Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
poznan:dokumenty-publiczne [2019/07/23 10:14]
po_druminska utworzono
poznan:dokumenty-publiczne [2019/11/04 13:04] (aktualna)
po_druminska [Wzory dyplou doktorskiego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu]
Linia 1: Linia 1:
-Wzory dokumentów ​opracowaniu.+====== **Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przypomina, iż jest jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania hologramów studenckich. Hologramy pochodzące od podmiotów innych niż Wyższa Szkoła Bankowa nie są hologramami autentycznymi oraz nie będą uznawane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.** ======= 
 + 
 + 
 +===== Wzory dyplou doktorskiego ​Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu ==== 
 + 
 +Na mocy Zarządzenia nr 33/2019 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z dnia 20 października 2019 r., w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu 
 + 
 +{{ :​poznan:​zarzadzenie_rektora_33_2019_w_sprawie_zatwierdzenia_wzoru_dyplomu_doktorskiego_w_wyzszej_szkole_bankowej_w_poznaniu.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​2019_33_zalacznik_dyplomy_doktorski_a3.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​2019_33_zalacznik_dyplomy_doktorski_a4.pdf |}} 
 + 
 +===== Wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu ==== 
 + 
 +**Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia** 
 + 
 +Na mocy uchwały nr 46/2019 z dnia 23 września 2019 r., Senat WSB w Poznaniu zatwierdził wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia 
 + 
 +{{ :​poznan:​uchwala_46_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_wzory_dyplomow_i_stopien.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik_uchwala_46_2019_wzor_dyplomu_i_stopien.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik_uchwala_46_2019_wzor_dyplomu_i_stopien_iacbe.pdf |}} 
 + 
 + 
 +**Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia** 
 + 
 +Na mocy uchwały nr 47/2019 z dnia 23 września 2019 r., Senat WSB w Poznaniu zatwierdził wzory dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia 
 + 
 +{{ :​poznan:​uchwala_47_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_wzory_dyplomow_ii_stopien.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik_uchwala_47_2019_wzor_dyplomu_ii_stopien.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik_uchwala_47_2019_wzor_dyplomu_ii_stopien_iacbe.pdf |}} 
 + 
 +**Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich** 
 + 
 +Na mocy uchwały nr 48/2019 z dnia 23 września 2019 r., Senat WSB w Poznaniu zatwierdził wzory dyplomów ukończenia jednolitych studiów magisterskich 
 + 
 +{{ :​poznan:​uchwala_48_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_wzory_dyplomow_jednolite_studia_magisterskie.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik_uchwala_48_2019_wzor_dyplomu_studiow_jednolitych_magisterskich.pdf |}} 
 + 
 +**Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych** 
 + 
 +Na mocy uchwały nr 49/2019 z dnia 23 września 2019 r., Senat WSB w Poznaniu zatwierdził wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych 
 + 
 +{{ :​poznan:​uchwala_49_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_wzory_swiadectw_ukonczenia_studiow_podyplomowych.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik_uchwala_49_2019_wzor_swiadectwa_sp.pdf |}}
poznan/dokumenty-publiczne.1563869674.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/07/23 10:14 przez po_druminska