Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
torun [2020/06/08 14:11]
to_emurawska
torun [2021/01/07 15:28] (aktualna)
to_emurawska
Linia 16: Linia 16:
   * Wicekanclerz,​ dr Jacek Wójcik, od 2014   * Wicekanclerz,​ dr Jacek Wójcik, od 2014
   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014
-  * Prodziekan, dr Jacek Kuras, od 2014 
   * Prodziekan, dr Łukasz Reszczyński,​ od 2020   * Prodziekan, dr Łukasz Reszczyński,​ od 2020
 +  * Prodziekan, dr Dagna Wleklińska,​ od 2021
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy** **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
Linia 24: Linia 24:
   * Dziekan, dr Karolina Marchlewska-Patyk,​ od 2019   * Dziekan, dr Karolina Marchlewska-Patyk,​ od 2019
   * Prodziekan, dr Katarzyna Kachel, od 2019    * Prodziekan, dr Katarzyna Kachel, od 2019 
-  * Prodziekan, dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska+  * Prodziekan, dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, od 2020
  
  
Linia 145: Linia 145:
  
 {{ :​torun:​polityka_antykorupcyjna.pdf |Polityka antykorupcyjna}} {{ :​torun:​polityka_antykorupcyjna.pdf |Polityka antykorupcyjna}}
 +
 +
 +
 +=====Egzaminy dyplomowe w czasie pandemii KORONAWIRUSA=====
 +
 +W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 30 września 2020 roku wydał nowe zarządzenie w sprawie **przeprowadzenia egzaminów dyplomowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**. ​
 +
 +Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 +
 +Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc Zarządzenia Rektora nr 34/2020 oraz nr 42/2020, opublikowane poniżej.
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_egzaminy_on-line_nowe.pdf |Zarządzenie Rektora nr 51a/2020}}
 +
 +----
 +
 +
 +W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 29 maja 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie **przeprowadzenia egzaminów dyplomowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**. ​
 +
 +Przeprowadzanie egzaminów w formie on-line jest możliwe do 30 września 2020 roku.
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_egzaminy_on-line.pdf |Zarządzenie Rektora nr 34/2020 - uchylone}}
 +
 +----
 +
 +
 +W przypadku nieposiadania przez studenta legitymacji studenckiej Rektor wydał zarządzenie,​ w którym zmieniony został zapis dotyczący możliwości **weryfikacji tożsamości studenta podczas egzaminu dyplomowego** na podstawie dowodu osobistego z obowiązkiem zakrycia części danych.
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_weryfikacja_tozsamosci_egzaminy_dyplomowe.pdf |Zarządzenie Rektora nr 42/2020 zmieniające zarządzenie nr 34/2020 - uchylone}}
 +
 +
 +=====Zasady weryfikacji efektów uczenia się w czasie pandemii KORONAWIRUSA=====
 +
 +W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 24 czerwca 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie **zasad weryfikacji efektów uczenia się w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. ​
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_efekty_uczenia_sie_on-line.pdf |Zarządzenie Rektora nr 40/2020}}
 +
  
  
torun.1591618278.txt.gz · ostatnio zmienione: 2020/06/08 14:11 przez to_emurawska