Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
warszawa:start [2019/10/15 09:40]
wa_mmisztalska [Dane kontaktowe]
warszawa:start [2021/09/10 14:53] (aktualna)
wa_mmisztalska [Władze Uczelni]
Linia 1: Linia 1:
-=====Informacje o uczelni=====+=====Informacje o Uczelni=====
  
  
Linia 7: Linia 7:
 ===== Władze Uczelni ===== ===== Władze Uczelni =====
  
-  * Rektor, dr Krzysztof Kandefer, od 2019+  * Rektor, dr hab. Piotr Olaf Żylicz, od 1 września 2021
   * Kanclerz, Karol Cyrulik, od 2019   * Kanclerz, Karol Cyrulik, od 2019
 +
 +
 +==    Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji ==
 +
 +  *Prorektor ds. Innowacji i współpracy,​ dr Maciej Kawecki, od 1 września 2021
 +  *Dziekan, dr Krzysztof Kandefer, od 1 września 2021
 +  *Prodziekan ds. studentów, dr Grzegorz Mathea, od 1 września 2021
 +  *Prodziekan ds. Jakości kształcenia,​ dr Urszula Wysocka, od 1 września 2021
  
  
Linia 14: Linia 22:
  
  
-__Studia pierwszego stopnia:__+**__Studia pierwszego stopnia:__**
  
  
 ===studia licencjackie=== ===studia licencjackie===
  
-  * Administracja,​ decyzja nr - z dnia  +  * Administracja,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-21950-1/​AB/​12 ​z dnia 20.02.2012r. 
-  * Ekonomia, decyzja nr  z dnia +  * Bezpieczeństwo wewnętrzne, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22933-EK/​12 z dnia 19.07.2012r. 
 +  * Ekonomia, decyzja nr DSW.WNN.6022.30.3.2018 ​z dnia 21.06.2018
   * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.75.2019.MG.4 z dnia 16.07.2019r.   * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.75.2019.MG.4 z dnia 16.07.2019r.
-  * Pedagogika, decyzja nr  z dnia+  * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.6022.66.3.2018.AN ​z dnia 05.07.2018r.
   * Psychologia w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.31.2019.3.RL z dnia 05.07.2019r.   * Psychologia w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.31.2019.3.RL z dnia 05.07.2019r.
-  * Turystyka i rekreacja, decyzja nr  z dnia  +  * Turystyka i rekreacja, decyzja nr DSW.WNN.6022.51.3.2018.EK ​z dnia 21.06.2018r. 
-  * Zarządzanie,​ decyzja nr  z dnia +  * Zarządzanie,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.34.2019.AM.4 ​z dnia 28.05.2019r. 
 +     
  
  
 ===studia inżynierskie=== ===studia inżynierskie===
  
-  * Informatyka,​ decyzja nr  z dnia  +  * Informatyka,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-3394-1/​EK/​09 ​z dnia 30.06.2009r. 
-  * Logistyka, decyzja nr  z dnia +  * Logistyka, decyzja ​DSW-2-06-4003-378/​08 z dnie 29.10.2008 oraz nr MNiSW-DNS-WUN-6022-17920-1/​KŁ/​11 ​z dnia 10.08.2011r. 
 +  ​
  
  
-__studia ​drugiego stopnia__+**__Studia ​drugiego stopnia__**
  
-  * Administracja,​ decyzja nr  z dnia  +  * Administracja,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-21950-1/​AB/​12 ​z dnia 20.02.2012r. 
-  * Ekonomia, decyzja nr  z dnia  +  * Ekonomia, decyzja nr DSW.WNN.6022.29.3.2018.EK ​z dnia 21.06.2018r. 
-  * Pedagogika, decyzja nr  z dnia +  * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.6022.67.3.2018.AN ​z dnia 05.07.2018r. ​
  
  
Linia 46: Linia 58:
 ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa
  
-tel. 22 256 23 00, e-mail: ​dziekanat@wsb.warszawa.pl,​ www.wsb.pl/​warszawa+tel. 22 256 23 00, e-mail: ​kancelaria@wsb.warszawa.pl,​ www.wsb.pl/​warszawa
  
-Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): ​+ 
  
 NIP: 113 218 75 91 NIP: 113 218 75 91
Linia 79: Linia 91:
  
   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, ul. Łabiszyszńska 25, 03-204 Warszawa;   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, ul. Łabiszyszńska 25, 03-204 Warszawa;
-  * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ​dziekanat@wsb.warszawa.pl;​+  * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ​kancelaria@wsb.warszawa.pl;​
  
 Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
warszawa/start.1571125232.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/10/15 09:40 przez wa_mmisztalska