Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
poznan:rozprawy-doktorskie [2019/05/07 11:26]
po_jkrzywinska
poznan:rozprawy-doktorskie [2019/05/07 11:48]
po_jkrzywinska
Linia 24: Linia 24:
  
 **Promotor pomocniczy:​** dr Jacek Połczyński **Promotor pomocniczy:​** dr Jacek Połczyński
 +
 +**Recenzenci:​**
 +
 +**Zawiadomienie o obronie:**
 +
 +----
 +
 +**mgr Maja Błaszak**
 +
 +**Tytuł rozprawy:** Zrównoważony rozwój miast w świetle budżetów obywatelskich
 +
 +**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​**
 +
 +**Promotor:​** prof. dr hab. Wiesława Przybylska - Kapuścińska
 +
 +**Promotor pomocniczy:​** dr Agata Basińska - Zych
 +
 +**Recenzenci:​**
 +
 +**Zawiadomienie o obronie:**
 +
 +----
 +
 +**mgr Krzysztof Drgas**
 +
 +**Tytuł rozprawy:** Źródła finansowania rozwoju cyfryzacji samorządów w latach 2007-2020 w Wielkopolsce
 +
 +**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​**
 +
 +**Promotor:​** prof. dr hab. Wiesława Przybylska - Kapuścińska
 +
 +**Promotor pomocniczy:​** ​
 +
 +**Recenzenci:​**
 +
 +**Zawiadomienie o obronie:**
 +
 +----
 +
 +**mgr Artur Chołody**
 +
 +**Tytuł rozprawy:** Inwestycje alternatywne na rynku numizmatycznym
 +
 +**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​**
 +
 +**Promotor:​** prof. dr hab. Magdalena Szyszko
 +
 +**Promotor pomocniczy:​** ​
  
 **Recenzenci:​** **Recenzenci:​**
Linia 47: Linia 95:
 ---- ----
  
 +**mgr Filip Kalinowski**
  
 +**Tytuł rozprawy:** Diagnoza stanu energetyki odnawialnej w Wielkopolsce w perspektywie planów wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii do roku 2030
 +
 +**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​**
 +
 +**Promotor:​** prof. WSB dr hab. Sławomir Jankiewicz
 +
 +**Promotor pomocniczy:​** ​
 +
 +**Recenzenci:​**
 +
 +**Zawiadomienie o obronie:**
 +
 +----
 +
 +**mgr Mateusz Leśniewski**
 +
 +**Tytuł rozprawy:** Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Wielkopolsce
 +
 +**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​**
 +
 +**Promotor:​** prof. WSB dr hab. Sławomir Jankiewicz
 +
 +**Promotor pomocniczy:​** ​
 +
 +**Recenzenci:​**
 +
 +**Zawiadomienie o obronie:**
 +
 +----
 +
 +**mgr Justyna Polanowska**
 +
 +**Tytuł rozprawy:** Polityka rachunkowości w instytutach naukowo-badawczych w Polsce
 +
 +**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​**
 +
 +**Promotor:​** prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
 +
 +**Promotor pomocniczy:​** ​
 +
 +**Recenzenci:​**
 +
 +**Zawiadomienie o obronie:**
 +
 +----
 +
 +**mgr Ewelina Szczygielska**
 +
 +**Tytuł rozprawy:** Sprawozdania finansowe i ich powiązania z narzędziami rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 +
 +**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​**
 +
 +**Promotor:​** prof. dr hab. Wiesława Przybylska - Kapuścińska
 +
 +**Promotor pomocniczy:​** ​
 +
 +**Recenzenci:​**
 +
 +**Zawiadomienie o obronie:**
poznan/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2020/05/21 09:25 przez po_druminska