Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
poznan:regulaminy:swiadczenia [2019/01/21 09:13]
po_druminska utworzono
poznan:regulaminy:swiadczenia [2020/04/20 16:21] (aktualna)
po_druminska
Linia 1: Linia 1:
 +*** ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW ZE WZGLĘDU NA STAN EPIDEMII W POLSCE***
 +
 +Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 lit. b Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyjętego uchwałą nr 2/8/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. Założyciela Uczelni, w sprawie wprowadzenia zmian w "​Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu"​ w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem,​ przeciwdziałaniem i zwalczaniem ​ COVID-19 (Dz. U. 2020 poz 528 w porozumieniu z Samorządem Studenckim, Rektor WSB w Poznaniu wprowadził zarządzenie nr 17/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., w sprawie zapomóg dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyznawanych zw względu na stan epidemii w Polsce (SARS-CoV-2)
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2020_17_zarz_rektora_zapomoga_koronawirus_nowelizacja.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2020_04_17_opinia_rss_zarzadzenie_2020_17_rektora_zapomogi_koronawirus_nowelizacja.pdf |}}
 +
 +
 +Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 lit. b Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyjętego uchwałą nr 2/8/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. Założyciela Uczelni, w sprawie wprowadzenia zmian w "​Statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu"​ w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem,​ przeciwdziałaniem i zwalczaniem ​ COVID-19 (Dz. U. 2020 poz 528 w porozumieniu z Samorządem Studenckim, Rektor WSB w Poznaniu wprowadził zarządzenie nr 14/2020 z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie zapomóg dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyznawanych zw względu na stan epidemii w Polsce (SARS-CoV-2)
 +
 +{{:​poznan:​regulaminy:​zarzadzenie_rektora_nr_14_2020_zapomoga_koronawirus.jpg?​400|}}
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2020_03_31_akceptacja_rss_zapomoga_koronawirus.pdf |}}
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​wniosek_o_udzielenie_zapomogi.docx |}}
 +
 +
 +*** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ**
 +
 +Działając na podstawie § 27 ust. 7 pkt. 4f i § 45 ust. 5 Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nadanego uchwałą nr 10/33/2018 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Założyciela Uczelni z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ​ uchwalenia zmian w statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oraz §14 ust. 3 pkt. b Regulaminu organizacyjnego WSB w Poznaniu nadanego uchwałą nr 146/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oraz art. 95 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), w porozumieniu z Samorządem Studentów, wprowadzono Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 29/2019 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 23.09.2019 roku)**.
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_stypendia_regulamin.pdf |}}
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik1_socjalne.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik2_niepelnosprawni.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik3_rektorskie.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik4_zapomoga.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik5_kontynuacja.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik6_wezwanie_braki.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik7_ponowne_rozpoznanie_sprawy.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​2019_29_zalacznik8_dochod_utracony-nabyty.pdf |}}
 +
 +
 *** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ** *** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ**
  
poznan/regulaminy/swiadczenia.1548058398.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/01/21 09:13 przez po_druminska