Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
warszawa:start [2019/10/24 13:44]
wa_mmisztalska [Dane kontaktowe]
warszawa:start [2021/05/07 09:53]
wa_mmisztalska [Władze Uczelni]
Linia 14: Linia 14:
  
   *Dziekan, dr Maciej Kawecki, od 2019   *Dziekan, dr Maciej Kawecki, od 2019
-  *Prodziekan,​ dr Grzegorz Mathea, od 2019+  *Prodziekan ​ds. studentów, dr Grzegorz Mathea, od 2019 
 +  *Prodziekan ds. Jakości kształcenia,​ dr Urszula Wysocka, od 2021
  
  
Linia 26: Linia 27:
  
   * Administracja,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-21950-1/​AB/​12 z dnia 20.02.2012r.   * Administracja,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-21950-1/​AB/​12 z dnia 20.02.2012r.
 +  * Bezpieczeństwo wewnętrzne,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22933-EK/​12 z dnia 19.07.2012r.
   * Ekonomia, decyzja nr DSW.WNN.6022.30.3.2018 z dnia 21.06.2018   * Ekonomia, decyzja nr DSW.WNN.6022.30.3.2018 z dnia 21.06.2018
   * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.75.2019.MG.4 z dnia 16.07.2019r.   * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.75.2019.MG.4 z dnia 16.07.2019r.
Linia 32: Linia 34:
   * Turystyka i rekreacja, decyzja nr DSW.WNN.6022.51.3.2018.EK z dnia 21.06.2018r.   * Turystyka i rekreacja, decyzja nr DSW.WNN.6022.51.3.2018.EK z dnia 21.06.2018r.
   * Zarządzanie,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.34.2019.AM.4 z dnia 28.05.2019r.   * Zarządzanie,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.34.2019.AM.4 z dnia 28.05.2019r.
-  * Psychologia w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.31.2019.3.RL z dnia 5.07.2019r. 
     ​     ​
  
Linia 40: Linia 41:
  
   * Informatyka,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-3394-1/​EK/​09 z dnia 30.06.2009r.   * Informatyka,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-3394-1/​EK/​09 z dnia 30.06.2009r.
-  * Logistyka, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-17920-1/​KŁ/​11 z dnia 10.08.2011r.+  * Logistyka, decyzja ​DSW-2-06-4003-378/​08 z dnie 29.10.2008 oraz nr MNiSW-DNS-WUN-6022-17920-1/​KŁ/​11 z dnia 10.08.2011r.
   ​   ​
  
Linia 89: Linia 90:
  
   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, ul. Łabiszyszńska 25, 03-204 Warszawa;   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, ul. Łabiszyszńska 25, 03-204 Warszawa;
-  * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ​dziekanat@wsb.warszawa.pl;​+  * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ​kancelaria@wsb.warszawa.pl;​
  
 Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
warszawa/start.txt · ostatnio zmienione: 2021/12/22 10:54 przez wa_mryzko