Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
torun [2019/06/06 11:09]
to_emurawska
torun [2020/07/01 15:58] (aktualna)
to_emurawska
Linia 10: Linia 10:
  
   * Rektor, prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz,​ od 2014  ​   * Rektor, prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz,​ od 2014  ​
-  * Kanclerz, ​mgr Anna Kocikowska, od 2011+  * Kanclerz, ​dr Anna Kocikowska, od 2011
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu** **Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu**
Linia 17: Linia 17:
   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014
   * Prodziekan, dr Jacek Kuras, od 2014   * Prodziekan, dr Jacek Kuras, od 2014
-  * Prodziekan, dr Krzysztof Maślankowski, od 2019+  * Prodziekan, dr Łukasz Reszczyński, od 2020
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy** **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
  
   * Wicekanclerz,​ dr hab. Monika Chodorek, od 2018   * Wicekanclerz,​ dr hab. Monika Chodorek, od 2018
-  * Dziekan, dr Magdalena Zubiel-Kasprowicz,​ od 2016 +  * Dziekan, dr Karolina Marchlewska-Patyk,​ od 2019
-  * Prodziekan, d Karolina Marchlewska-Patyk,​ od 2018+
   * Prodziekan, dr Katarzyna Kachel, od 2019    * Prodziekan, dr Katarzyna Kachel, od 2019 
- +  * Prodziekan, dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
  
  
Linia 35: Linia 33:
 __studia pierwszego stopnia__ __studia pierwszego stopnia__
   * Bezpieczeństwo wewnętrzne,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22585-3/​IŻ/​12 z dnia 2012-08-13   * Bezpieczeństwo wewnętrzne,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22585-3/​IŻ/​12 z dnia 2012-08-13
 +  * Design w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.12.2015.2.SK z dnia 2015-04-09
   * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW-3-4003-965/​WB/​03 z dnia 2003-09-12   * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW-3-4003-965/​WB/​03 z dnia 2003-09-12
 +  * Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.129.2015.SW.3 z dnia 2015-08-05
   * Inżynieria Zarządzania,​ decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.112.4.2013.AN z dnia 2013-05-20   * Inżynieria Zarządzania,​ decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.112.4.2013.AN z dnia 2013-05-20
 +  * Logistyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.67.2019.AM.3 z dnia 2019-05-28
   * Pedagogika, decyzja nr DSW.ZNU.6022.126.2014.2.IZ z dnia 2014-06-27   * Pedagogika, decyzja nr DSW.ZNU.6022.126.2014.2.IZ z dnia 2014-06-27
   * Prawo w biznesie, decyzja nr DKN.ZNU.6022.65.2013.3.IZ z dnia 2013-05-24   * Prawo w biznesie, decyzja nr DKN.ZNU.6022.65.2013.3.IZ z dnia 2013-05-24
Linia 45: Linia 46:
 __studia drugiego stopnia__ __studia drugiego stopnia__
   * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW-3-EKo-4003-9/​06 z dnia 2006-04-27   * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW-3-EKo-4003-9/​06 z dnia 2006-04-27
-  * Kierunek ​Menedżersko-prawny,​ decyzja nr DSW.ZNU.6022.127.3.2014.AN z dnia 2014-07-29+  * Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.6022.128.3.2018.AN z dnia 2018-09-28 
 +  * Inżynieria zarządzania,​ decyzja nr ZNN.6022.63.5.2018.3.IZ z dnia 2018-06-21 
 +  * Logistyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.67.2019.AM.3 z dnia 2019-05-28 
 +  * Menedżersko-prawny,​ decyzja nr DSW.ZNU.6022.127.3.2014.AN z dnia 2014-07-29 
 +  * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.6022.52.2017.4.MG z dnia 2017-07-28 
 +  * Turystyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.144.2019.KT.3 z dnia 2019-07-03 
 + 
 +__jednolite studia magisterskie__ 
 +  * Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​ na podstawie § 39a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787) 
 +  * Psychologia,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.145.2020.3.MU z dnia 2020-06-01
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy** **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
Linia 52: Linia 62:
   * Administracja,​ decyzja nr DSW-3-02-4003-284/​08 z dnia 2008-06-17   * Administracja,​ decyzja nr DSW-3-02-4003-284/​08 z dnia 2008-06-17
   * Bezpieczeństwo wewnętrzne,​ decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.134.3.2013.AN z dnia 2013-07-15   * Bezpieczeństwo wewnętrzne,​ decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.134.3.2013.AN z dnia 2013-07-15
 +  * Design w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.84.2019.KT.4 z dnia 2019-07-11
   * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW-2-01-4001-72-06 z dnia 2007-02-02   * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW-2-01-4001-72-06 z dnia 2007-02-02
 +  * Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.122.2019.KT.4 z dnia 2019-07-11
   * Inżynieria Zarządzania,​ decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.112.3.2013.AN z dnia 2013-05-20   * Inżynieria Zarządzania,​ decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.112.3.2013.AN z dnia 2013-05-20
   * Logistyka, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-1815-4/​PP/​09 z dnia 2009-07-13   * Logistyka, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-1815-4/​PP/​09 z dnia 2009-07-13
Linia 58: Linia 70:
   * Prawo w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.82.2014.SW.2 z dnia 2014-05-29   * Prawo w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.82.2014.SW.2 z dnia 2014-05-29
   * Psychologia w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.130.2014.2.SK z dnia 2014-06-27   * Psychologia w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.130.2014.2.SK z dnia 2014-06-27
 +  * Turystyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.79.2019.KT.3 z dnia 2019-05-28
   * Zarządzanie,​ decyzja nr DSW-2-01-4001-72-06 z dnia 2007-02-02   * Zarządzanie,​ decyzja nr DSW-2-01-4001-72-06 z dnia 2007-02-02
  
 __studia drugiego stopnia__ __studia drugiego stopnia__
-  * Kierunek ​Finansowo-prawny,​ decyzja nr DSW.ZNU.6022.25.2015.EK.4 z dnia 2015-04-22+  * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.23.2019.3.RL z dnia 2019-05-31 
 +  * Finansowo-prawny,​ decyzja nr DSW.ZNU.6022.25.2015.EK.4 z dnia 2015-04-22 
 +  * Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.122.2019.KT.4 z dnia 2019-07-11 
 +  * Inżynieria zarządzania,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.87.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24
   * Logistyka, decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.128.2.2013.AN z dnia 2013-05-20   * Logistyka, decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.128.2.2013.AN z dnia 2013-05-20
 +  * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.5014.198.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24
   * Zarządzanie,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13722-3/​KŁ/​11 z dnia 2011-06-22   * Zarządzanie,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13722-3/​KŁ/​11 z dnia 2011-06-22
  
-**Prowadzenie wspólnie na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB w Toruniu oraz Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy** +__jednolite studia magisterskie__ 
- +  * Psychologia, decyzja nr DSW.WNN.5014.89.2020.3.MU z dnia 2020-06-01
- +
-__studia pierwszego stopnia__ +
-  * Design w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.12.2015.2.SK z dnia 2015-04-09 +
-  * Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.129.2015.SW.3 z dnia 2015-08-05 +
-  * Informatyka w biznesie – inżynierska,​ decyzja nr ZNN.6022.40.5.2016/​2017.AN z dnia 2017-02-06 +
- +
-__studia drugiego stopnia__ +
-  * Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.6022.128.3.2018.AN z dnia 2018-09-28 +
-  * Inżynieria zarządzania,​ decyzja nr ZNN.6022.63.5.2018.3.IZ z dnia 2018-06-21 +
-  * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.6022.52.2017.4.MG z dnia 2017-07-28 +
- +
  
  
 =====Dane kontaktowe===== =====Dane kontaktowe=====
 +
 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  
Linia 112: Linia 118:
  
 =====Udostępnianie informacji publicznej ===== =====Udostępnianie informacji publicznej =====
 +
 Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
    
Linia 125: Linia 132:
  
   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń; ​   * przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń; ​
-  * złożyć osobiście w Biurze Zarządu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń, pok. 260;+  * złożyć osobiście w Kancelarii Senatu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń, pok. 205;
   * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.torun.pl;​   * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.torun.pl;​
  
 Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 +
 +
 +
 +
 +=====Polityka antykorupcyjna =====
 +
 +Działając na podstawie § 24 Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 14/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku uchwalił Politykę Antykorupcyjną Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
 +
 +{{ :​torun:​polityka_antykorupcyjna.pdf |Polityka antykorupcyjna}}
 +
 +
 +
 +=====Egzaminy dyplomowe w czasie pandemii KORONAWIRUSA=====
 +
 +W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 29 maja 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie **przeprowadzenia egzaminów dyplomowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**. ​
 +
 +Przeprowadzanie egzaminów w formie on-line jest możliwe do 30 września 2020 roku.
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_egzaminy_on-line.pdf |Zarządzenie Rektora nr 34/2020}}
 +
 +W przypadku nieposiadania przez studenta legitymacji studenckiej Rektor wydał zarządzenie,​ w którym zmieniony został zapis dotyczący możliwości **weryfikacji tożsamości studenta podczas egzaminu dyplomowego** na podstawie dowodu osobistego z obowiązkiem zakrycia części danych.
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_weryfikacja_tozsamosci_egzaminy_dyplomowe.pdf |Zarządzenie Rektora nr 42/2020 zmieniające zarządzenie nr 34/2020}}
 +
 +
 +=====Zasady weryfikacji efektów uczenia się w czasie pandemii KORONAWIRUSA=====
 +
 +W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 24 czerwca 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie **zasad weryfikacji efektów uczenia się w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. ​
 +
 +{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_efekty_uczenia_sie_on-line.pdf |Zarządzenie Rektora nr 40/2020}}
 +
 +
 +
 +
 +
  
torun.1559812141.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/06 11:09 przez to_emurawska