Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
poznan [2019/03/04 13:48]
po_mrutkowska
poznan [2019/07/29 10:22]
teba_pdomejko usunięto
Linia 8: Linia 8:
  
 __Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:__ __Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:__
-- doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, ​decyzja nr BCK-II-U/​dr-497/​15 CKdsSiT z dnia 19.12.2016 r.+decyzja nr BCK-II-U/​dr-497/​15 CKdsSiT z dnia 19.12.2016 r
 + 
 +Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:​ ekonomia i finanse
  
  
Linia 43: Linia 45:
 - Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.70.3.2016.AN MNISW z dnia 05.07.20216 r.), - Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.70.3.2016.AN MNISW z dnia 05.07.20216 r.),
  
-- Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.35.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.).+- Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.35.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 ​r.), 
 + 
 +- Informatyka,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.164.2018.4.AN/​MU z dnia 15.03.2019 ​r.).
  
 __Wydział Zamiejscowy w Chorzowie:​__ __Wydział Zamiejscowy w Chorzowie:​__
Linia 50: Linia 54:
  
 - Finanse i rachunkowość,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-791/​Rej.47/​Eko/​03 MENiS z dnia 10.07.2003 r.), - Finanse i rachunkowość,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-791/​Rej.47/​Eko/​03 MENiS z dnia 10.07.2003 r.),
- 
  
 - Logistyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-06-4003-258/​07 MNiSW z dnia 06.07.2007 r.), - Logistyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-06-4003-258/​07 MNiSW z dnia 06.07.2007 r.),
Linia 102: Linia 105:
 - Inżynieria zarządzania,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.34.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.), - Inżynieria zarządzania,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.34.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.),
  
-- Informatyka,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.76.4.2018.AN MNISW z dnia 04.07.2018 r.).+- Informatyka,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.76.4.2018.AN MNISW z dnia 04.07.2018 ​r.), 
 + 
 +- Finanse i rachunkowość,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.29.2019.AM.3 MNISW z dnia 12.04.2019 r.), 
 + 
 +- Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.26.2019.3.IZ MNISW z dnia 12.04.2019 r.), 
 + 
 +- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.50.2019.3.EK MNISW z dnia 25.05.2019 ​r.). 
  
 __Przejęcia:​__ __Przejęcia:​__
Linia 119: Linia 128:
 Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, dr Krzysztof Koj, od 2006 Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, dr Krzysztof Koj, od 2006
   
-Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, dr Magdalena Sztukiel, od 2017+Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, dr Andrzej Kokiel, od 2019
  
 **Dane kontaktowe** **Dane kontaktowe**
Linia 145: Linia 154:
 __Redakcja BIP:__ __Redakcja BIP:__
  
-Redaktor+Redaktor ​główny
  
-Natalia Kurkowska+Dominika Rumińska
  
-natalia.kurkowska@wsb.poznan.pl,​ bip@wsb.poznan.pl+dominika.ruminska@wsb.poznan.pl,​ bip@wsb.poznan.pl
  
-tel. 61 655 33 78+tel. 61 655 32 43
  
 ul. Powstańców Wielkopolskich 5 ul. Powstańców Wielkopolskich 5
poznan.txt · ostatnio zmienione: 2020/05/06 12:19 przez po_druminska