Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
gdansk:wielkosc-dotacji [2016/10/10 15:55]
gd_mpienicka
gdansk:wielkosc-dotacji [2016/10/11 11:06] (aktualna)
gd_mpienicka
Linia 4: Linia 4:
 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała w 2016 roku: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała w 2016 roku:
  
-- dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w kwocie **281 630 zł.;**+**dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego** w kwocie **281 630 zł.;**
  
-dotację na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572, z późn. zm.) w kwocie **6 125,8 tys. zł.**+d**otację na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów** w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572, z późn. zm.) w kwocie **6 125,8 tys. zł.**
  
-- dotację na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w kwocie **203,3 tys. zł.** ​+**dotację na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia** w kwocie **203,3 tys. zł.** ​
  
 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku systematycznie ubiega się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskanie tego dofinansowania umożliwia podnoszenie kwalifikacji zasobów ludzkich bezpłatnie lub przy niewielkich nakładach finansowych. WSB w Gdańsku przez lata swojej działalności zdobyła praktyczne doświadczenie w pisaniu projektów oraz zdobywaniu unijnych grantów, czego dowodem jest ponad 45 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów. Są to zarówno projekty realizowane dla konkretnych przedsiębiorstw,​ szyte na miarę, jak też - otwarte, adresowane do pracowników firm zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Dzięki współfinansowaniu ze środków UE studia i szkolenia są tańsze do 80 %.  Uczelnia posiada doświadczenie w realizacji 25 projektów dofinansowanych z EFS i 3 projektów finansowanych z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. ​ Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku systematycznie ubiega się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskanie tego dofinansowania umożliwia podnoszenie kwalifikacji zasobów ludzkich bezpłatnie lub przy niewielkich nakładach finansowych. WSB w Gdańsku przez lata swojej działalności zdobyła praktyczne doświadczenie w pisaniu projektów oraz zdobywaniu unijnych grantów, czego dowodem jest ponad 45 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów. Są to zarówno projekty realizowane dla konkretnych przedsiębiorstw,​ szyte na miarę, jak też - otwarte, adresowane do pracowników firm zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Dzięki współfinansowaniu ze środków UE studia i szkolenia są tańsze do 80 %.  Uczelnia posiada doświadczenie w realizacji 25 projektów dofinansowanych z EFS i 3 projektów finansowanych z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. ​
gdansk/wielkosc-dotacji.txt · ostatnio zmienione: 2016/10/11 11:06 przez gd_mpienicka