Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

torun:wzor-umowy:umowa-o-swiadczenie-uslug-edukacyjnych-dla-studentow-studiow-wyzszych [2019/09/10 09:36] (aktualna)
to_emurawska utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +=====Rok akademicki 2019/2020 - nabór letni======
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 67/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych **dla studentów studiów I i II stopnia, którzy rozpoczynają naukę** w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.
 +
 +{{ :​torun:​lato_i_i_ii_st._2019_2020.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 71/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych **dla studentów studiów I i II stopnia, którzy wznawiają naukę w celu zaliczenia egzaminu lub seminarium** w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.
 +
 +{{ :​torun:​lato_i_i_ii_st._wznowienie_2019_2020.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 72/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku uchwalił wzór umowy o **przyjęcie na wyższy semestr studiów** w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.
 +
 +{{ :​torun:​lato_i_i_ii_st._przyj.na_wyzszy_semestr_2019_2020.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą Nr 70/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku uchwalił wzór umowy o **uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia** w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim.
 +
 +{{ :​torun:​lato_wolny_sluchacz_ii_st._2019_2020.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 84/2019 z dnia 21 maja 2019 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów jednolitych magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​ którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim **w ramach projektu pt. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program kształcenia nauczycieli WSB w Toruniu**.
 +
 +{{ :​torun:​lato_projekt_jednolite_pedagogika_2019_2020.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 90/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych **dla studentów studiów wyższych**,​ którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim **w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich**.
 +
 +
 +{{ :​torun:​wzory-umow:​lato_sw_efs_2019_2020.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +
 +----
 +
 +=====Rok akademicki 2018/2019 - nabór zimowy======
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 76/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych **dla studentów I i II stopnia, którzy rozpoczynają naukę** w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym.
 +
 +{{ :​torun:​zima_i_i_ii_st._2018_2019.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą Nr 77/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił wzór umowy o **uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia** w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym.
 +
 +{{ :​torun:​zima_wolny_sluchacz_ii_st._2018_2019.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 93/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych **dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich** rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym.
 +
 +{{ :​torun:​zima_projekty_efs_2018_2019.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +
 +=====Rok akademicki 2018/2019 - nabór letni======
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 21/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych **dla studentów I i II stopnia, którzy rozpoczynają naukę** w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.
 +
 +{{ :​torun:​wzor_umowy_studia_i_i_ii_stopnia_2018_2019.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 25/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych **dla studentów studiów I i II stopnia, którzy wznawiają naukę w celu zaliczenia egzaminu lub seminarium** w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.
 +
 +{{ :​torun:​lato_i_i_ii_st._wznowienie_2018_2019.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą Nr 24/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił wzór umowy o **uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia** w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.
 +
 +{{ :​torun:​wzor_umowy_wolny_sluchacz_2018_2019.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 44/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych **dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich** rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim.
 +
 +{{ :​torun:​lato_projekty_efs_2018_2019.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +
 +----
 +
 +
 +=====Rok akademicki 2017/2018 - nabór zimowy======
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 80/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych **dla studentów I i II stopnia, którzy rozpoczynają naukę** w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym.
 +
 +{{ :​torun:​zima_i_i_ii_st._2017_2018.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą Nr 82/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku uchwalił wzór umowy o **uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia** w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym.
 +
 +{{ :​torun:​zima_wolny_sluchacz_ii_st._2017_2018.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +
 +=====Rok akademicki 2017/2018 - nabór letni======
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 30/2017 z dnia 28 marca 2017 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych **dla studentów I i II stopnia, którzy rozpoczynają naukę** w roku akademickim 2017/2018 w naborze letnim.
 +
 +{{ :​torun:​umowa_o_swiadczenie_uslug_edukacyjnych_dla_studentow_i_i_ii_stopnia_na_rok_akademicki_2017_2018.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 34/2017 z dnia 28 marca 2017 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych **dla studentów studiów I i II stopnia, którzy wznawiają naukę w celu zaliczenia egzaminu lub seminarium** w roku akademickim 2017/2018 w naborze letnim.
 +
 +{{ :​torun:​lato_i_i_ii_st._wznowienie_2017_2018.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą Nr 33/2017 z dnia 28 marca 2017 roku uchwalił wzór umowy o **uczestnictwo w zajęciach na zasadach wolnego słuchacza na studiach II stopnia** w roku akademickim 2017/2018 w naborze letnim.
 +
 +{{ :​torun:​lato_wolny_sluchacz_ii_st._2017_2018.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. a) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 59/2017 z dnia 9 maja 2017 roku uchwalił wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych **dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich** rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 w naborze letnim.
 +
 +{{ :​torun:​lato_projekty_efs_2017_2018.pdf |Wzór umowy}}
 +
 +----
 +
 +
  
torun/wzor-umowy/umowa-o-swiadczenie-uslug-edukacyjnych-dla-studentow-studiow-wyzszych.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/10 09:36 przez to_emurawska