Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
poznan:regulaminy:studia [2018/11/19 16:21]
teba_pdomejko utworzono
poznan:regulaminy:studia [2019/06/11 11:32]
po_druminska
Linia 1: Linia 1:
 ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2019/​2020====== ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2019/​2020======
  
-*** REGULAMINY ​I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE**+*** REGULAMINY ​STUDIÓW PODYPLOMOWYCH**
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 33/2018 z dnia 10.05.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął ​warunki ​tryb rekrutacji na studia wyższe ​na rok akademicki 2019/​2020 ​w WSB w Poznaniu:+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 20/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął ​regulamin studiów podyplomowych Executive MBA realizowanych na Wydziale Finansów ​Bankowości w Poznaniu ​na rok akademicki 2019/2020
  
-{{ :poznan:zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2019-2020.pdf |}}+{{ :poznan:regulaminy:​uchwala_20_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_executive_mba_wfib_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_20_2019_regulamin_studiow_podyplomowych_executive_mba_dla_wfib_2019_2020.pdf |}}
  
-====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/​2019====== 
  
-*** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ**+Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 19/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA na rok akademicki 2019/2020
  
-Działając na podstawie § 27 ust7 pkt. 4f i § 45 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15.12.2016 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono,​ w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,​ Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 16/2018 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 28.09.2018 roku)**.+{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_19_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_mba_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_19_2019_regulamin_studiow_podyplomowych_mba_2019_2020.pdf |}}
  
-{{ :poznan:regulamin_stypendialny_18-19.pdf |}}+ 
 +Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych w partnerstwie na rok akademicki 2019/2020 
 + 
 +{{ :poznan:regulaminy:​uchwala_18_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_w_partnerstwach_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_18_2019_regulamin_sp_w_partnerstwach_2019_2020.pdf |}} 
 + 
 + 
 +Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 17/2019 z dnia 03.06.2019 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych na rok akademicki 2019/2020 
 + 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_17_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_studiow_podyplomowych_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_17_2019_regulamin_sp_2019_2020.pdf |}} 
 + 
 + 
 +====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2018/​2019======
  
 *** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH** *** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH**
Linia 30: Linia 44:
  
 {{ :​poznan:​regulamin_studiow_podyplomowych_2018-19.pdf |}} {{ :​poznan:​regulamin_studiow_podyplomowych_2018-19.pdf |}}
 +
 +*** REGULAMIN STUDIÓW MBA** 
  
 Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 26/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu: Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 26/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych MBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:
  
 {{ :​poznan:​regulamin_studiow_mba_2018-19.pdf |}} {{ :​poznan:​regulamin_studiow_mba_2018-19.pdf |}}
 +
 +*** REGULAMIN STUDIÓW Executive MBA** 
  
 Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 27/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych EMBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu: Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 27/2018 z dnia 19.04.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin studiów podyplomowych EMBA dla edycji studiów na lata 2018/2019 - 2019/2020 w WSB w Poznaniu:
Linia 39: Linia 57:
 {{ :​poznan:​regulamin_studiow_emba_2018-19.pdf |}} {{ :​poznan:​regulamin_studiow_emba_2018-19.pdf |}}
  
-*** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE**+*** REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH**
  
-Senat WSB w Poznaniu ​na mocy uchwały nr 43/2018 dnia 09.07.2018 r., na wniosek ​Zarządu ​Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na rok akademicki ​2018/2019 na Wydziale Finansów i Bankowości ​WSB w Poznaniu:+Działając na podstawie §27 ust. 7 pkt. a lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej ​w Poznaniu ​nadanego ​uchwałą na 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. o.o., Założyciela Uczelni z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz §14 ust. 3 lit. b) Regulaminu organizacyjnego WSB w Poznaniu nadanego uchwałą nr 65/​2018 ​Zarządu ​Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 03 kwietnia ​2018 r. sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Wyższej Szkoły Bankowej ​w Poznaniu ​zatwierdził zmiany w regulaminie praktyk zawodowych obowiązującym w roku akademickim 2018/2019.
  
-{{ :poznan:zasady_rekrutacji_fir_studia_dualne_wfib_2018-19.pdf |}} +{{ :poznan:regulaminy:regulamin_praktyk_zawodowych_studia_wyzsze_2018_2019.pdf |}}
- +
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 46/2018 z dnia 06.09.2018 r. wyznaczył dodatkowy termin rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Logistyka na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w WSB w Poznaniu: +
- +
-{{ :​poznan:​dodatkowe_terminy_rekrutacji_log_studia_dualne_wz_chorzow.pdf |}} +
- +
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 44/2018 z dnia 09.07.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe dualne pierwszego stopnia na kierunku Logistyka na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w WSB w Poznaniu: +
- +
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_log_studia_dualne_wz_2018-19.pdf |}} +
- +
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 34/2018 z dnia 10.05.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, zmienił warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu: +
- +
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_zmiana_2018-19_ok.pdf |}} +
- +
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 23/2018 z dnia 27.03.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiej Funduszu Społecznego dla cudzoziemców oraz obywateli polskich na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu: +
- +
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_efs_2018-19.pdf |}} +
- +
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 22/2018 z dnia 14.03.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin rekrutacji na studia podyplomowe,​ MBA, MBA Project Management i Executive MBA prowadzone w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu ​ na rok akademicki 2018/2019 w WSB w Poznaniu: +
- +
-{{ :​poznan:​regulamin_rekrutacji_studia_podyplomowe_2018-19.pdf |}}+
  
  
 ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2017/​2018====== ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2017/​2018======
- 
-*** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ** 
- 
-Działając na podstawie § 27 ust. 7 pkt. 4f i § 45 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/43/2016 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 15.12.2016 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono,​ w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,​ Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 18/2017 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 02.10.2017 roku)**. 
- 
-Regulamin wszedł w życie z dniem 2 października 2017 roku. 
- 
-{{ :​poznan:​2017_18_regulamin_stypendialny_17-18.pdf |}} 
- 
-*** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE** 
- 
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 45/2017 z dnia 27.01.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu (tym samym przestała obowiązywać uchwała nr 60/2016 Konwentu WSB w Poznaniu z dnia 14.04.2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu): 
- 
-{{ :​poznan:​zasad_rekrutacji_zmienione_2017-2018.pdf |}} 
- 
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 61/2017 z dnia 26.04.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszy Społecznego dla cudzoziemców oraz obywateli polskich na na rok akademicki 2017/2018 w WSB w Poznaniu: 
- 
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_efs_2017-2018.pdf |}} 
- 
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 63/2017 z dnia 26.04.2017 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął regulamin rekrutacji na studia podyplomowe,​ MBA i Executive MBA prowadzone w WSB w Poznaniu obowiązujący od rekrutacji na rok akademicki 2017/2018: 
- 
-{{ :​poznan:​regulamin_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_2017-2018.pdf |}} 
  
 *** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH** *** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH**
Linia 118: Linia 94:
  
 ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2016/​2017====== ====== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na rok akademicki 2016/​2017======
- 
-*** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ** 
- 
-Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/13/2015 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2015 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono,​ w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,​ Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 50/2016 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku)**. 
- 
-Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2016 roku. 
- 
-{{ :​poznan:​regulamin_stypendialny_2016.pdf |}} 
- 
  
 *** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH** *** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH**
Linia 176: Linia 143:
  
 {{:​poznan:​regulamin_studiow_wyzszych_2015-16.pdf|}} {{:​poznan:​regulamin_studiow_wyzszych_2015-16.pdf|}}
- 
-*** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ** 
- 
-Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/13/2015 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 2015 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono,​ w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,​ Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 28/2015 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 23 września 2015 roku)**. 
- 
-Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2015 roku. 
- 
-{{:​poznan:​regulamin_stypendialny_2015.pdf|}} 
  
   *** REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH**   *** REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH**
Linia 263: Linia 222:
  
 {{:​poznan:​regulamin_studia_emba_wfib_poznan_2014_2015.pdf|}} {{:​poznan:​regulamin_studia_emba_wfib_poznan_2014_2015.pdf|}}
- 
-  *** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ** 
- 
-Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono,​ w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,​ Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 19/2014 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 18 września 2014 roku)**. 
- 
-Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2014 roku. 
- 
-{{:​poznan:​regulamin_pomocy_materialnej_2014_2015_r..pdf|}} 
  
   *** REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH**   *** REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH**
Linia 334: Linia 285:
  
 {{:​poznan:​regulamin__studia_emba_2013_2014.pdf|}} {{:​poznan:​regulamin__studia_emba_2013_2014.pdf|}}
- 
-  *** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ** 
- 
-Działając na podstawie § 27 ust. 8 pkt. 4h i § 48 ust. 5 Statutu WSB w Poznaniu nadanego Uchwałą nr 2/34/2013 Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o. z dnia 23 sierpnia 2013 r. oraz art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 z 2005 roku, poz. 1365 z późn. zm.) wprowadzono,​ w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,​ Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów WSB w Poznaniu **(Zarządzenie nr 19/2013 Rektora WSB w Poznaniu z dnia 20 września 2013 roku)**. 
- 
-Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2013 roku. 
- 
-{{:​poznan:​regulamin_pomocy_materialnej_2013_2014.pdf|}} 
  
   *** REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH**   *** REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH**
poznan/regulaminy/studia.txt · ostatnio zmienione: 2020/07/07 14:45 przez po_druminska