Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

poznan:regulaminy:swiadczenia [2019/01/21 09:13] (aktualna)
po_druminska utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +*** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ**
 +
 +Działając na podstawie § 27 ust. 7 pkt. 4f i § 45 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15.12.2016 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono,​ w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,​ Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 16/2018 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 28.09.2018 roku)**.
 +
 +{{ :​poznan:​regulamin_stypendialny_18-19.pdf |}}
 +
 +*** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ**
 +
 +Działając na podstawie § 27 ust. 7 pkt. 4f i § 45 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15.12.2016 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono,​ w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,​ Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 18/2017 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 02.10.2017 roku)**.
 +
 +Regulamin wszedł w życie z dniem 2 października 2017 roku.
 +
 +{{ :​poznan:​2017_18_regulamin_stypendialny_17-18.pdf |}}
 +
 +*** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ**
 +
 +Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/13/2015 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2015 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono,​ w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,​ Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 50/2016 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku)**.
 +
 +Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2016 roku.
 +
 +{{ :​poznan:​regulamin_stypendialny_2016.pdf |}}
 +
 +
 +*** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ**
 +
 +Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/13/2015 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2015 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono,​ w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,​ Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 28/2015 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 23 września 2015 roku)**.
 +
 +Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2015 roku.
 +
 +{{:​poznan:​regulamin_stypendialny_2015.pdf|}}
 +
 + *** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ**
 +
 +Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono,​ w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,​ Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 19/2014 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 18 września 2014 roku)**.
 +
 +Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2014 roku.
 +
 +{{:​poznan:​regulamin_pomocy_materialnej_2014_2015_r..pdf|}}
 +
 +
 +*** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ**
 +
 +Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono,​ w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,​ Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 19/2013 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 20 września 2013 roku)**.
 +
 +Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2013 roku.
 +
 +{{:​poznan:​regulamin_pomocy_materialnej_2013_2014.pdf|}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
poznan/regulaminy/swiadczenia.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/21 09:13 przez po_druminska