Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
torun [2014/06/27 10:00]
to_bkluba
torun [2019/07/01 12:59] (aktualna)
to_emurawska
Linia 1: Linia 1:
-====== Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ​======+=====Informacje o Uczelni===== 
 +Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ​jest niepubliczną Uczelnią zawodową powstałą z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-125/​RO/​98 z dnia 4 lipca 1998 roku. Wpisana została do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych w dniu 27 sierpnia 1998 roku pod pozycją nr 7 na mocy decyzji nr DNS-1-0145-200/​RO/​98. Obecnie Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu jest uczelnią niepubliczną,​ wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową ,,​148”. ​
  
-//**Wyższa Szkoła Bankowa ​to pierwsza ​w Toruniu ​niepubliczna uczelnia biznesowa**.//+Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ​prowadzi kształcenie na Wydziale Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.
  
-//Od 1998 roku kształcimy studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym,​ gospodarczym i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale profesjonalnej kadry oraz wypracowanych metod dydaktycznych. 
-Aby przetrwać w warunkach gwałtownie zmieniającego się środowiska biznesowego,​ Wyższa Szkoła Bankowa przygotowała wraz z amerykańskim partnerem ​ Franklin University program **Master of Business Administration.**//​ 
  
-**Co nas wyróżnia:​** 
  
 +
 +=====Władze Uczelni=====
 +
 +  * Rektor, prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz,​ od 2014  ​
 +  * Kanclerz, mgr Anna Kocikowska, od 2011
 +
 +**Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu**
 +
 +  * Wicekanclerz,​ dr Jacek Wójcik, od 2014
 +  * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014
 +  * Prodziekan, dr Jacek Kuras, od 2014
 +  * Prodziekan, dr Krzysztof Maślankowski,​ od 2019
 +
 +**Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
 +
 +  * Wicekanclerz,​ dr hab. Monika Chodorek, od 2018
 +  * Dziekan, dr Karolina Marchlewska-Patyk,​ od 2019
 +  * Prodziekan, dr Katarzyna Kachel, od 2019 
 +
 +
 +=====Uprawnienia do prowadzenia studiów=====
 +
 +**Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu**
 +
 +__studia pierwszego stopnia__
 +  * Bezpieczeństwo wewnętrzne,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22585-3/​IŻ/​12 z dnia 2012-08-13
 +  * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW-3-4003-965/​WB/​03 z dnia 2003-09-12
 +  * Inżynieria Zarządzania,​ decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.112.4.2013.AN z dnia 2013-05-20
 +  * Logistyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.67.2019.AM.3 z dnia 2019-05-28
 +  * Pedagogika, decyzja nr DSW.ZNU.6022.126.2014.2.IZ z dnia 2014-06-27
 +  * Prawo w biznesie, decyzja nr DKN.ZNU.6022.65.2013.3.IZ z dnia 2013-05-24
 +  * Psychologia w biznesie, decyzja nr DKN.ZNU.6022.64.2013.3.IZ z dnia 2013-06-12
 +  * Turystyka i rekreacja, decyzja nr MNiSW-DSW-WUN-6022-4546-2/​PP/​09 z dnia 2009-12-16
 +  * Zarządzanie,​ decyzja nr DSW-3-4041-538/​WB/​03 z dnia 2003-09-12
 +
 +__studia drugiego stopnia__
 +  * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW-3-EKo-4003-9/​06 z dnia 2006-04-27
 +  * Kierunek Menedżersko-prawny,​ decyzja nr DSW.ZNU.6022.127.3.2014.AN z dnia 2014-07-29
 +  * Logistyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.67.2019.AM.3 z dnia 2019-05-28
 +
 +**Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
 +
 +__studia pierwszego stopnia__
 +  * Administracja,​ decyzja nr DSW-3-02-4003-284/​08 z dnia 2008-06-17
 +  * Bezpieczeństwo wewnętrzne,​ decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.134.3.2013.AN z dnia 2013-07-15
 +  * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW-2-01-4001-72-06 z dnia 2007-02-02
 +  * Inżynieria Zarządzania,​ decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.112.3.2013.AN z dnia 2013-05-20
 +  * Logistyka, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-1815-4/​PP/​09 z dnia 2009-07-13
 +  * Pedagogika, decyzja nr DSW.ZNU.6022.119.2015.SW.3 z dnia 2015-10-08
 +  * Prawo w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.82.2014.SW.2 z dnia 2014-05-29
 +  * Psychologia w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.130.2014.2.SK z dnia 2014-06-27
 +  * Turystyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.79.2019.KT.3 z dnia 2019-05-28
 +  * Zarządzanie,​ decyzja nr DSW-2-01-4001-72-06 z dnia 2007-02-02
 +
 +__studia drugiego stopnia__
 +  * Finanse i rachunkowość,​ decyzja nr DSW.WNN.5014.23.2019.3.RL z dnia 2019-05-31
 +  * Kierunek Finansowo-prawny,​ decyzja nr DSW.ZNU.6022.25.2015.EK.4 z dnia 2015-04-22
 +  * Logistyka, decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.128.2.2013.AN z dnia 2013-05-20
 +  * Zarządzanie,​ decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13722-3/​KŁ/​11 z dnia 2011-06-22
 +
 +**Prowadzenie wspólnie na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB w Toruniu oraz Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
 +
 +
 +__studia pierwszego stopnia__
 +  * Design w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.12.2015.2.SK z dnia 2015-04-09
 +  * Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.129.2015.SW.3 z dnia 2015-08-05
 +  * Informatyka w biznesie – inżynierska,​ decyzja nr ZNN.6022.40.5.2016/​2017.AN z dnia 2017-02-06
 +
 +__studia drugiego stopnia__
 +  * Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.6022.128.3.2018.AN z dnia 2018-09-28
 +  * Inżynieria zarządzania,​ decyzja nr ZNN.6022.63.5.2018.3.IZ z dnia 2018-06-21
 +  * Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.6022.52.2017.4.MG z dnia 2017-07-28
 +
 +
 +
 +
 +=====Dane kontaktowe=====
 +Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 +
 +ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń
 +
 +tel. 56 66 09 200, e-mail: rektorat@wsb.torun.pl,​ www.wsb.torun.pl
 +
 +Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /​WSBTor/​SkrytkaESP
 +
 +NIP: 956-19-37-370
 +
 +REGON: 871092619
 +
 +
 +=====Ochrona danych osobowych=====
 +
 +Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy
 +
 +e-mail: iod@wsb.torun.pl
 +
 +
 +=====Redakcja BIP=====
 +
 +Redaktor, Ewelina Murawska
 +
 +e-mail: ewelina.murawska@wsb.torun.pl
 +
 +tel. 56 66 09 233
 +
 +
 +=====Udostępnianie informacji publicznej =====
 +Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
    
-  *      **biznesowo sprofilowana oferta kierunków** studiów (Zarządzanie,​ Finanse i Rachunkowość) uzupełniona o praktyczne kierunki o dużym potencjale rynkowym (Turystykę i Rekreację, Bezpieczeństwo Wewnętrzne); +Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminieWSB w Toruniu powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 
-  *     ​**oferta dostosowana do potrzeb** związanych z rozwojem kompetencji zawodowych na każdym etapie kariery ​ramach kształcenia ustawicznego (lifelong learning)a co za tym idzie – rozwój oferty studiów I stopnia, II stopniastudiów podyplomowych;​ + 
-  *     ​**praktyczny charakter studiów** – podstawą nauki uczelni biznesu jest umiejętnedynamiczne ​łączenie teorii ​praktyki, dlatego do uczestnictwa ​projektowaniu programów studiów zapraszani są przedsiębiorcy, a procesie kształcenia wykorzystywane są innowacyjne technologie ​praktyczne formy zaliczeń i egzaminów;​ +Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób ​i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji ​sposób ​w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazujew jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,​ postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. 
-  *     ​**wsparcie przedstawicieli ​świata biznesu** i ich obecność na zajęciachwykładach gościnnych i targach pracy; +  
-  ​* ​    ​**wprowadzenie do programu studiów zajęć i form kształcenia ukierunkowanych ​na rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej,** komunikacji interpersonalnej,​ identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia;​ +Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej ​na wniosek, WSB będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wnioskuWSB może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku WSB, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcychyba że wnioskodawca dokona ​tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 
-  *    ** możliwość wymiany doświadczeń** pozwalająca na uzupełnienie treści zajęć o praktyczne przykłady nawiązujące do realnych wyzwańktóre studenci napotykają ​swojej pracy zawodowej;​ +  
-  *     ​**tworzenie platformy do nawiązywania sieci relacji zawodowych** pomiędzy studentami, które dają możliwość wymiany informacji ​na temat ofert pracy i sposobów ​podnoszenia kwalifikacji;​ +Jak dostarczyć wniosek:  
-  *     **bogata oferta działań dodatkowych** wspierających studentów i absolwentów w zakresie wejścia na rynek pracy i funkcjonowania ​na nimpośrednictwo pracydoradztwo zawodowe, oferty stażu oraz praktyk krajowych i zagranicznycha także specjalistyczne szkolenia+ 
-  *     **praktyczne i profesjonalne podejście do obsługi administracyjnej studentów**zaczerpnięte z rozwiązań biznesowychze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form internetowych+Wniosek o udzielenie informacji publicznej ​można przekazać Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu ​na jeden z niżej wymienionych ​sposobów:  
-  *     **uznanie studenta i jego potrzeb za punkt wyjścia do kształtowania oferty**programów studiów i sposobu obsługico przejawia się w otwartości na opinie studentów dotyczące uczelni oraz w ciągłym monitorowaniu losów absolwentów.+ 
 +  * przesłać pocztą na adresWyższa Szkoła Bankowa w Toruniuul. Młodzieżowa 31A87-100 Toruń;  
 +  * złożyć osobiście w Biurze Zarządu, ul. Młodzieżowa 31A87-100 Toruń, pok. 260
 +  * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.torun.pl;​ 
 + 
 +Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcyoczekiwany zakres informacji objętych wnioskiemoczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  
torun.1403856050.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/06/27 10:00 przez to_bkluba