Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
poznan:wielkosc-dotacji [2017/11/14 09:39]
po_mrutkowska
poznan:wielkosc-dotacji [2019/01/23 12:15] (aktualna)
po_mrutkowska
Linia 1: Linia 1:
 +====== Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na 2018 roku ======
 +
 +Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) określa się dla Uczelni kwotę planu dotacji podmiotowej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2018 r. w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 11 190,1 tys. zł.
 +
 +====== Dotacja podmiotowa na zadnia związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2018 roku ======
 +
 +Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) określa się dla Uczelni plan dotacji podmiotowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na 2018 r. w wysokości 548,4 tys. zł.
 +
 +====== Wielkość dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku ======
 +
 +Informacją nr 27090/​E-534/​S/​2018 z dnia 26.06.2018 r. na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku w wysokości 102 015 zł.
 +
 +====== Wielkość dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,​ służących rozwojowi młodych naukowców w 2018 roku ======
 +
 +Informacją nr 27090/​E-534/​M/​2018 z dnia 10.07.2018 r. na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,​ służących rozwojowi młodych naukowców w 2018 roku w kwocie 4 100 zł.
 +
 ====== Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na 2017 roku ====== ====== Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na 2017 roku ======
  
poznan/wielkosc-dotacji.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/23 12:15 przez po_mrutkowska