Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
poznan:wielkosc-dotacji [2019/01/23 12:15]
po_mrutkowska
poznan:wielkosc-dotacji [2020/06/12 21:58] (aktualna)
po_druminska
Linia 1: Linia 1:
-====== Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na 2018 roku ======+==== Dotacja ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 ==== 
 + 
 +Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2020 r. ogłasza się wysokość dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 wysokości 14 273 600 zł 
 + 
 +==== Wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznanych na rok 2020 ==== 
 + 
 +Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 czerwca 2020 r. ogłasza się wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznawanych na rok 2020 w wysokości 53,700 zł 
 + 
 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 + 
 +==== Wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznanych na rok 2019 ==== 
 + 
 +Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2019 r. ogłasza się wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznawanych ​ na rok 2019 w wysokości 53,700 zł 
 + 
 +==== Dotacja ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich,​ kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznawanych uczelniom niepublicznym na rok 2019 ==== 
 + 
 +Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2019 r. ogłasza się wysokość dotacji przyznanych uczelniom publicznym ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich,​ kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznawanych uczelniom niepublicznym na rok 2019 w wysokości 646,500 zł 
 + 
 +==== Dotacja ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2019 ==== 
 + 
 +Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 maja 2019 r. ogłasza się wysokość dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2019 wysokości 12 382,700 zł 
 + 
 +==== Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka, Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej ==== 
 + 
 +{{ :​poznan:​rewitalizacja_obszaru_u_zbiegu_ulic_ratajczaka_kosciuszki_w_poznaniu.pdf |}} 
 + 
 +==== Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na 2018 roku ====
  
 Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) określa się dla Uczelni kwotę planu dotacji podmiotowej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2018 r. w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 11 190,1 tys. zł. Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) określa się dla Uczelni kwotę planu dotacji podmiotowej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2018 r. w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 11 190,1 tys. zł.
  
-====== Dotacja podmiotowa na zadnia związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2018 roku ======+==== Dotacja podmiotowa na zadnia związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2018 roku ====
  
 Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) określa się dla Uczelni plan dotacji podmiotowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na 2018 r. w wysokości 548,4 tys. zł. Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) określa się dla Uczelni plan dotacji podmiotowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na 2018 r. w wysokości 548,4 tys. zł.
  
-====== Wielkość dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku ======+==== Wielkość dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku ====
  
 Informacją nr 27090/​E-534/​S/​2018 z dnia 26.06.2018 r. na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku w wysokości 102 015 zł. Informacją nr 27090/​E-534/​S/​2018 z dnia 26.06.2018 r. na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku w wysokości 102 015 zł.
  
-====== Wielkość dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,​ służących rozwojowi młodych naukowców w 2018 roku ======+==== Wielkość dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,​ służących rozwojowi młodych naukowców w 2018 roku ====
  
 Informacją nr 27090/​E-534/​M/​2018 z dnia 10.07.2018 r. na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,​ służących rozwojowi młodych naukowców w 2018 roku w kwocie 4 100 zł. Informacją nr 27090/​E-534/​M/​2018 z dnia 10.07.2018 r. na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,​ służących rozwojowi młodych naukowców w 2018 roku w kwocie 4 100 zł.
  
-====== Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na 2017 roku ======+==== Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na 2017 roku ====
  
 Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2017 r. w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 9 974,5 tys. zł. Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2017 r. w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 9 974,5 tys. zł.
  
-====== Dotacja podmiotowa na zadnia związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2017 roku ======+==== Dotacja podmiotowa na zadnia związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2017 roku ====
  
 Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2017 roku w wysokości 465,1 tys. zł. Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2017 roku w wysokości 465,1 tys. zł.
  
-====== Wielkość dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku ======+==== Wielkość dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku ====
  
 Decyzją nr 27090/​E-534/​S/​2017 z dnia 14.02.2017 r. na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku w wysokości 404 470 zł. Decyzją nr 27090/​E-534/​S/​2017 z dnia 14.02.2017 r. na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku w wysokości 404 470 zł.
  
-====== Dotacja podmiotowa na zadnia związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2016 roku ======+==== Dotacja podmiotowa na zadnia związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2016 roku ====
  
 Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 278) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2016 roku w wysokości 466,1 tys. zł. Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 278) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2016 roku w wysokości 466,1 tys. zł.
  
  
-====== Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na 2016 roku ======+==== Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na 2016 roku ====
  
 Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 278) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2016 r. w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 9 827,9 tys. zł. Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 278) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2016 r. w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 9 827,9 tys. zł.
  
  
-====== Wielkość dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku ======+==== Wielkość dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku ====
  
 Decyzją nr 27090/​E-534/​S/​2016 z dnia 22 lutego 2016 r. na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267, z późn. zm.)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku w wysokości 333 510 zł. Decyzją nr 27090/​E-534/​S/​2016 z dnia 22 lutego 2016 r. na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267, z późn. zm.)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku w wysokości 333 510 zł.
  
  
-====== Dotacja podmiotowa na zadnia związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na 2015 roku ======+==== Dotacja podmiotowa na zadnia związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na 2015 roku ====
  
 Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 153) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) **Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na 2015 roku w wysokości 422,9 tys. zł.** ​ Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 153) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) **Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na 2015 roku w wysokości 422,9 tys. zł.** ​
  
  
-====== Pomoc materialna dla Studentów i Doktorantów na 2015 roku ======+==== Pomoc materialna dla Studentów i Doktorantów na 2015 roku ====
  
 Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 153) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) **Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla Studentów i Doktorantów na 2015 r. w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 8 996,3 tys. zł.** ​ Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 153) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) **Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla Studentów i Doktorantów na 2015 r. w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 8 996,3 tys. zł.** ​
  
  
-====== Wielkość dotacji w 2015 roku ======+==== Wielkość dotacji w 2015 roku ====
  
 **Decyzją Nr 27090/​E-534/​S/​2015 z dnia 19 lutego 2015 r.** na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267, z późn. zm.)**Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku w wysokości 280 450 zł.** **Decyzją Nr 27090/​E-534/​S/​2015 z dnia 19 lutego 2015 r.** na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267, z późn. zm.)**Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku w wysokości 280 450 zł.**
  
-====== Wielkość dotacji w 2014 roku ======+==== Wielkość dotacji w 2014 roku ====
  
 Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 162) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) określono kwoty dotacji podmiotowych na 2014 r. dla Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 162) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) określono kwoty dotacji podmiotowych na 2014 r. dla Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu:
Linia 65: Linia 91:
 Ponadto na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późń. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) **Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2014 roku w wysokości 198 970 zł.** Ponadto na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późń. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) **Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2014 roku w wysokości 198 970 zł.**
  
-====== Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego ​======+==== Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego ====
  
 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu systematycznie ubiega się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskanie dofinansowania umożliwia, bezpłatnie lub przy niewielkich nakładach finansowych,​ podnoszenie kwalifikacji pracowników. WSB w Poznaniu przez lata swojej działalności zdobyła praktyczne doświadczenie w pisaniu projektów oraz zdobywaniu unijnych grantów, czego dowodem jest ponad 80 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów. Są to zarówno projekty realizowane dla konkretnych przedsiębiorstw oraz projekty otwarte, które są adresowane do pracowników firm zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Z dofinansowania z EFS korzystają również Studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, którzy dzięki współfinansowaniu ze środków UE mają dostęp m.in. do oferty bezpłatnych kursów, szkoleń czy płatnych staży. Uczelnia pozyskuje również środki zewnętrzne z innych funduszy np. z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu systematycznie ubiega się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskanie dofinansowania umożliwia, bezpłatnie lub przy niewielkich nakładach finansowych,​ podnoszenie kwalifikacji pracowników. WSB w Poznaniu przez lata swojej działalności zdobyła praktyczne doświadczenie w pisaniu projektów oraz zdobywaniu unijnych grantów, czego dowodem jest ponad 80 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów. Są to zarówno projekty realizowane dla konkretnych przedsiębiorstw oraz projekty otwarte, które są adresowane do pracowników firm zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Z dofinansowania z EFS korzystają również Studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, którzy dzięki współfinansowaniu ze środków UE mają dostęp m.in. do oferty bezpłatnych kursów, szkoleń czy płatnych staży. Uczelnia pozyskuje również środki zewnętrzne z innych funduszy np. z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
  
 Szczegółowe informacje na temat zakończonych i realizowanych projektów znajdują się na stronie: http://​www.wsb.pl/​poznan/​kandydaci/​edukacja-dofinansowana-z-ue. Szczegółowe informacje na temat zakończonych i realizowanych projektów znajdują się na stronie: http://​www.wsb.pl/​poznan/​kandydaci/​edukacja-dofinansowana-z-ue.
poznan/wielkosc-dotacji.1548242159.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/01/23 12:15 przez po_mrutkowska