Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
dsw:rozprawy-doktorskie [2022/05/30 12:37]
dsw_molszewska
dsw:rozprawy-doktorskie [2022/07/29 08:42]
dsw_molszewska
Linia 1: Linia 1:
 ====== Obrony doktoratów ====== ====== Obrony doktoratów ======
 --- ---
-===Wiktord ​Bernad===+===mgr Agnieszka Paczkowska=== 
 + 
 +**Tytuł rozprawy**:  
 +Uczenie się z życia. Studium doświadczeń zawodowych i rodzinnych menedżerek czasów polskiej transformacji 
 + 
 +{{ :​dsw:​praca_doktorska_a.paczkowska.pdf |Rozprawa doktorska}}  
 + 
 +Streszczenie rozprawy doktorskiej ​  
 + 
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**:​ 
 +   
 +dr hab. Ewa Kurantowicz,​ prof. DSW 
 + 
 +**Recenzenci**: ​  
 + 
 +prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz 
 + 
 +dr hab. Martyna Pryszmont, prof. UWr 
 + 
 +dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska,​ prof. UWM 
 + 
 +Zawiadomienie o obronie 
 + 
 + 
 +--- 
 +===Mgr Doroata Duda=== 
 +**Tytuł rozprawy:​** 
 +Klasy społeczne w edukacji wczesnoszkolnej. (Nie)świadomość klasowości i jej konsekwencje dla prywatnych teorii pedagogicznych nauczycielek 
 +{{ :​dsw:​summary_dorota_duda.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskie}} 
 + 
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**:​ 
 +dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW 
 + 
 +**Recenzenci**:​ 
 +prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._d._klus-stanska.pdf |zobacz recenzję}} 
 +dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen,​ prof. AMW {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._a._meczkowska-christiansen.pdf |zobacz recenzję}} 
 + 
 +dr hab. Hanna Kędzierska,​ prof. UWM {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._h._kedzierska.pdf |zobacz recenzję}} ​      
 + 
 +--- 
 +===Mgr Joanna Zborowska=== 
 +**Tytuł rozprawy:​** 
 +Postępowanie terapeutyczne a patomechanizm neuronów lustrzanych w autystycznym spektrum 
 +{{ :​dsw:​streszczenie.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskie}} 
 + 
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**:​ 
 +dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW 
 + 
 +Promotor pomocniczy:​ 
 +dr Tomasz Komendziński  
 + 
 +**Recenzenci**:​ 
 +prof. dr hab. Marzenna Zaorska {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._m._zaorska.pdf |zobacz recenzję}} 
 +dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk,​ prof. UZ {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._z._janiszewska-niescioruk.pdf |zobacz recenzję}} 
 + 
 +{{ :​dsw:​zawiadomienie_obrona_-_j._zborowska.pdf |Zawiadomienie o obronie}} 
 + 
 +--- 
 +===Mgr Małgorzata Ciesielska=== 
 +**Tytuł rozprawy:​** 
 +Obciążenia poznawcze w procesach uczenia się. Analiza podręczników szkolnych  
 +{{ :​dsw:​streszczenie_w_j.angielskim_m.ciesielska.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskie}} 
 + 
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**:​  
 +dr hab. Remigiusz Szczepanowski,​ prof. PWr 
 + 
 +**Recenzenci**:​ 
 +prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska {{ :​dsw:​recnenzja_-_prof._d._klus-stanska.pdf |zobacz recenzję}} 
 +prof. dr hab. Stanisław Dylak {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._s._dylak.pdf |zobacz recenzję}}  
 + 
 +{{ :​dsw:​zawiadomienie_obrona_-_m._ciesielska.pdf |Zawiadomienie o obronie}} 
 + 
 +--- 
 +===Mgr Libor Lopušan=== 
 +**Tytuł rozprawy:​** 
 +Začleňování mladých dospělých do samostatného života po odchodu z ústavní péče v kontextu jejich přípravy na samostatný život 
 + 
 +Integracja młodych dorosłych w samodzielnym życiu po opuszczeniu opieki instytucjonalnej w kontekście ich przygotowania do samodzielnego życia 
 +{{ :​dsw:​streszczenie__pracy_doktorskiej_wersja_j._polski_l._lopusan.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskie}} 
 + 
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**:​  
 +dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ 
 + 
 +**Recenzenci**:​ 
 +prof. PhDr. Mária Potočárová,​ PhD. {{ :​dsw:​recenzje_-_prof._m._potocarova.pdf |zobacz recenzję}}  
 +prof. dr hab. Zenon Jasiński{{ :​dsw:​recenzja_-_prof._zenon_jasinski.pdf |zobacz recenzję}} 
 + 
 +{{ :​dsw:​zawiadomienie_-_l._lopusan.pdf |Zawiadomienie o obronie}} 
 + 
 + 
 +--- 
 +===Mgr Violetta Jaśkiewicz=== 
 +**Tytuł rozprawy:​** 
 +Nauczyciel ucznia zdolnego. Studium socjo-biograficzne 
 + 
 +{{ :​dsw:​streszczenie_pracy_doktorskiej_wersja_j._polski_-_violetta_jaskiewicz_.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskie}} 
 + 
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**:​  
 +dr hab. Bogusława Dorot Gołębniak,​ prof. DSW 
 + 
 +**Recenzenci**:​ 
 +prof. dr hab. Jolanta Szempruch {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._j._szempruch.pdf |zobacz recenzję}} 
 +dr hab. Anna Wach, prof. UEP {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._a._wach.pdf |zobacz recenzję}} 
 + 
 +{{ :​dsw:​zawiadomienie_-_v._jaskiewicz.pdf |Zawiadomienie o obronie}} 
 +--- 
 +===Mgr Czesław Toboła=== 
 +**Tytuł rozprawy:​** 
 +Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne a seksualność młodzieży niedostosowanej społecznie z lekką niepełnosprawnością intelektualną  
 + 
 +{{ :​dsw:​streszczenie_rozprawy_doktorskiej_w_j.polskim_i_j.angielskim.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskiej}} ​  
 + 
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**: ​   
 +dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UW 
 + 
 +**Recenzenci**: ​  
 +prof. dr hab. Zbigniew Izdebski {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._z._izdebski.pdf |zobacz recenzję}} 
 +dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._k._waz.pdf |zobacz recenzję}} 
 + 
 + 
 +{{ :​dsw:​zawiadomienie_-_mgr_cz._tobla.pdf |Zawiadomienie o obronie}} 
 + 
 +--- 
 +===mgr Maciej Sedlaczek=== 
 + 
 +**Tytuł rozprawy**:​ 
 +Nieporozumienia w komunikacji ostensywno-inferencyjnej 
 +{{ :​dsw:​streszczenie_-_m._sedlaczek.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskiej}} 
 + 
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**:​ 
 +dr hab. Beata Borowicz-Sierocka,​ prof. DSW 
 + 
 +**Promotor pomocniczy**:​ 
 +dr Agnieszka Dytman-Stasieńko 
 + 
 +**Recenzenci**:​ 
 +dr hab. Aleksandra Żukrowska, prof. CB {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._a._zukrowska.pdf |zobacz recenzję}} 
 +dr hab. Jarosław Barański (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich){{ :​dsw:​recenzja-_prof._j._baranski.pdf |zobacz recenzję}} 
 + 
 +{{ :​dsw:​zawiadomienie_obrona_-_m._sedlaczek.pdf |Zawiadomienie o obronie}} 
 + 
 + 
 +--- 
 +===mgr Ewa Dziwosz=== 
 + 
 +**Tytuł rozprawy**:​ 
 + 
 +„Silena jest kobietą”. Studium morfogenezy codzienności na przykładzie narracji byłych pracownic Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Silena” w Świebodzicach  
 + 
 +{{ :​dsw:​stereszczenie_e._dziwosz.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskiej}} 
 + 
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**:​ 
 +dr hab. Tomasz Zarębski, prof. DSW 
 + 
 +**Promotor pomocniczy**:​ 
 +dr Anna Bilon-Piórko 
 + 
 +**Recenzenci**:​ 
 +prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._l._kopciewicz.pdf |zobacz recenzję}} 
 +prof. dr hab. Roman Leppert {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._r._leppert.pdf |zobacz recenzję}} 
 + 
 +{{ :​dsw:​zawiadomienie_-_mgr_e._dziwosz.pdf |Zawiadomienie o obronie}} 
 + 
 +--- 
 +===mgr Emilia Lewicka-Kalka=== 
 + 
 +**Tytuł rozprawy**:  
 + 
 +Osoby starsze jako współtwórcy polityki senioralnej. Pedagogiczna analiza funkcjonowania rad seniorów w Polsce 
 + 
 +{{ :​dsw:​steszczenie_-_mgr_e._lewicka-kalka.pdf |Streszczenie rozprawy doktorskiej}} ​  
 + 
 +**Promotor w przewodzie doktorskim**: ​   
 +prof. dr hab. Adam Zych 
 + 
 +**Promotor pomocniczy**: ​   
 +dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. UKW 
 + 
 +**Recenzenci**: ​  
 +prof. dr hab. Piotr Błędowski {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._p._bledowski.pdf |zobacz recenzję}} 
 +dr hab. Zofia Szarota, prof. AWSB {{ :​dsw:​recenzja_elk_-_prof._z._szarota.pdf |zobacz recenzję}} 
 + 
 +{{ :​dsw:​zawiadomienie_obrona_-_e._lewicka-kalka.pdf |Zawiadomienie o obronie }} 
 + 
 +--- 
 +===Wiktor ​Bernad===
 **Tytuł rozprawy**: ​ **Tytuł rozprawy**: ​
  
Linia 15: Linia 200:
  
 **Recenzenci**:  ​ **Recenzenci**:  ​
 +
 prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak {{ :​dsw:​recenzja_wb-_prof._m._czerepaniak-walczak.pdf |zobacz recenzję}} prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak {{ :​dsw:​recenzja_wb-_prof._m._czerepaniak-walczak.pdf |zobacz recenzję}}
-Professor Filomena do Rosário Alves Rodrigues {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._filomena_rodrigues_vff.pdf |}}+Professor Filomena do Rosário Alves Rodrigues {{ :​dsw:​recenzja_-_prof._filomena_rodrigues_vff.pdf |zobacz recenzję}}
  
 {{ :​dsw:​zawiadomienie_obrona_-_w._bernad.pdf |Zawiadomienie o obronie}} ​ {{ :​dsw:​zawiadomienie_obrona_-_w._bernad.pdf |Zawiadomienie o obronie}} ​
dsw/rozprawy-doktorskie.txt · ostatnio zmienione: 2022/12/19 11:23 przez dsw_bzacharewicz