Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
poznan [2019/06/11 13:48]
po_mrutkowska
poznan [2019/07/29 10:22]
teba_pdomejko usunięto
Linia 8: Linia 8:
  
 __Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:__ __Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:__
-- doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, ​decyzja nr BCK-II-U/​dr-497/​15 CKdsSiT z dnia 19.12.2016 r.+decyzja nr BCK-II-U/​dr-497/​15 CKdsSiT z dnia 19.12.2016 r
 + 
 +Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:​ ekonomia i finanse
  
  
Linia 126: Linia 128:
 Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, dr Krzysztof Koj, od 2006 Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, dr Krzysztof Koj, od 2006
   
-p.o. Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, dr Andrzej Kokiel, od 2019+Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, dr Andrzej Kokiel, od 2019
  
 **Dane kontaktowe** **Dane kontaktowe**
poznan.txt · ostatnio zmienione: 2020/06/29 09:20 przez po_druminska