Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
poznan:regulaminy:studia [2019/10/01 10:26]
po_druminska
poznan:regulaminy:studia [2020/05/11 14:44]
po_druminska
Linia 1: Linia 1:
 +====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2020/​2021======
 +
 +** REGULAMINY STUDIÓW WYŻSZYCH **
 +
 +Działając na podstawie § 24 pkt 3 lit. f) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2020 roku o numerze 2/8/2020, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 51/2020 z dnia 24 marca 2020 uchwalił regulamin studiów wyższych obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021.
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​51_2020_u_regulamin_studiow_wyzszych.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​51_2020_zal_regulamin_studio-w_wyższych_20_21.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​51_2020_zal_wsb_university_in_poznan_study_regulations_20_21_eng.pdf |}}
 +
 +
 ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2019/​2020====== ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2019/​2020======
 +
 +** REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH REALIZOWANYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W POZNANIU **
 +
 +Działając na podstawie § 24 pkt 5 lit. b) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadanego uchwałą nr 6/26/2019 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2019 roku, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy uchwały nr 25/2020 z dnia 28.02.2020 r. zatwierdził regulamin postępowania w przewodach doktorskich realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_nr_25_2020_regulamin_przewody_doktorskie.pdf |}}
 +
 +
 +** REGULAMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH **
 +
 +Działając na podstawie zarządzenia nr 28/2019 Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019 r. wprowadzono Regulamin praktyk pedagogicznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, dla studentów rozpoczynających kształcenie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od dnia 1 października 2019 r.
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zarzadzenie_dziekana_28_2019_w_sprawie_regulaminu_praktyk_pedagogicznych_na_kierunku_pedagogika_na_studiach_pierwszego_i_drugiego_stopnia.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zal_nr_1_do_zarzadzenia_nr_28_2019_regulamin_praktyk_pedagogicznych.pdf |}}
 +
 +
 +Działając na podstawie zarządzenia nr 28/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 23 września 2019 r. wprowadzono Regulamin rraktyk zawodowych obowiązujący studentów studiów wyższeych pierwszego dtopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020.
 +
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zarzadzenie_rektora_nr_28_2019__regulamin_praktyk_zawodowych.pdf |}}
  
 *** REGULAMINY STUDIÓW WYŻSZYCH** *** REGULAMINY STUDIÓW WYŻSZYCH**
poznan/regulaminy/studia.txt · ostatnio zmienione: 2020/07/07 14:45 przez po_druminska