Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
poznan:rozprawy-doktorskie [2019/05/07 11:48]
po_jkrzywinska
— (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
-**mgr Małgorzata Halaburda** 
  
-**Tytuł rozprawy:** Uwarunkowania oraz efekty wdrażania i realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach sektora budowlanego w Polsce 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. WSB dr hab. Arnold Bernaciak 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Łukasz Ziębakowski** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Oddziaływanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy województw lubuskiego i wielkopolskiego 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. dr hab. Przemysław Deszczyński 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** dr Jacek Połczyński 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Maja Błaszak** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Zrównoważony rozwój miast w świetle budżetów obywatelskich 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. dr hab. Wiesława Przybylska - Kapuścińska 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** dr Agata Basińska - Zych 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Krzysztof Drgas** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Źródła finansowania rozwoju cyfryzacji samorządów w latach 2007-2020 w Wielkopolsce 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. dr hab. Wiesława Przybylska - Kapuścińska 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Artur Chołody** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Inwestycje alternatywne na rynku numizmatycznym 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. dr hab. Magdalena Szyszko 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Marcin Fuksiewicz** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Dochodowość inwestycji w świetle efektu momentum na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2008-2018 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. dr hab. Wiesława Caputa 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Filip Kalinowski** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Diagnoza stanu energetyki odnawialnej w Wielkopolsce w perspektywie planów wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii do roku 2030 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. WSB dr hab. Sławomir Jankiewicz 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Mateusz Leśniewski** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Wielkopolsce 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. WSB dr hab. Sławomir Jankiewicz 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Justyna Polanowska** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Polityka rachunkowości w instytutach naukowo-badawczych w Polsce 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
- 
----- 
- 
-**mgr Ewelina Szczygielska** 
- 
-**Tytuł rozprawy:** Sprawozdania finansowe i ich powiązania z narzędziami rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
- 
-**Streszczenie rozprawy doktorskiej:​** 
- 
-**Promotor:​** prof. dr hab. Wiesława Przybylska - Kapuścińska 
- 
-**Promotor pomocniczy:​** ​ 
- 
-**Recenzenci:​** 
- 
-**Zawiadomienie o obronie:** 
poznan/rozprawy-doktorskie.1557222511.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/05/07 11:48 przez po_jkrzywinska