Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
poznan [2019/06/11 13:48]
po_mrutkowska
poznan [2019/10/17 14:37] (aktualna)
po_druminska
Linia 8: Linia 8:
  
 __Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:__ __Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:__
-- doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, ​decyzja nr BCK-II-U/​dr-497/​15 CKdsSiT z dnia 19.12.2016 r.+decyzja nr BCK-II-U/​dr-497/​15 CKdsSiT z dnia 19.12.2016 r
 + 
 +Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:​ ekonomia i finanse
  
  
Linia 126: Linia 128:
 Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, dr Krzysztof Koj, od 2006 Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, dr Krzysztof Koj, od 2006
   
-p.o. Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, dr Andrzej Kokiel, od 2019+Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, dr Andrzej Kokiel, od 2019
  
 **Dane kontaktowe** **Dane kontaktowe**
Linia 154: Linia 156:
 Redaktor główny Redaktor główny
  
-Dominika ​Rumińska+Dominika ​Styperek
  
-dominika.ruminska@wsb.poznan.pl,​ bip@wsb.poznan.pl+dominika.styperek@wsb.poznan.pl,​ bip@wsb.poznan.pl
  
 tel. 61 655 32 43 tel. 61 655 32 43
Linia 167: Linia 169:
  
 __Redaktor pomocniczy:​__ __Redaktor pomocniczy:​__
 +Joanna Krzywińska
 +
 +joanna.krzywinska@wsb.poznan.pl
  
 zakres kompetencji:​ programy studiów z Wydziału Finansów i Bankowości. ​ zakres kompetencji:​ programy studiów z Wydziału Finansów i Bankowości. ​
poznan.1560253733.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/11 13:48 przez po_mrutkowska