Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
poznan:zamowienia [2019/12/09 11:40]
po_druminska
poznan:zamowienia [2019/12/20 15:25] (aktualna)
po_druminska
Linia 1: Linia 1:
 +==== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie nadzoru prac budowlanych we wszystkich branżach, które mają się odbyć na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Śniadeckich 3 - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną. ====
 + 
 +Zamówienie będzie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego.
 +
 +Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie do Kancelarii Zamawiającego:​ WSB ul. Wojska Polskiego 128, Szczecin (pokój nr 100), **nie później niż do dnia: 10.01.2020. do godz. 15.00.**
 +
 +Wykonanie prac obejmuje: nadzór nad inwestycją:​
 +
 +ul. Śniadeckich 3 w Szczecinie - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną . Zakres prac obejmuje roboty budowlano-remontowe,​ instalacyjne i elektryczne we wszystkich branżach. - ul. Śniadeckich 3 w Szczecinie - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną . Zakres prac obejmuje roboty budowlano-remontowe,​ instalacyjne i elektryczne we wszystkich branżach.
 +
 +{{ :​poznan:​wsb_nadzor_budowlany_umowa.doc |}}
 +{{ :​poznan:​obowiazki_inspektora_nadzoru.docx |}}
 +{{ :​poznan:​opis_zamowienia_nadzor_z_13.01-3.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik__sniadeckich_3__0_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik__sniadeckich_3__1_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik__sniadeckich_3__-1_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik__sniadeckich_3__2_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_sniadeckich_3__3_.pdf |}}
 +
 +
 +
 ==== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu architektonicznego dla zadania: Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną dla nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Śniadeckich 3. ==== ==== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu architektonicznego dla zadania: Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną dla nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Śniadeckich 3. ====
  
poznan/zamowienia.txt · ostatnio zmienione: 2019/12/20 15:25 przez po_druminska