska
Linia 10: Linia 10:
  
   * Rektor, prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz,​ od 2014  ​   * Rektor, prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz,​ od 2014  ​
-  * Kanclerz, ​mgr Anna Kocikowska, od 2011+  * Kanclerz, ​dr Anna Kocikowska, od 2011
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu** **Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu**
Linia 17: Linia 17:
   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014
   * Prodziekan, dr Jacek Kuras, od 2014   * Prodziekan, dr Jacek Kuras, od 2014
-  * Prodziekan, dr Krzysztof Maślankowski, od 2019+  * Prodziekan, dr Łukasz Reszczyński, od 2020
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy** **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
Linia 47: Linia 47:
   * Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.6022.128.3.2018.AN z dnia 2018-09-28   * Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.6022.128.3.2018.AN z dnia 2018-09-28
   * Inżynieria zarządzania,​ decyzja nr ZNN.6022.63.5.2018.3.IZ z dnia 2018-06-21   * Inżynieria zarządzania,​ decyzja nr ZNN.6022.63.5.2018.3.IZ z dnia 2018-06-21
-  * Kierunek Menedżersko-prawny,​ decyzja nr DSW.ZNU.6022.127.3.2014.AN z dnia 2014-07-29 
   * Logistyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.67.2019.AM.3 z dnia 2019-05-28   * Logistyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.67.2019.AM.3 z dnia 2019-05-28
 +  * Menedżersko-prawny,​ decyzja nr DSW.ZNU.6022.127.3.2014.AN z dnia 2014-07-29
   * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.6022.52.2017.4.MG z dnia 2017-07-28   * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.6022.52.2017.4.MG z dnia 2017-07-28
   * Turystyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.144.2019.KT.3 z dnia 2019-07-03   * Turystyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.144.2019.KT.3 z dnia 2019-07-03
 +
 +__jednolite studia magisterskie__
 +  * Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​ na podstawie § 39a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787)
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy** **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
Linia 70: Linia 73:
 __studia drugiego stopnia__ __studia drugiego stopnia__
   * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.23.2019.3.RL z dnia 2019-05-31   * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.23.2019.3.RL z dnia 2019-05-31
 +  * Finansowo-prawny,​ decyzja nr DSW.ZNU.6022.25.2015.EK.4 z dnia 2015-04-22
   * Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.122.2019.KT.4 z dnia 2019-07-11   * Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.122.2019.KT.4 z dnia 2019-07-11
   * Inżynieria zarządzania,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.87.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24   * Inżynieria zarządzania,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.87.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24
-  * Kierunek Finansowo-prawny,​ decyzja nr DSW.ZNU.6022.25.2015.EK.4 z dnia 2015-04-22 
   * Logistyka, decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.128.2.2013.AN z dnia 2013-05-20   * Logistyka, decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.128.2.2013.AN z dnia 2013-05-20
   * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.5014.198.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24   * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.5014.198.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24
Linia 78: Linia 81:
  
  
-**Prowadzenie wspólnie na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB w Toruniu oraz Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**+=====Dane kontaktowe=====
  
- 
-__studia pierwszego stopnia__ 
-  * Informatyka w biznesie – inżynierska,​ decyzja nr ZNN.6022.40.5.2016/​2017.AN z dnia 2017-02-06 
- 
- 
- 
-=====Dane kontaktowe===== 
 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  
Linia 117: Linia 113:
  
 =====Udostępnianie informacji publicznej ===== =====Udostępnianie informacji publicznej =====
 +
 Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
    
Linia 130: Linia 127:
  
   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń; ​   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń; ​
-  * złożyć osobiście w Biurze Zarządu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń, pok. 260;+  * złożyć osobiście w Biurze Zarządu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń, pok. 205;
   * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.torun.pl;​   * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.torun.pl;​
  
 Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  
torun.1568201779.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/09/11 13:36 przez to_emurawska