Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
poznan:rozprawy-doktorskie [2019/05/07 11:48]
po_jkrzywinska
poznan:rozprawy-doktorskie [2020/06/10 11:25] (aktualna)
po_druminska
Linia 1: Linia 1:
-**mgr Małgorzata Halaburda**+====== Przewody doktorskie prowadzone przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu ======
  
-**Tytuł rozprawy:** Uwarunkowania oraz efekty wdrażania i realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach sektora budowlanego w Polsce 
  
-**Streszczenie ​rozprawy ​doktorskiej:**+==== mgr Małgorzata Halaburda ==== 
 +==== Tytuł ​rozprawy: ​====   
 +Uwarunkowania oraz efekty wdrażania i realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach sektora budowlanego w Polsce 
 +==== Rozprawa doktorska:​====  
 +{{ :​poznan:​malgorzata_halaburda_-_rozprawa_doktorska.pdf |}}
  
-**Promotor:** profWSB dr habArnold Bernaciak+==== Streszczenie rozprawy doktorskiej:====  
 +{{ :​poznan:​malgorzata_halaburda_-_streszczenie_rozprawy.pdf |}} {{ :​poznan:​malgorzata_halaburda_-_streszczenie_ang.pdf |}}
  
-**Promotor ​pomocniczy:**+==== Promotor ​w przewodzie doktorskim:====   
 +dr hab. Arnold Bernaciak, prof. nadzw WSB w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  
-**Recenzenci:**+==== Recenzenci:==== 
 +1) dr hab. Barbara Kryk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński 
 +{{ :​poznan:​recenzja_dr_hab._barbara_kryk_prof._us.pdf |}}
  
-**Zawiadomienie o obronie:**+2)dr hab. Dariusz Pieńkowski,​ prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 +{{ :poznan:​recenzja_dr_hab._dariusz_pienkowski_prof._upp.pdf |}}
  
-----+==== Zawiadomienie o obronie:​==== 
 +{{ :​poznan:​zawiadomienie_o_publicznej_obronie_rozprawy_doktorskiej_-_mgr_malgorzata_halaburda.pdf |}}
  
-**mgr Łukasz Ziębakowski** 
  
-**Tytuł rozprawy:** Oddziaływanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy województw lubuskiego i wielkopolskiego+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
  
-**Promotor:** prof. dr hab. Przemysław Deszczyński+==== mgr Łukasz Ziębakowski ==== 
 +==== Tytuł rozprawy====   
 +Oddziaływanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy województw lubuskiego i wielkopolskiego 
 +==== Rozprawa doktorska:​====  
 +{{ :​poznan:​rozprawa_doktorska_mgr_lukasz_ziebakowski.pdf |}}
  
-**Promotor pomocniczy:** dr Jacek Połczyński+==== Streszczenie rozprawy doktorskiej:====  
 +{{ :​poznan:​streszczenie_pl.pdf |}}  {{ :​poznan:​streszczenie_eng.pdf |}}
  
-**Recenzenci:**+==== Promotor w przewodzie doktorskim:====   
 +prof. dr hab. Przemysław Deszczyński,​ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  
-**Zawiadomienie o obronie:**+==== Promotor pomocniczy:====  
 +dr Jacek Połczyński,​ adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
  
-----+==== Recenzenci:​====
  
-**mgr Maja Błaszak**+1) prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska,​ Uniwersytet Szczeciński ​     
 +{{ :​poznan:​recenzja_prof._zw._dr_hab._danuta_kopycinska.pdf |}}
  
-**Tytuł rozprawy:** Zrównoważony rozwój miast świetle budżetów obywatelskich+2) dr hab. Magdalena Knapińska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny ​Poznaniu 
 +{{ :​poznan:​recenzja_dr_hab._magdalena_knapinska_prof._uep.pdf |}}
  
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:**+==== Zawiadomienie o obronie:====
  
-**Promotor:​** prof. dr hab. Wiesława Przybylska - Kapuścińska 
  
-**Promotor pomocniczy:​** dr Agata Basińska - Zych 
  
-**Recenzenci:**+**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse mgr. Łukasza Ziębakowskiego odbędzie się stacjonarnie,​ dnia 16 czerwca 2020 r., w sali 107 (aula) budynku CP Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7.**
  
-**Zawiadomienie o obronie:** 
  
-----+{{ :​poznan:​zawiadomienie_o_publicznej_obronie_przewodu_doktorskiego_-_mgr_lukasz_ziebakowski.pdf |}}
  
-**mgr Krzysztof Drgas** 
  
-**Tytuł rozprawy:** Źródła finansowania rozwoju cyfryzacji samorządów w latach 2007-2020 w Wielkopolsce 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. dr hab. Wiesława Przybylska - Kapuścińska 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Artur Chołody** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Inwestycje alternatywne na rynku numizmatycznym 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. dr hab. Magdalena Szyszko 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Marcin Fuksiewicz** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Dochodowość inwestycji w świetle efektu momentum na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2008-2018 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. dr hab. Wiesława Caputa 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Filip Kalinowski** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Diagnoza stanu energetyki odnawialnej w Wielkopolsce w perspektywie planów wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii do roku 2030 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. WSB dr hab. Sławomir Jankiewicz 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Mateusz Leśniewski** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Wielkopolsce 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. WSB dr hab. Sławomir Jankiewicz 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Justyna Polanowska** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Polityka rachunkowości w instytutach naukowo-badawczych w Polsce 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Ewelina Szczygielska** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Sprawozdania finansowe i ich powiązania z narzędziami rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. dr hab. Wiesława Przybylska - Kapuścińska 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
poznan/rozprawy-doktorskie.1557222511.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/05/07 11:48 przez po_jkrzywinska