Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
poznan:regulaminy:studia [2019/01/21 09:16]
po_druminska
poznan:regulaminy:studia [2019/10/01 10:26]
po_druminska
Linia 1: Linia 1:
 ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2019/​2020====== ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2019/​2020======
  
-*** REGULAMINY ​I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA ​WYŻSZE I PODYPLOMOWE**+*** REGULAMINY ​STUDIÓW ​WYŻSZYCH**
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 33/2018 z dnia 10.05.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął ​warunki i tryb rekrutacji na studia ​wyższe na rok akademicki 2019/2020 w WSB w Poznaniu:+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2019 z dnia 23.09.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął ​regulamin studiów ​wyższych na rok akademicki 2019/2020 w WSB w Poznaniu
  
-{{ :poznan:zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2019-2020.pdf |}}+{{ :poznan:regulaminy:​uchwala_45_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_wyzszych_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_uchwala_45_2019_regulamin_studiow_wyzszych_2019_2020.pdf |}}
  
-====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/​2019======+*** REGULAMINY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH**
  
-*** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH**+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 20/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych Executive MBA realizowanych na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 24/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:+{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_20_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_executive_mba_wfib_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_20_2019_regulamin_studiow_podyplomowych_executive_mba_dla_wfib_2019_2020.pdf |}}
  
-{{ :​poznan:​regulamin_studiow_wyzszych_2018-19.pdf |}} 
  
-*** REGULAMINY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH**+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 19/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA na rok akademicki 2019/2020
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych w partnerstwie na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:+{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_19_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_mba_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_19_2019_regulamin_studiow_podyplomowych_mba_2019_2020.pdf |}}
  
-{{ :​poznan:​regulamin_studiow_podyplomowych_w_partnerstwie_2018-2019.pdf |}} 
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 25/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki ​2018/2019 w WSB w Poznaniu:+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych ​w partnerstwie ​na rok akademicki 2019/2020
  
-{{ :poznan:regulamin_studiow_podyplomowych_2018-19.pdf |}}+{{ :poznan:regulaminy:​uchwala_18_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_w_partnerstwach_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_18_2019_regulamin_sp_w_partnerstwach_2019_2020.pdf |}}
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 26/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu: 
  
-{{ :​poznan:​regulamin_studiow_mba_2018-19.pdf |}}+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 17/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki 2019/2020
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 27/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych EMBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:+{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_17_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_17_2019_regulamin_sp_2019_2020.pdf |}}
  
-{{ :​poznan:​regulamin_studiow_emba_2018-19.pdf |}} 
  
-*** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE**+====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/​2019======
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 43/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Finansów i Bankowości w WSB w Poznaniu:+*** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH**
  
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_fir_studia_dualne_wfib_2018-19.pdf |}}+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 24/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 46/2018 z dnia 06.09.2018 r. wyznaczył dodatkowy termin rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Logistyka na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w WSB w Poznaniu:+{{ :​poznan:​regulamin_studiow_wyzszych_2018-19.pdf |}}
  
-{{ :​poznan:​dodatkowe_terminy_rekrutacji_log_studia_dualne_wz_chorzow.pdf |}}+*** REGULAMINY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH**
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 44/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął ​warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Logistyka ​na rok akademicki 2018/​2019 ​na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie ​w WSB w Poznaniu:+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął ​regulamin studiów podyplomowych w partnerstwie ​na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:
  
-{{ :poznan:zasady_rekrutacji_log_studia_dualne_wz_2018-19.pdf |}}+{{ :poznan:regulamin_studiow_podyplomowych_w_partnerstwie_2018-2019.pdf |}}
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 34/2018 z dnia 10.05.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, ​zmienił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe ​na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 25/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, ​przyjął regulamin studiów podyplomowych ​na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:
  
-{{ :poznan:zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_zmiana_2018-19_ok.pdf |}}+{{ :poznan:regulamin_studiow_podyplomowych_2018-19.pdf |}}
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 23/2018 z dnia 27.03.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiej Funduszu Społecznego dla cudzoziemców oraz obywateli polskich na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:+*** REGULAMIN STUDIÓW MBA** 
  
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_efs_2018-19.pdf |}}+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 26/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 22/2018 z dnia 14.03.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin rekrutacji na studia podyplomowe,​ MBA, MBA Project Management i Executive MBA prowadzone w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu ​ na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu:+{{ :​poznan:​regulamin_studiow_mba_2018-19.pdf |}}
  
-{{ :​poznan:​regulamin_rekrutacji_studia_podyplomowe_2018-19.pdf |}}+*** REGULAMIN STUDIÓW Executive MBA** 
  
 +Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 27/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych EMBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:
  
-====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2017/​2018======+{{ :​poznan:​regulamin_studiow_emba_2018-19.pdf |}}
  
-*** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE**+*** REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH**
  
-Senat WSB w Poznaniu ​na mocy uchwały nr 45/2017 dnia 27.01.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął zmiany ​warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/​2018 ​w WSB w Poznaniu ​(tym samym przestała obowiązywać ​uchwałnr 60/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 14.04.2016 ​r. w sprawie ​warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu):+Działając na podstawie §27 ust. 7 pkt. a lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej ​w Poznaniu ​nadanego ​uchwałą na 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. o.o., Założyciela Uczelni z dnia 15 grudnia 2016 r. sprawie uchwalenia zmian w statucie Wyższej Szkoły Bankowej ​Poznaniu oraz §14 ust. 3 lit. b) Regulaminu organizacyjnego ​WSB w Poznaniu ​nadanego ​uchwałą nr 65/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej ​w Poznaniu z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie ​zmiany w regulaminie organizacyjnym Wyższej Szkoły Bankowej ​w Poznaniu ​zatwierdził zmiany w regulaminie praktyk zawodowych obowiązującym w roku akademickim 2018/2019.
  
-{{ :poznan:zasad_rekrutacji_zmienione_2017-2018.pdf |}}+{{ :poznan:regulaminy:​regulamin_praktyk_zawodowych_studia_wyzsze_2018_2019.pdf |}}
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 61/2017 z dnia 26.04.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszy Społecznego dla cudzoziemców oraz obywateli polskich na na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu: 
  
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_efs_2017-2018.pdf |}} +====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej ​w Poznaniu na rok akademicki 2017/2018======
- +
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 63/2017 z dnia 26.04.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin rekrutacji na studia podyplomowe,​ MBA i Executive MBA prowadzone w WSB w Poznaniu ​obowiązujący od rekrutacji ​na rok akademicki 2017/2018+
- +
-{{ :​poznan:​regulamin_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_2017-2018.pdf |}}+
  
 *** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH** *** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH**
poznan/regulaminy/studia.txt · ostatnio zmienione: 2020/05/11 14:44 przez po_druminska