Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
torun [2020/01/16 15:13]
to_emurawska
torun [2020/07/01 15:58] (aktualna)
to_emurawska
Linia 10: Linia 10:
  
   * Rektor, prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz,​ od 2014  ​   * Rektor, prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz,​ od 2014  ​
-  * Kanclerz, ​mgr Anna Kocikowska, od 2011+  * Kanclerz, ​dr Anna Kocikowska, od 2011
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu** **Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu**
Linia 24: Linia 24:
   * Dziekan, dr Karolina Marchlewska-Patyk,​ od 2019   * Dziekan, dr Karolina Marchlewska-Patyk,​ od 2019
   * Prodziekan, dr Katarzyna Kachel, od 2019    * Prodziekan, dr Katarzyna Kachel, od 2019 
 +  * Prodziekan, dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
  
  
Linia 54: Linia 55:
 __jednolite studia magisterskie__ __jednolite studia magisterskie__
   * Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​ na podstawie § 39a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787)   * Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​ na podstawie § 39a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787)
 +  * Psychologia,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.145.2020.3.MU z dnia 2020-06-01
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy** **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
Linia 79: Linia 81:
   * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.5014.198.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24   * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.5014.198.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24
   * Zarządzanie,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13722-3/​KŁ/​11 z dnia 2011-06-22   * Zarządzanie,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13722-3/​KŁ/​11 z dnia 2011-06-22
 +
 +__jednolite studia magisterskie__
 +  * Psychologia,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.89.2020.3.MU z dnia 2020-06-01
  
  
Linia 127: Linia 132:
  
   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń; ​   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń; ​
-  * złożyć osobiście w Biurze Zarządu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń, pok. 260;+  * złożyć osobiście w Kancelarii Senatu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń, pok. 205;
   * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.torun.pl;​   * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.torun.pl;​
  
 Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 +
 +
 +
 +
 +=====Polityka antykorupcyjna =====
 +
 +Działając na podstawie § 24 Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 14/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku uchwalił Politykę Antykorupcyjną Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
 +
 +{{ :​torun:​polityka_antykorupcyjna.pdf |Polityka antykorupcyjna}}
 +
 +
 +
 +=====Egzaminy dyplomowe w czasie pandemii KORONAWIRUSA=====
 +
 +W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 29 maja 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie **przeprowadzenia egzaminów dyplomowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**. ​
 +
 +Przeprowadzanie egzaminów w formie on-line jest możliwe do 30 września 2020 roku.
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_egzaminy_on-line.pdf |Zarządzenie Rektora nr 34/2020}}
 +
 +W przypadku nieposiadania przez studenta legitymacji studenckiej Rektor wydał zarządzenie,​ w którym zmieniony został zapis dotyczący możliwości **weryfikacji tożsamości studenta podczas egzaminu dyplomowego** na podstawie dowodu osobistego z obowiązkiem zakrycia części danych.
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_weryfikacja_tozsamosci_egzaminy_dyplomowe.pdf |Zarządzenie Rektora nr 42/2020 zmieniające zarządzenie nr 34/2020}}
 +
 +
 +=====Zasady weryfikacji efektów uczenia się w czasie pandemii KORONAWIRUSA=====
 +
 +W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 24 czerwca 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie **zasad weryfikacji efektów uczenia się w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. ​
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_efekty_uczenia_sie_on-line.pdf |Zarządzenie Rektora nr 40/2020}}
 +
 +
 +
 +
 +
  
torun.1579184024.txt.gz · ostatnio zmienione: 2020/01/16 15:13 przez to_emurawska