Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
dsw:rozprawy-doktorskie [2022/07/01 10:31]
dsw_molszewska
dsw:rozprawy-doktorskie [2022/07/29 10:16]
dsw_molszewska
Linia 1: Linia 1:
 ====== Obrony doktoratów ====== ====== Obrony doktoratów ======
 +---
 +
 +===mgr Urszula Kłobuszewska===
 +
 +**Tytuł rozprawy**:
 +Negotiating Hegemony and Empowerment:​ Teaching English as a Foreign Language and Critical Global Engagement
 +
 +{{ :​dsw:​phd_klobuszewska_negotiating_hegemony_and_empowerment2022.pdf |Rozprawa doktorska}}
 + 
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**:​
 +   
 +dr hab. Lotar Rasiński, prof. DSW
 +
 +**Kopromotor w przewodzie doktorskim**: ​
 +  ​
 +prof. Hana Cervinkova, Maynooth University
 +
 +**Recenzenci**:​
 +  ​
 +prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak {{ :​dsw:​recenzja_uk-_prof._m._czerepaniak-walczak.pdf |zobacz recenzję}}
 +prof. dr hab. Michał Buchowski {{ :​dsw:​recenzja_uk_-_prof._m._buchowski.pdf |zobacz recenzję}}
 +dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK {{ :​dsw:​recenzja_uk-_prof._a._szplit.pdf |zobacz recenzję}}
 +
 +Zawiadomienie o obronie
 +
 +---
 +===mgr Agnieszka Paczkowska===
 +
 +**Tytuł rozprawy**: ​
 +Uczenie się z życia. Studium doświadczeń zawodowych i rodzinnych menedżerek czasów polskiej transformacji
 +
 +{{ :​dsw:​praca_doktorska_a.paczkowska.pdf |Rozprawa doktorska}} ​
 +
 +Streszczenie rozprawy doktorskiej  ​
 +
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**:​
 +  ​
 +dr hab. Ewa Kurantowicz,​ prof. DSW
 +
 +**Recenzenci**:  ​
 +
 +prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz
 +
 +dr hab. Martyna Pryszmont, prof. UWr
 +
 +dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska,​ prof. UWM
 +
 +Zawiadomienie o obronie
 +
 +
 +---
 +===Mgr Doroata Duda===
 +**Tytuł rozprawy:**
 +Klasy społeczne w edukacji wczesnoszkolnej. (Nie)świadomość klasowości i jej konsekwencje dla prywatnych teorii pedagogicznych nauczycielek
 +{{ :​dsw:​summary_dorota_duda.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskie}}
 +
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**:​
 +dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW
 +
 +**Recenzenci**:​
 +prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._d._klus-stanska.pdf |zobacz recenzję}}
 +dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen,​ prof. AMW {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._a._meczkowska-christiansen.pdf |zobacz recenzję}}
 +
 +dr hab. Hanna Kędzierska,​ prof. UWM {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._h._kedzierska.pdf |zobacz recenzję}} ​     ​
 +
 +---
 +===Mgr Joanna Zborowska===
 +**Tytuł rozprawy:**
 +Postępowanie terapeutyczne a patomechanizm neuronów lustrzanych w autystycznym spektrum
 +{{ :​dsw:​streszczenie.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskie}}
 +
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**:​
 +dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW
 +
 +Promotor pomocniczy:
 +dr Tomasz Komendziński ​
 +
 +**Recenzenci**:​
 +prof. dr hab. Marzenna Zaorska {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._m._zaorska.pdf |zobacz recenzję}}
 +dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk,​ prof. UZ {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._z._janiszewska-niescioruk.pdf |zobacz recenzję}}
 +
 +{{ :​dsw:​zawiadomienie_obrona_-_j._zborowska.pdf |Zawiadomienie o obronie}}
 +
 +---
 +===Mgr Małgorzata Ciesielska===
 +**Tytuł rozprawy:**
 +Obciążenia poznawcze w procesach uczenia się. Analiza podręczników szkolnych ​
 +{{ :​dsw:​streszczenie_w_j.angielskim_m.ciesielska.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskie}}
 +
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**: ​
 +dr hab. Remigiusz Szczepanowski,​ prof. PWr
 +
 +**Recenzenci**:​
 +prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska {{ :​dsw:​recnenzja_-_prof._d._klus-stanska.pdf |zobacz recenzję}}
 +prof. dr hab. Stanisław Dylak {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._s._dylak.pdf |zobacz recenzję}} ​
 +
 +{{ :​dsw:​zawiadomienie_obrona_-_m._ciesielska.pdf |Zawiadomienie o obronie}}
 +
 +---
 +===Mgr Libor Lopušan===
 +**Tytuł rozprawy:**
 +Začleňování mladých dospělých do samostatného života po odchodu z ústavní péče v kontextu jejich přípravy na samostatný život
 +
 +Integracja młodych dorosłych w samodzielnym życiu po opuszczeniu opieki instytucjonalnej w kontekście ich przygotowania do samodzielnego życia
 +{{ :​dsw:​streszczenie__pracy_doktorskiej_wersja_j._polski_l._lopusan.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskie}}
 +
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**: ​
 +dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
 +
 +**Recenzenci**:​
 +prof. PhDr. Mária Potočárová,​ PhD. {{ :​dsw:​recenzje_-_prof._m._potocarova.pdf |zobacz recenzję}} ​
 +prof. dr hab. Zenon Jasiński{{ :​dsw:​recenzja_-_prof._zenon_jasinski.pdf |zobacz recenzję}}
 +
 +{{ :​dsw:​zawiadomienie_-_l._lopusan.pdf |Zawiadomienie o obronie}}
 +
 +
 +---
 +===Mgr Violetta Jaśkiewicz===
 +**Tytuł rozprawy:**
 +Nauczyciel ucznia zdolnego. Studium socjo-biograficzne
 +
 +{{ :​dsw:​streszczenie_pracy_doktorskiej_wersja_j._polski_-_violetta_jaskiewicz_.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskie}}
 +
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**: ​
 +dr hab. Bogusława Dorot Gołębniak,​ prof. DSW
 +
 +**Recenzenci**:​
 +prof. dr hab. Jolanta Szempruch {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._j._szempruch.pdf |zobacz recenzję}}
 +dr hab. Anna Wach, prof. UEP {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._a._wach.pdf |zobacz recenzję}}
 +
 +{{ :​dsw:​zawiadomienie_-_v._jaskiewicz.pdf |Zawiadomienie o obronie}}
 +---
 +===Mgr Czesław Toboła===
 +**Tytuł rozprawy:**
 +Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne a seksualność młodzieży niedostosowanej społecznie z lekką niepełnosprawnością intelektualną ​
 +
 +{{ :​dsw:​streszczenie_rozprawy_doktorskiej_w_j.polskim_i_j.angielskim.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskiej}}  ​
 +
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**: ​  
 +dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UW
 +
 +**Recenzenci**:  ​
 +prof. dr hab. Zbigniew Izdebski {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._z._izdebski.pdf |zobacz recenzję}}
 +dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._k._waz.pdf |zobacz recenzję}}
 +
 +
 +{{ :​dsw:​zawiadomienie_-_mgr_cz._tobla.pdf |Zawiadomienie o obronie}}
  
 --- ---
dsw/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2022/12/19 11:23 przez dsw_bzacharewicz