Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
poznan:regulaminy:studia [2019/01/21 12:35]
po_druminska
poznan:regulaminy:studia [2020/01/15 12:33] (aktualna)
po_druminska
Linia 1: Linia 1:
 +====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2019/​2020======
 +
 +*** REGULAMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH**
 +
 +Działając na podstawie zarządzenia nr 28/2019 Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019 r. wprowadzono Regulamin praktyk pedagogicznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, dla studentów rozpoczynających kształcenie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od dnia 1 października 2019 r.
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zarzadzenie_dziekana_28_2019_w_sprawie_regulaminu_praktyk_pedagogicznych_na_kierunku_pedagogika_na_studiach_pierwszego_i_drugiego_stopnia.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zal_nr_1_do_zarzadzenia_nr_28_2019_regulamin_praktyk_pedagogicznych.pdf |}}
 +
 +
 +Działając na podstawie zarządzenia nr 28/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 23 września 2019 r. wprowadzono Regulamin rraktyk zawodowych obowiązujący studentów studiów wyższeych pierwszego dtopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020.
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zarzadzenie_rektora_nr_28_2019__regulamin_praktyk_zawodowych.pdf |}}
 +
 +*** REGULAMINY STUDIÓW WYŻSZYCH**
 +
 +Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2019 z dnia 23.09.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów wyższych na rok akademicki 2019/2020 w WSB w Poznaniu
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_45_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_wyzszych_2019_2020.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_uchwala_45_2019_regulamin_studiow_wyzszych_2019_2020.pdf |}}
 +
 +*** REGULAMINY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH**
 +
 +Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 20/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych Executive MBA realizowanych na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_20_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_executive_mba_wfib_2019_2020.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_20_2019_regulamin_studiow_podyplomowych_executive_mba_dla_wfib_2019_2020.pdf |}}
 +
 +
 +Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 19/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA na rok akademicki 2019/2020
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_19_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_mba_2019_2020.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_19_2019_regulamin_studiow_podyplomowych_mba_2019_2020.pdf |}}
 +
 +
 +Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych w partnerstwie na rok akademicki 2019/2020
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_18_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_w_partnerstwach_2019_2020.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_18_2019_regulamin_sp_w_partnerstwach_2019_2020.pdf |}}
 +
 +
 +Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 17/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki 2019/2020
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_17_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_2019_2020.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_17_2019_regulamin_sp_2019_2020.pdf |}}
 +
 +
 ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/​2019====== ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/​2019======
  
Linia 16: Linia 63:
  
 {{ :​poznan:​regulamin_studiow_podyplomowych_2018-19.pdf |}} {{ :​poznan:​regulamin_studiow_podyplomowych_2018-19.pdf |}}
 +
 +*** REGULAMIN STUDIÓW MBA** 
  
 Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 26/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu: Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 26/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:
  
 {{ :​poznan:​regulamin_studiow_mba_2018-19.pdf |}} {{ :​poznan:​regulamin_studiow_mba_2018-19.pdf |}}
 +
 +*** REGULAMIN STUDIÓW Executive MBA** 
  
 Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 27/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych EMBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu: Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 27/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych EMBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:
  
 {{ :​poznan:​regulamin_studiow_emba_2018-19.pdf |}} {{ :​poznan:​regulamin_studiow_emba_2018-19.pdf |}}
 +
 +*** REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH**
 +
 +Działając na podstawie §27 ust. 7 pkt. a lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nadanego uchwałą na 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Założyciela Uczelni z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz §14 ust. 3 lit. b) Regulaminu organizacyjnego WSB w Poznaniu nadanego uchwałą nr 65/2018 Zarządu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zatwierdził zmiany w regulaminie praktyk zawodowych obowiązującym w roku akademickim 2018/2019.
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​regulamin_praktyk_zawodowych_studia_wyzsze_2018_2019.pdf |}}
 +
  
 ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2017/​2018====== ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2017/​2018======
poznan/regulaminy/studia.1548070546.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/01/21 12:35 przez po_druminska