Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

poznan:regulaminy:swiadczenia [2019/01/21 09:13]
po_druminska utworzono
poznan:regulaminy:swiadczenia [2019/10/03 15:51] (aktualna)
po_druminska
Linia 1: Linia 1:
 +*** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ**
 +
 +Działając na podstawie § 27 ust. 7 pkt. 4f i § 45 ust. 5 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Założyciela Uczelni z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ​ uchwalenia zmian w statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oraz §14 ust. 3 pkt. b Regulaminu organizacyjnego WSB w Poznaniu nadanego uchwałą nr 146/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oraz art. 95 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), w porozumieniu z Samorządem Studentów, wprowadzono Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 29/2019 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 23.09.2019 roku)**.
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_stypendia_regulamin.pdf |}}
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik1_socjalne.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik2_niepelnosprawni.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik3_rektorskie.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik4_zapomoga.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik5_kontynuacja.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik6_wezwanie_braki.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik7_ponowne_rozpoznanie_sprawy.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik8_dochod_utracony-nabyty.pdf |}}
 +
 +
 *** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ** *** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ**
  
poznan/regulaminy/swiadczenia.txt · ostatnio zmienione: 2019/10/03 15:51 przez po_druminska