Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
torun [2019/10/02 14:58]
to_emurawska
torun [2019/10/03 15:01] (aktualna)
to_emurawska
Linia 130: Linia 130:
  
 Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
- 
- 
-=====Wzory dyplomów===== 
- 
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. j) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 90/2019 z dnia 24 września 2019 roku zatwierdził wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia. ​ 
- 
-{{ :​torun:​wzory-umow:​dyplom_i_stopnia.pdf |Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia}} 
- 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. j) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 99/2019 z dnia 24 września 2019 roku zatwierdził wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia dla kierunków prowadzonych na wspólnym minimum. 
- 
-{{ :​torun:​wzory-umow:​dyplom_i_stopien_wspolne.pdf |Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia dla kierunków prowadzonych na wspólnym minimum}} 
- 
- 
----- 
- 
- 
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. j) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 91/2019 z dnia 24 września 2019 roku zatwierdził wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia. 
- 
-{{ :​torun:​wzory-umow:​dyplom_ii_stopnia.pdf |Wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia}} 
- 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. j) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 100/2019 z dnia 24 września 2019 roku zatwierdził wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia dla kierunków prowadzonych na wspólnym minimum. 
- 
-{{ :​torun:​wzory-umow:​dyplom_ii_stopien_wspolne.pdf |Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia dla kierunków prowadzonych na wspólnym minimum}} 
- 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. j) Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 92/2019 z dnia 24 września 2019 roku zatwierdził wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 
- 
-{{ :​torun:​wzory-umow:​swiadectwo_sp.pdf |Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych}} 
- 
- 
- 
  
torun.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/03 15:01 przez to_emurawska