Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
torun:oplaty-za-studia:w-fin-i-zarz-tor [2019/06/19 13:04]
to_emurawska
torun:oplaty-za-studia:w-fin-i-zarz-tor [2019/09/06 08:54] (aktualna)
to_emurawska
Linia 1: Linia 1:
-=====Regulaminy opłat w roku akademickim 2019/2020====== +==== Opłaty za studia ​====
- +
-====NABÓR LETNI==== +
- +
- +
-*** REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH** +
- +
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 64/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 w naborze letnim. +
- +
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_regulamin_oplat_i_i_ii_st._2019_2020.pdf |Regulamin}}+
  
 ---- ----
  
  
-*** ZASADY OPŁAT i PROMOCJI NA STUDIACH WYŻSZYCH DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH NA ŚCIEŻKACH POLSKOJĘZYCZNYCH I ANGLOJĘZYCZNYCH**+ ​[[torun/​opłaty za studia:​Opłaty dla studentów studiów wyższych|Opłaty dla studentów studiów wyższych]]
  
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 65/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił zasady opłat i promocji na studiach I i II stopnia dla studentów cudzoziemców studiujących na ścieżkach polskojęzycznych i anglojęzycznych w roku akademickim 2019/2020. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_zasady_oplat_i_promocji_dla_cudzoziemcow_2019_2020.pdf |Regulamin}} 
  
 ---- ----
  
-*** REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA** + ​[[torun/opłaty za studia:​Opłaty ​dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA|Opłaty dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA]]
- +
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 33/2019 z dnia 13 marca 2019 roku uchwalił regulamin ​opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA w roku akademickim 2019/​2020. +
- +
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_regulamin_oplat_sp_i_mba_2019_2020.pdf ​|Regulamin}}+
  
 ---- ----
- 
-=====Opłaty za studia w roku akademickim 2019/​2020====== 
- 
-====NABÓR LETNI==== 
- 
- 
-*** OPŁATY DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 56/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił **wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia** Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_i_st._2019_2020.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 57/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił **wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia** Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_ii_st._2019_2020.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 60/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunku Pedagogika dla studentów studiów I stopnia** Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_pedagogika_i_st._2019_2020.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 62/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunku Pedagogika dla studentów studiów II stopnia** Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_pedagogika_ii_st._2019_2020.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 73/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​ studia jednolite magisterskie**,​ Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020, **studia realizowane w ramach projektu pt. "​Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program kształcenia nauczycieli WSB w Toruniu"​**. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_projekt_pedagogika_jednolita_2019_2020.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 79/2019 z dnia 14 maja 2019 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunku Inżynieria zarządzania,​ studia II stopnia**, Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2019/2020, **studia realizowane w ramach projektu pt. "​Zintegrowani - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu"​**. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_projekt_iz_ii_2019_2020.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-*** OPŁATY DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 48/2019 z dnia 26 marca 2019 roku uchwalił **wysokość czesnego na studiach podyplomowych** w roku akademickim 2019/2020. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_sp_2019_2020.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 4 lit. m) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 55/2019 z dnia 26 marca 2019 roku uchwalił **ofertę i wysokość czesnego na studiach podyplomowych z obszaru pedagogicznego** w roku akademickim 2019/2020. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_sp_obszar_pedag_2019_2020.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-*** OPŁATY DLA SŁUCHACZY STUDIÓW MBA** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 47/2019 z dnia 26 marca 2019 roku uchwalił **wysokość opłat na studiach MBA** w roku akademickim 2019/2020. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_wysokosc_oplat_mba_2019_2020.pdf |Opłaty}} 
- 
----- 
- 
- 
- 
-=====Regulaminy opłat w roku akademickim 2018/​2019====== 
- 
- 
-*** REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 26/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_regulamin_oplat_i_i_ii_st._2018_2019.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** ZASADY OPŁAT i PROMOCJI NA STUDIACH WYŻSZYCH DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW NIESTUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 20/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił zasady opłat i promocji na studiach I i II stopnia dla studentów cudzoziemców niestudiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zasady_oplat_i_promocji_dla_cudzoziemcow_2018_2019.pdf |Zasady}} 
- 
----- 
- 
-*** REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 27/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA w roku akademickim 2018/2019. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_regulamin_oplat_sp_i_mba_2018_2019.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
-*** REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 45/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w roku akademickim 2018/2019. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_regulamin_oplat_efs_2018_2019.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
- 
- 
-=====Opłaty za studia w roku akademickim 2018/​2019====== 
- 
-====NABÓR ZIMOWY==== 
- 
- 
-*** OPŁATY DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 80/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił **wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia** Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zima_wt_czesne_i_st._2018_2019.pdf |Czesne}} 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 83/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił **wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia** Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zima_wt_czesne_ii_st._2018_2019.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 82/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunkach Design w biznesie oraz Informatyka w biznesie dla studentów studiów I stopnia** realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zima_wt_wb_czesne_dwb_iwb_2018_2019.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 24/2019 z dnia 12 marca 2019 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunkach Inżynieria zarządzania oraz Informatyka w biznesie dla studentów studiów II stopnia** realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zima_wt_wb_czesne_ii_st._iz_iwb_2018_2019.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 92/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunku Informatyka w biznesie w ramach drugiej specjalności Grafika komputerowa i multimedia dla studentów studiów II stopnia** realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2018/2019. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_zima_wt_wb_czesne_ii_st._iwb_sp._grafika_komputerowa_i_multimedia_2018_2019.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** OPŁATY DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 86/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił **wysokość czesnego na studiach podyplomowych** w roku akademickim 2018/2019 w naborze zimowym. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zima_wt_wb_czesne_sp_2018_2019.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
- 
-====NABÓR LETNI==== 
- 
- 
-*** OPŁATY DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 10/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił **wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia** Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_i_st._2018_2019.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił **wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia** Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_ii_st._2018_2019.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 14/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunkach Design w biznesie oraz Informatyka w biznesie dla studentów studiów I stopnia** realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_wb_czesne_dwb_iwb_2018_2019.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 43/2018 z dnia 22 maja 2018 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunkach Inżynieria zarządzania oraz Informatyka w biznesie dla studentów studiów II stopnia** realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_wb_czesne_ii_st._iz_iwb_2018_2019.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 92/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunku Informatyka w biznesie w ramach drugiej specjalności Grafika komputerowa i multimedia dla studentów studiów II stopnia** realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_zima_wt_wb_czesne_ii_st._iwb_sp._grafika_komputerowa_i_multimedia_2018_2019.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** OPŁATY DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 16/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił **wysokość czesnego na studiach podyplomowych** w roku akademickim 2018/2019 w naborze letnim. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_wb_czesne_sp_2018_2019.pdf |Czesne}} 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 4 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 75/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku uchwalił **wysokość czesnego na studiach podyplomowych na kierunku Logorytmika** w roku akademickim 2018/2019. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_sp_logorytmika_2018_2019.pdf |Czesne}} 
----- 
- 
-*** OPŁATY DLA SŁUCHACZY STUDIÓW MBA** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 15/2018 z dnia 12 marca 2018 roku uchwalił **wysokość opłat na studiach MBA** w roku akademickim 2018/2019. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_wb_wysokosc_oplat_mba_2018_2019.pdf |Opłaty}} 
- 
----- 
- 
- 
-=====Regulaminy opłat w roku akademickim 2017/​2018====== 
- 
-====NABÓR LETNI==== 
- 
- 
-*** REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 35/2017 z dnia 28 marca 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 w naborze letnim. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_regulamin_oplat_i_i_ii_st._2017_2018.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** ZASADY OPŁAT i PROMOCJI NA STUDIACH WYŻSZYCH DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW NIESTUDIUJĄCYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 64/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku uchwalił zasady opłat i promocji na studiach I i II stopnia dla studentów cudzoziemców niestudiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2019/2020. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zasady_oplat_i_promocji_dla_cudzoziemcow_2017_2018.pdf |Zasady}} 
- 
----- 
- 
-*** REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 36/2017 z dnia 28 marca 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA w roku akademickim 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_regulamin_oplat_sp_i_mba_2017_2018.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
-*** REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 60/2017 z dnia 9 maja 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w roku akademickim 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_regulamin_oplat_efs_2017_2018.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
-====NABÓR ZIMOWY==== 
- 
-*** REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 90/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla studentów studiów I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zima_regulamin_oplat_i_i_ii_st._2017_2018.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. b) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 91/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku uchwalił regulamin opłat dla słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zima_regulamin_oplat_sp_2017_2018.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
- 
-=====Opłaty za studia w roku akademickim 2017/​2018====== 
- 
-====NABÓR LETNI==== 
- 
- 
-*** OPŁATY DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 44/2017 z dnia 29 marca 2017 roku uchwalił **wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia** Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_i_st._2017_2018.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 46/2017 z dnia 29 marca 2017 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunkach Design w biznesie oraz Informatyka w biznesie dla studentów studiów I stopnia** realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_wb_czesne_dwb_iwb_2017_2018.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 47/2017 z dnia 31 marca 2017 roku uchwalił **wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia** Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_ii_st._2017_2018.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 74/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunku Pedagogika dla studentów studiów II stopnia** w roku akademickim 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_wb_czesne_ii_st._pedagogika_2017_2018.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 78/2017 z dnia 10 października 2017 roku uchwalił **wysokość czesnego dla zagranicznych studentów studiów I i II stopnia** w roku akademickim 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_wb_czesne_i_i_ii_st._cudzoziemcy_2017_2018.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** OPŁATY DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 49/2017 z dnia 31 marca 2017 roku uchwalił **wysokość czesnego na studiach podyplomowych** w roku akademickim 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_wb_czesne_dwb_iwb_2017_2018.pdf |Czesne}} 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 67/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku uchwalił **wysokość czesnego na studiach podyplomowych na kierunku Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych** w roku akademickim 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_czesne_sp_zarzadzanie_i_kontrola_2017_2018.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-*** OPŁATY DLA SŁUCHACZY STUDIÓW MBA** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 29/2017 z dnia 21 marca 2017 roku uchwalił **wysokość opłat na studiach MBA** w roku akademickim 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​lato_wt_wb_wysokosc_oplat_mba_2017_2018.pdf |Opłaty}} 
----- 
- 
-====NABÓR ZIMOWY==== 
- 
- 
-*** OPŁATY DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 97/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku uchwalił **wysokość czesnego dla studentów studiów I stopnia** Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zima_wt_czesne_i_st._2017_2018.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 99/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunkach Design w biznesie oraz Informatyka w biznesie dla studentów studiów I stopnia** realizowanych wspólnie przez Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zima_wt_wb_czesne_dwb_iwb_2017_2018.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 100/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku uchwalił **wysokość czesnego dla studentów studiów II stopnia** Wydziału Finansów i Zarządzania w Toruniu w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zima_wt_czesne_ii_st._2017_2018.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 102/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku uchwalił **wysokość czesnego na kierunku Pedagogika dla studentów studiów II stopnia** w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zima_wt_wb_czesne_ii_st._pedagogika_2017_2018.pdf |Czesne}} 
- 
----- 
- 
-*** OPŁATY DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. e) Statutu WSB w Toruniu Zarząd Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 103/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku uchwalił **wysokość czesnego na studiach podyplomowych** w roku akademickim 2017/2018 w naborze zimowym. 
- 
-{{ :​torun:​oplaty-za-studia:​zima_wt_wb_czesne_sp_2017_2018.pdf |Czesne}} 
----- 
- 
- 
  
torun/oplaty-za-studia/w-fin-i-zarz-tor.1560942274.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/19 13:04 przez to_emurawska