Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
torun [2020/03/27 12:59]
to_emurawska
torun [2021/01/07 15:28] (aktualna)
to_emurawska
Linia 16: Linia 16:
   * Wicekanclerz,​ dr Jacek Wójcik, od 2014   * Wicekanclerz,​ dr Jacek Wójcik, od 2014
   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014
-  * Prodziekan, dr Jacek Kuras, od 2014 
   * Prodziekan, dr Łukasz Reszczyński,​ od 2020   * Prodziekan, dr Łukasz Reszczyński,​ od 2020
 +  * Prodziekan, dr Dagna Wleklińska,​ od 2021
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy** **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
Linia 24: Linia 24:
   * Dziekan, dr Karolina Marchlewska-Patyk,​ od 2019   * Dziekan, dr Karolina Marchlewska-Patyk,​ od 2019
   * Prodziekan, dr Katarzyna Kachel, od 2019    * Prodziekan, dr Katarzyna Kachel, od 2019 
-  * Prodziekan, dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska+  * Prodziekan, dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, od 2020
  
  
Linia 32: Linia 32:
  
 __studia pierwszego stopnia__ __studia pierwszego stopnia__
-  * Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia licencjackie, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22585-3/​IŻ/​12 z dnia 2012-08-13 +  * Bezpieczeństwo wewnętrzne,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22585-3/​IŻ/​12 z dnia 2012-08-13 
-  * Design w biznesie, studia licencjackie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.12.2015.2.SK z dnia 2015-04-09 +  * Design w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.12.2015.2.SK z dnia 2015-04-09 
-  * Finanse i rachunkowość, studia licencjackie, decyzja nr DSW-3-4003-965/​WB/​03 z dnia 2003-09-12 +  * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW-3-4003-965/​WB/​03 z dnia 2003-09-12 
-  * Informatyka w biznesie, studia licencjackie i inżynierskie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.129.2015.SW.3 z dnia 2015-08-05+  * Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.129.2015.SW.3 z dnia 2015-08-05
   * Inżynieria Zarządzania,​ decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.112.4.2013.AN z dnia 2013-05-20   * Inżynieria Zarządzania,​ decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.112.4.2013.AN z dnia 2013-05-20
   * Logistyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.67.2019.AM.3 z dnia 2019-05-28   * Logistyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.67.2019.AM.3 z dnia 2019-05-28
Linia 55: Linia 55:
 __jednolite studia magisterskie__ __jednolite studia magisterskie__
   * Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​ na podstawie § 39a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787)   * Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​ na podstawie § 39a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787)
 +  * Psychologia,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.145.2020.3.MU z dnia 2020-06-01
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy** **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
Linia 80: Linia 81:
   * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.5014.198.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24   * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.5014.198.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24
   * Zarządzanie,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13722-3/​KŁ/​11 z dnia 2011-06-22   * Zarządzanie,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13722-3/​KŁ/​11 z dnia 2011-06-22
 +
 +__jednolite studia magisterskie__
 +  * Psychologia,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.89.2020.3.MU z dnia 2020-06-01
  
  
Linia 128: Linia 132:
  
   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń; ​   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń; ​
-  * złożyć osobiście w Biurze Zarządu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń, pok. 205;+  * złożyć osobiście w Kancelarii Senatu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń, pok. 205;
   * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.torun.pl;​   * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.torun.pl;​
  
 Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 +
 +
 +
 +
 +=====Polityka antykorupcyjna =====
 +
 +Działając na podstawie § 24 Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 14/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku uchwalił Politykę Antykorupcyjną Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
 +
 +{{ :​torun:​polityka_antykorupcyjna.pdf |Polityka antykorupcyjna}}
 +
 +
 +
 +=====Egzaminy dyplomowe w czasie pandemii KORONAWIRUSA=====
 +
 +W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 30 września 2020 roku wydał nowe zarządzenie w sprawie **przeprowadzenia egzaminów dyplomowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**. ​
 +
 +Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 +
 +Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc Zarządzenia Rektora nr 34/2020 oraz nr 42/2020, opublikowane poniżej.
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_egzaminy_on-line_nowe.pdf |Zarządzenie Rektora nr 51a/2020}}
 +
 +----
 +
 +
 +W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 29 maja 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie **przeprowadzenia egzaminów dyplomowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**. ​
 +
 +Przeprowadzanie egzaminów w formie on-line jest możliwe do 30 września 2020 roku.
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_egzaminy_on-line.pdf |Zarządzenie Rektora nr 34/2020 - uchylone}}
 +
 +----
 +
 +
 +W przypadku nieposiadania przez studenta legitymacji studenckiej Rektor wydał zarządzenie,​ w którym zmieniony został zapis dotyczący możliwości **weryfikacji tożsamości studenta podczas egzaminu dyplomowego** na podstawie dowodu osobistego z obowiązkiem zakrycia części danych.
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_weryfikacja_tozsamosci_egzaminy_dyplomowe.pdf |Zarządzenie Rektora nr 42/2020 zmieniające zarządzenie nr 34/2020 - uchylone}}
 +
 +
 +=====Zasady weryfikacji efektów uczenia się w czasie pandemii KORONAWIRUSA=====
 +
 +W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 24 czerwca 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie **zasad weryfikacji efektów uczenia się w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. ​
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_efekty_uczenia_sie_on-line.pdf |Zarządzenie Rektora nr 40/2020}}
 +
 +
 +
 +
 +
  
torun.1585310396.txt.gz · ostatnio zmienione: 2020/03/27 12:59 przez to_emurawska