Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
poznan:regulaminy:studia [2019/01/21 09:16]
po_druminska
poznan:regulaminy:studia [2019/06/11 11:32]
po_druminska
Linia 1: Linia 1:
 ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2019/​2020====== ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2019/​2020======
  
-*** REGULAMINY ​I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE**+*** REGULAMINY ​STUDIÓW PODYPLOMOWYCH** 
 + 
 +Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 20/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych Executive MBA realizowanych na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020 
 + 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_20_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_executive_mba_wfib_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_20_2019_regulamin_studiow_podyplomowych_executive_mba_dla_wfib_2019_2020.pdf |}}
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 33/2018 z dnia 10.05.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 w WSB w Poznaniu: 
  
-{{ :poznan:zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2019-2020.pdf |}}+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 19/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA na rok akademicki 2019/2020 
 + 
 +{{ :poznan:regulaminy:​uchwala_19_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_mba_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_19_2019_regulamin_studiow_podyplomowych_mba_2019_2020.pdf |}} 
 + 
 + 
 +Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych w partnerstwie na rok akademicki 2019/2020 
 + 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_18_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_w_partnerstwach_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_18_2019_regulamin_sp_w_partnerstwach_2019_2020.pdf |}} 
 + 
 + 
 +Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 17/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki 2019/2020 
 + 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_17_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_17_2019_regulamin_sp_2019_2020.pdf |}} 
  
 ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/​2019====== ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/​2019======
Linia 24: Linia 44:
  
 {{ :​poznan:​regulamin_studiow_podyplomowych_2018-19.pdf |}} {{ :​poznan:​regulamin_studiow_podyplomowych_2018-19.pdf |}}
 +
 +*** REGULAMIN STUDIÓW MBA** 
  
 Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 26/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu: Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 26/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:
  
 {{ :​poznan:​regulamin_studiow_mba_2018-19.pdf |}} {{ :​poznan:​regulamin_studiow_mba_2018-19.pdf |}}
 +
 +*** REGULAMIN STUDIÓW Executive MBA** 
  
 Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 27/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych EMBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu: Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 27/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych EMBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:
Linia 33: Linia 57:
 {{ :​poznan:​regulamin_studiow_emba_2018-19.pdf |}} {{ :​poznan:​regulamin_studiow_emba_2018-19.pdf |}}
  
-*** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE**+*** REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH**
  
-Senat WSB w Poznaniu ​na mocy uchwały nr 43/2018 dnia 09.07.2018 r., na wniosek ​Zarządu ​Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na rok akademicki ​2018/2019 na Wydziale Finansów i Bankowości ​WSB w Poznaniu:+Działając na podstawie §27 ust. 7 pkt. a lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej ​w Poznaniu ​nadanego ​uchwałą na 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. o.o., Założyciela Uczelni z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz §14 ust. 3 lit. b) Regulaminu organizacyjnego WSB w Poznaniu nadanego uchwałą nr 65/​2018 ​Zarządu ​Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 03 kwietnia ​2018 r. sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Wyższej Szkoły Bankowej ​w Poznaniu ​zatwierdził zmiany w regulaminie praktyk zawodowych obowiązującym w roku akademickim 2018/2019.
  
-{{ :poznan:zasady_rekrutacji_fir_studia_dualne_wfib_2018-19.pdf |}} +{{ :poznan:regulaminy:regulamin_praktyk_zawodowych_studia_wyzsze_2018_2019.pdf |}}
- +
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 46/2018 z dnia 06.09.2018 r. wyznaczył dodatkowy termin rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Logistyka na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w WSB w Poznaniu: +
- +
-{{ :​poznan:​dodatkowe_terminy_rekrutacji_log_studia_dualne_wz_chorzow.pdf |}} +
- +
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 44/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Logistyka na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w WSB w Poznaniu: +
- +
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_log_studia_dualne_wz_2018-19.pdf |}} +
- +
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 34/2018 z dnia 10.05.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, zmienił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu: +
- +
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_zmiana_2018-19_ok.pdf |}} +
- +
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 23/2018 z dnia 27.03.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiej Funduszu Społecznego dla cudzoziemców oraz obywateli polskich na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu: +
- +
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_efs_2018-19.pdf |}} +
- +
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 22/2018 z dnia 14.03.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin rekrutacji na studia podyplomowe,​ MBA, MBA Project Management i Executive MBA prowadzone w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu ​ na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu: +
- +
-{{ :​poznan:​regulamin_rekrutacji_studia_podyplomowe_2018-19.pdf |}}+
  
  
 ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2017/​2018====== ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2017/​2018======
- 
-*** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE** 
- 
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2017 z dnia 27.01.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu (tym samym przestała obowiązywać uchwała nr 60/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 14.04.2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu): 
- 
-{{ :​poznan:​zasad_rekrutacji_zmienione_2017-2018.pdf |}} 
- 
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 61/2017 z dnia 26.04.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszy Społecznego dla cudzoziemców oraz obywateli polskich na na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu: 
- 
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_efs_2017-2018.pdf |}} 
- 
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 63/2017 z dnia 26.04.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin rekrutacji na studia podyplomowe,​ MBA i Executive MBA prowadzone w WSB w Poznaniu obowiązujący od rekrutacji na rok akademicki 2017/2018: 
- 
-{{ :​poznan:​regulamin_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_2017-2018.pdf |}} 
  
 *** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH** *** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH**
poznan/regulaminy/studia.txt · ostatnio zmienione: 2020/07/07 14:45 przez po_druminska