Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
poznan:regulaminy:studia [2019/01/21 09:16]
po_druminska
poznan:regulaminy:studia [2020/05/11 14:44] (aktualna)
po_druminska
Linia 1: Linia 1:
 +====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2020/​2021======
 +
 +** REGULAMINY STUDIÓW WYŻSZYCH **
 +
 +Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. f) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 51/2020 z dnia 24 marca 2020 uchwalił regulamin studiów wyższych obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021.
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​51_2020_u_regulamin_studiow_wyzszych.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​51_2020_zal_regulamin_studio-w_wyższych_20_21.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​51_2020_zal_wsb_university_in_poznan_study_regulations_20_21_eng.pdf |}}
 +
 +
 ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2019/​2020====== ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2019/​2020======
  
-*** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA ​WYŻSZE I PODYPLOMOWE**+** REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH REALIZOWANYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W POZNANIU ​**
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 33/2018 z dnia 10.05.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/​2020 ​WSB w Poznaniu:+Działając na podstawie § 24 pkt 5 lit. b) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 6/26/2019 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2019 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej ​w Poznaniu na mocy uchwały nr 25/2020 z dnia 28.02.2020 r. zatwierdził regulamin postępowania ​przewodach doktorskich realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej ​w Poznaniu.
  
-{{ :poznan:zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2019-2020.pdf |}}+{{ :poznan:regulaminy:​uchwala_nr_25_2020_regulamin_przewody_doktorskie.pdf |}}
  
-====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/​2019====== 
  
-*** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH**+** REGULAMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH ​**
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwałnr 24/2018 z dnia 19.04.2018 ​r.na wniosek Zarządu Uczelniprzyjął regulamin studiów wyższych ​na rok akademicki 2018/​2019 ​WSB w Poznaniu:+Działając na podstawie zarządzenia ​nr 28/2019 Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ​z dnia 11 grudnia 2019 r. wprowadzono Regulamin praktyk pedagogicznych ​na studiach pierwszego i drugiego stopniadla studentów rozpoczynających kształcenie na Wydziale Zamiejscowym ​Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej ​w Poznaniu ​od dnia 1 października 2019 r.
  
-{{ :poznan:regulamin_studiow_wyzszych_2018-19.pdf |}}+{{ :poznan:regulaminy:​zarzadzenie_dziekana_28_2019_w_sprawie_regulaminu_praktyk_pedagogicznych_na_kierunku_pedagogika_na_studiach_pierwszego_i_drugiego_stopnia.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zal_nr_1_do_zarzadzenia_nr_28_2019_regulamin_praktyk_pedagogicznych.pdf |}} 
 + 
 + 
 +Działając na podstawie zarządzenia nr 28/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 23 września 2019 r. wprowadzono Regulamin rraktyk zawodowych obowiązujący studentów studiów wyższeych pierwszego dtopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/​2020. 
 + 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zarzadzenie_rektora_nr_28_2019__regulamin_praktyk_zawodowych.pdf |}} 
 + 
 +*** REGULAMINY STUDIÓW WYŻSZYCH** 
 + 
 +Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2019 z dnia 23.09.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2019/2020 w WSB w Poznaniu 
 + 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_45_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_wyzszych_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_uchwala_45_2019_regulamin_studiow_wyzszych_2019_2020.pdf |}}
  
 *** REGULAMINY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH** *** REGULAMINY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH**
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych w partnerstwie ​na rok akademicki ​2018/2019 w WSB w Poznaniu:+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 20/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych ​Executive MBA realizowanych na Wydziale Finansów i Bankowości ​Poznaniu ​na rok akademicki 2019/2020
  
-{{ :poznan:regulamin_studiow_podyplomowych_w_partnerstwie_2018-2019.pdf |}}+{{ :poznan:regulaminy:​uchwala_20_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_executive_mba_wfib_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_20_2019_regulamin_studiow_podyplomowych_executive_mba_dla_wfib_2019_2020.pdf |}}
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 25/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu: 
  
-{{ :​poznan:​regulamin_studiow_podyplomowych_2018-19.pdf |}}+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 19/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA na rok akademicki 2019/2020
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 26/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:+{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_19_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_mba_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_19_2019_regulamin_studiow_podyplomowych_mba_2019_2020.pdf |}}
  
-{{ :​poznan:​regulamin_studiow_mba_2018-19.pdf |}} 
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 27/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych ​EMBA dla edycji studiów ​na lata 2018/2019 - 2019/​2020 ​w WSB w Poznaniu:+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych ​w partnerstwie ​na rok akademicki ​2019/2020
  
-{{ :poznan:regulamin_studiow_emba_2018-19.pdf |}}+{{ :poznan:regulaminy:​uchwala_18_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_w_partnerstwach_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_18_2019_regulamin_sp_w_partnerstwach_2019_2020.pdf |}}
  
-*** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE** 
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 43/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął ​warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość ​na rok akademicki ​2018/2019 na Wydziale Finansów i Bankowości w WSB w Poznaniu:+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 17/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął ​regulamin studiów podyplomowych ​na rok akademicki ​2019/2020
  
-{{ :poznan:zasady_rekrutacji_fir_studia_dualne_wfib_2018-19.pdf |}}+{{ :poznan:regulaminy:​uchwala_17_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_17_2019_regulamin_sp_2019_2020.pdf |}}
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 46/2018 z dnia 06.09.2018 r. wyznaczył dodatkowy termin rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Logistyka na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w WSB w Poznaniu: 
  
-{{ :​poznan:​dodatkowe_terminy_rekrutacji_log_studia_dualne_wz_chorzow.pdf |}}+====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/​2019======
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 44/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Logistyka na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w WSB w Poznaniu:+*** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH**
  
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_log_studia_dualne_wz_2018-19.pdf |}}+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 24/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 34/2018 z dnia 10.05.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, zmienił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:+{{ :​poznan:​regulamin_studiow_wyzszych_2018-19.pdf |}}
  
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_zmiana_2018-19_ok.pdf |}}+*** REGULAMINY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH**
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 23/2018 z dnia 27.03.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął ​warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiej Funduszu Społecznego dla cudzoziemców oraz obywateli polskich ​na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął ​regulamin studiów podyplomowych w partnerstwie ​na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:
  
-{{ :poznan:zasady_rekrutacji_efs_2018-19.pdf |}}+{{ :poznan:regulamin_studiow_podyplomowych_w_partnerstwie_2018-2019.pdf |}}
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 22/2018 z dnia 14.03.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin ​rekrutacji na studia podyplomowe,​ MBA, MBA Project Management i Executive MBA prowadzone w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu  ​na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 25/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin ​studiów podyplomowych ​na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:
  
-{{ :poznan:regulamin_rekrutacji_studia_podyplomowe_2018-19.pdf |}}+{{ :poznan:regulamin_studiow_podyplomowych_2018-19.pdf |}}
  
 +*** REGULAMIN STUDIÓW MBA** 
  
-====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej ​w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018======+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 26/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:
  
-*** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE**+{{ :​poznan:​regulamin_studiow_mba_2018-19.pdf |}}
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2017 z dnia 27.01.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu (tym samym przestała obowiązywać uchwała nr 60/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 14.04.2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu):+*** REGULAMIN STUDIÓW Executive MBA** 
  
-{{ :​poznan:​zasad_rekrutacji_zmienione_2017-2018.pdf |}}+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 27/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych EMBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 61/2017 z dnia 26.04.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszy Społecznego dla cudzoziemców oraz obywateli polskich na na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu:+{{ :​poznan:​regulamin_studiow_emba_2018-19.pdf |}}
  
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_efs_2017-2018.pdf |}}+*** REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH**
  
-Senat WSB w Poznaniu ​na mocy uchwały nr 63/2017 dnia 26.04.2017 r., na wniosek ​Zarządu ​Uczelni, przyjął regulamin rekrutacji na studia podyplomowe,​ MBA i Executive MBA prowadzone ​WSB w Poznaniu obowiązujący od rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:+Działając na podstawie §27 ust. 7 pkt. a lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej ​w Poznaniu ​nadanego ​uchwałą na 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. o.o., Założyciela Uczelni z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz §14 ust. 3 lit. b) Regulaminu organizacyjnego WSB w Poznaniu nadanego uchwałą nr 65/​2018 ​Zarządu ​Wyższej Szkoły Bankowej ​Poznaniu z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Wyższej Szkoły Bankowej ​w Poznaniu ​zatwierdził zmiany w regulaminie praktyk zawodowych ​obowiązującym w roku akademickim ​2018/2019.
  
-{{ :poznan:regulamin_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_2017-2018.pdf |}}+{{ :poznan:regulaminy:​regulamin_praktyk_zawodowych_studia_wyzsze_2018_2019.pdf |}} 
 + 
 + 
 +====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2017/​2018======
  
 *** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH** *** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH**
poznan/regulaminy/studia.1548058586.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/01/21 09:16 przez po_druminska