Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
torun [2019/10/03 15:01]
to_emurawska
torun [2020/02/14 10:44] (aktualna)
to_emurawska
Linia 10: Linia 10:
  
   * Rektor, prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz,​ od 2014  ​   * Rektor, prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz,​ od 2014  ​
-  * Kanclerz, ​mgr Anna Kocikowska, od 2011+  * Kanclerz, ​dr Anna Kocikowska, od 2011
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu** **Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu**
Linia 17: Linia 17:
   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014
   * Prodziekan, dr Jacek Kuras, od 2014   * Prodziekan, dr Jacek Kuras, od 2014
 +  * Prodziekan, dr Łukasz Reszczyński,​ od 2020
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy** **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
Linia 126: Linia 127:
  
   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń; ​   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń; ​
-  * złożyć osobiście w Biurze Zarządu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń, pok. 260;+  * złożyć osobiście w Biurze Zarządu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń, pok. 205;
   * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.torun.pl;​   * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.torun.pl;​
  
 Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  
torun.1570107713.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/10/03 15:01 przez to_emurawska