Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
warszawa:start [2019/07/30 12:46]
teba_pojdowski
warszawa:start [2021/09/10 14:53] (aktualna)
wa_mmisztalska [Władze Uczelni]
Linia 1: Linia 1:
-====== Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie ======+=====Informacje o Uczelni=====
  
  
  
-Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Informatyki,​ jest niepubliczną uczelnią zawodową wpisaną do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych w dniu 27 sierpnia 1998 roku pod pozycją nr 311 na mocy decyzji nr DNS-WUN.5011.12.2019.2.PD. ​+Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Informatyki, ​Zarządzania i Administracji) ​jest niepubliczną uczelnią zawodową wpisaną do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych w dniu 21 grudnia 1999 roku pod pozycją nr 311 na mocy decyzji nr DNS-WUN.5011.12.2019.2.PD. ​
  
-===== Władze Uczelni===== +===== Władze Uczelni =====
- +
-  * Rektor, dr Krzysztof Kandefer, od 2019+
  
 +  * Rektor, dr hab. Piotr Olaf Żylicz, od 1 września 2021
   * Kanclerz, Karol Cyrulik, od 2019   * Kanclerz, Karol Cyrulik, od 2019
  
  
-===== Uprawnienia do prowadzenia studiów: =====+==    ​Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji ​==
  
 +  *Prorektor ds. Innowacji i współpracy,​ dr Maciej Kawecki, od 1 września 2021
 +  *Dziekan, dr Krzysztof Kandefer, od 1 września 2021
 +  *Prodziekan ds. studentów, dr Grzegorz Mathea, od 1 września 2021
 +  *Prodziekan ds. Jakości kształcenia,​ dr Urszula Wysocka, od 1 września 2021
  
-__Studia pierwszego stopnia:__ 
  
 +===== Uprawnienia do prowadzenia studiów =====
  
-=== studia licencjackie === 
  
-Administracja,​ decyzja nr - z dnia +**__Studia pierwszego stopnia:​__**
  
-* Ekonomia, decyzja nr  z dnia  
  
-* Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.75.2019.MG.4 z dnia 16.07.2019r.+===studia licencjackie===
  
-* Pedagogika, decyzja nr  z dnia+  * Administracja,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-21950-1/​AB/​12 z dnia 20.02.2012r. 
 +  * Bezpieczeństwo wewnętrzne,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22933-EK/​12 z dnia 19.07.2012r. 
 +  * Ekonomia, decyzja nr DSW.WNN.6022.30.3.2018 z dnia 21.06.2018 
 +  * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.75.2019.MG.4 z dnia 16.07.2019r. 
 +  ​* Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.6022.66.3.2018.AN z dnia 05.07.2018r. 
 +  * Psychologia w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.31.2019.3.RL z dnia 05.07.2019r. 
 +  * Turystyka i rekreacja, decyzja nr DSW.WNN.6022.51.3.2018.EK z dnia 21.06.2018r. 
 +  * Zarządzanie,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.34.2019.AM.4 ​z dnia 28.05.2019r. 
 +    ​
  
-* Psychologia w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.31.2019.3.RL z dnia 05.07.2019r. 
  
-* Turystyka i rekreacja, decyzja nr  z dnia  
  
-* Zarządzanie,​ decyzja nr  z dnia +===studia inżynierskie===
  
 +  * Informatyka,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-3394-1/​EK/​09 z dnia 30.06.2009r.
 +  * Logistyka, decyzja DSW-2-06-4003-378/​08 z dnie 29.10.2008 oraz nr MNiSW-DNS-WUN-6022-17920-1/​KŁ/​11 z dnia 10.08.2011r.
 +  ​
  
-=== studia inżynierskie=== 
  
-Informatyka,​ decyzja nr  z dnia +**__Studia drugiego stopnia__**
  
-Logistyka, decyzja nr  z dnia +  ​Administracja, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-21950-1/​AB/​12 z dnia 20.02.2012r. 
 +  * Ekonomia, decyzja nr DSW.WNN.6022.29.3.2018.EK z dnia 21.06.2018r. 
 +  * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.6022.67.3.2018.AN ​z dnia 05.07.2018r. ​
  
  
-__studia drugiego stopnia__ +=====Dane kontaktowe=====
- +
-* Administracja,​ decyzja nr  z dnia  +
- +
-* Ekonomia, decyzja nr  z dnia  +
- +
-* Pedagogika, decyzja nr  z dnia  +
- +
- +
-Dane kontaktowe+
 Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
  
 ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa
  
-tel. 22 256 23 00, e-mail: ​dziekanat@wsb.warszawa.pl,​ www.wsb.pl/​warszawa+tel. 22 256 23 00, e-mail: ​kancelaria@wsb.warszawa.pl,​ www.wsb.pl/​warszawa
  
-Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): ​+ 
  
 NIP: 113 218 75 91 NIP: 113 218 75 91
  
-REGON:+REGON: ​016174673
  
-Ochrona danych osobowych+=====Ochrona danych osobowych=====
 Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy
  
 e-mail: iod@wsb.warszawa.pl e-mail: iod@wsb.warszawa.pl
  
-Redakcja BIP+=====Redakcja BIP=====
 Redaktor, Marta Misztalska - Malec Redaktor, Marta Misztalska - Malec
  
 e-mail: marta.misztalska-malec@wsb.warszawa.pl e-mail: marta.misztalska-malec@wsb.warszawa.pl
- 
 tel. 22 256 23 15 tel. 22 256 23 15
  
-Udostępnianie informacji publicznej+=====Udostępnianie informacji publicznej=====
 Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  
Linia 90: Linia 90:
 Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie na jeden z niżej wymienionych sposobów: Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie na jeden z niżej wymienionych sposobów:
  
-przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, ul. Łabiszyszńska 25, 03-204 Warszawa; +  * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, ul. Łabiszyszńska 25, 03-204 Warszawa; 
-przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ​dziekanat@wsb.warszawa.pl;​+  ​* ​przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ​kancelaria@wsb.warszawa.pl;​ 
 Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
warszawa/start.1564483564.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/07/30 12:46 przez teba_pojdowski