Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
torun [2020/06/08 14:06]
to_emurawska [Polityka antykorupcyjna]
torun [2021/01/07 15:28] (aktualna)
to_emurawska
Linia 16: Linia 16:
   * Wicekanclerz,​ dr Jacek Wójcik, od 2014   * Wicekanclerz,​ dr Jacek Wójcik, od 2014
   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014
-  * Prodziekan, dr Jacek Kuras, od 2014 
   * Prodziekan, dr Łukasz Reszczyński,​ od 2020   * Prodziekan, dr Łukasz Reszczyński,​ od 2020
 +  * Prodziekan, dr Dagna Wleklińska,​ od 2021
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy** **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
Linia 24: Linia 24:
   * Dziekan, dr Karolina Marchlewska-Patyk,​ od 2019   * Dziekan, dr Karolina Marchlewska-Patyk,​ od 2019
   * Prodziekan, dr Katarzyna Kachel, od 2019    * Prodziekan, dr Katarzyna Kachel, od 2019 
-  * Prodziekan, dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska+  * Prodziekan, dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, od 2020
  
  
Linia 55: Linia 55:
 __jednolite studia magisterskie__ __jednolite studia magisterskie__
   * Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​ na podstawie § 39a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787)   * Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​ na podstawie § 39a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787)
 +  * Psychologia,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.145.2020.3.MU z dnia 2020-06-01
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy** **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
Linia 80: Linia 81:
   * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.5014.198.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24   * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.5014.198.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24
   * Zarządzanie,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13722-3/​KŁ/​11 z dnia 2011-06-22   * Zarządzanie,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13722-3/​KŁ/​11 z dnia 2011-06-22
 +
 +__jednolite studia magisterskie__
 +  * Psychologia,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.89.2020.3.MU z dnia 2020-06-01
  
  
Linia 138: Linia 142:
 =====Polityka antykorupcyjna ===== =====Polityka antykorupcyjna =====
  
-Działając na podstawie § 24 Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 14/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku uchwalił {{ :​torun:​polityka_antykorupcyjna.pdf ​Politykę Antykorupcyjną Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu|}}.+Działając na podstawie § 24 Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 14/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku uchwalił ​Politykę Antykorupcyjną Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 
 + 
 +{{ :​torun:​polityka_antykorupcyjna.pdf ​|Polityka antykorupcyjna}} 
 + 
 + 
 + 
 +=====Egzaminy dyplomowe w czasie pandemii KORONAWIRUSA===== 
 + 
 +W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 30 września 2020 roku wydał nowe zarządzenie w sprawie **przeprowadzenia egzaminów dyplomowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**.  
 + 
 +Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 + 
 +Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc Zarządzenia Rektora nr 34/2020 oraz nr 42/2020, opublikowane poniżej. 
 + 
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_egzaminy_on-line_nowe.pdf |Zarządzenie Rektora nr 51a/​2020}} 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor ​Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ​w dniu 29 maja 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie **przeprowadzenia egzaminów dyplomowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**.  
 + 
 +Przeprowadzanie egzaminów w formie on-line jest możliwe do 30 września 2020 roku. 
 + 
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_egzaminy_on-line.pdf ​|Zarządzenie Rektora nr 34/2020 - uchylone}} 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +W przypadku nieposiadania przez studenta legitymacji studenckiej Rektor wydał zarządzenie,​ w którym zmieniony został zapis dotyczący możliwości **weryfikacji tożsamości studenta podczas egzaminu dyplomowego** na podstawie dowodu osobistego z obowiązkiem zakrycia części danych. 
 + 
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_weryfikacja_tozsamosci_egzaminy_dyplomowe.pdf |Zarządzenie Rektora nr 42/2020 zmieniające zarządzenie nr 34/2020 - uchylone}} 
 + 
 + 
 +=====Zasady weryfikacji efektów uczenia się w czasie pandemii KORONAWIRUSA===== 
 + 
 +W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 24 czerwca 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie **zasad weryfikacji efektów uczenia się w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.  
 + 
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_efekty_uczenia_sie_on-line.pdf |Zarządzenie Rektora nr 40/2020}} 
  
  
torun.1591617999.txt.gz · ostatnio zmienione: 2020/06/08 14:06 przez to_emurawska