Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

dsw:strt [2020/05/14 10:10] (aktualna)
teba_pdomejko utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====== Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu ======
 +
 +
 +**ul. Strzegomska 55**
 +
 +**53-611 Wrocław**
 +
 +
 +Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 118. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 0-0145/​214/​1/​97 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 30 czerwca 1997 roku.
 +
 +Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach jednolitych magisterskich,​ na studiach ​ podyplomowych,​ oraz na innych formach kształcenia.
 +
 +W ramach struktury organizacyjnej uczelni znajduje się 
 +
 +§  **Wydział Studiów Stosowanych**
 +
 +----
 +
 +
 +Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:
 +
 +§  w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie **pedagogika** (decyzja nr BCK-II-U-1010/​2005 CKdsSiT z dnia 28 listopada 2005 roku).
 +
 + 
 +
 +§  w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie **nauki o komunikacji społecznej i mediach** (nowa klasyfikacja;​ decyzja nr BCK-I-U-310/​2009 CKdsSiT z dnia 25 stycznia 2010 roku).
 +
 +Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego:​
 +
 +§  w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie **pedagogika** (decyzja nr BCK-I-Udrh-163/​2009 CKdsSiT z dnia 30 listopada 2009 roku).
 +
 + 
 +----
 + 
 +
 + 
 +
 +Uprawnienia do prowadzenia studiów:
 +
 +§ **Human resources i coaching studia pierwszego stopnia** (uchwała senatu uczelni nr 15/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),
 +
 +§ **Human resources i coaching studia drugiego stopnia** (uchwała senatu uczelni nr 16/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),
 +
 +§ **Pedagogika,​ studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DNS i-0145/​184/​TBM/​97 z dnia 16 czerwca 1997 roku),
 +
 +§  **Pedagogika,​ studia drugiego stopnia** (decyzja nr DSW-2-0145-339/​TBM/​01 z dnia 26 czerwca 2001 roku),
 +
 +§  **Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​** studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 22/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku),
 +
 +§  **Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​** studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku),
 +
 +**Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​** studia jednolite magisterskie (Zarządzenie Rektora uczelni nr 22/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)
 +
 +§  **Pedagogika specjalna, studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DNS i-0145/​184/​TBM/​97 z dnia 16 czerwca 1997 roku),
 +
 +§  **Pedagogika specjalna, studia drugiego stopnia** (decyzja nr DSW-3-4003-1792/​Rej.118/​EKo/​04 z dnia 11 października 2004 roku),
 +
 +§**Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie** (Zarządzenie Rektora uczelni nr 23/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)
 +
 +§  **Praca socjalna, studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DSW-2-01-4003-138/​07 z dnia 6 lipca 2007 roku),
 +
 +§  **Praca socjalna, studia drugiego stopnia** (uchwała senatu uczelni nr 44/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku),
 +
 +§  **Psychologia,​ studia jednolite magisterskie** (uchwała senatu uczelni nr 45/2013 z dnia 3 października 2013 roku),
 +
 +§  **Psychologia,​ studia drugiego stopnia** (uchwała senatu uczelni nr 43/2015 z dnia 10 września 2015 roku),
 +
 +§  **Psychologia,​ studia jednolite magisterskie** (uchwała senatu uczelni nr 17/2018 z dnia 24 maja 2018 roku),
 +
 +§  **Sztuki nowoczesne- Design now! studia pierwszego stopnia** (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.176.3.AN z dnia 29 listopada 2013 roku),
 +
 + 
 +----
 + 
 +
 +Uprawnienia do prowadzenia studiów:
 +
 +§  **Administracja,​** studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-280/​EKo/​2000 z dnia 31 maja 2000 roku),
 +
 +§**Administracja,​** studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 33/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku),
 +
 +§ **Bezpieczeństwo wewnętrzne,​** studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 13/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),
 +
 +§ **Bezpieczeństwo narodowe,** studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-497/​07 z dnia 31 lipca 2007 roku),
 +
 +§  **Bezpieczeństwo narodowe,** studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-10368-3/​IŻ/​10 z dnia 24 września 2010 roku),
 +
 +§  **Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,​** studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS.1-0143-26/​JL/​2000 z dnia 6 listopada 2000 roku),
 +
 +§  **Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,​** studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-138/​06 z dnia 21 lipca 2006 roku),
 +
 +§  **Geodezja i kartografia,​ studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DSW-3-02-4003-28/​08 z dnia 6 czerwca 2008 roku),
 +
 +§  **Informatyka,​ studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DSW.ZNN.6022.28.1.2016.AN z dnia 8 sierpnia 2016 roku),
 +
 +§ **Media design i marketing wizerunkowy,​** studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.4.2017.EK.3 z dnia 17 maj 2017 roku),
 +
 +§ **Media kreatywne: game design, animacja,** efekty specjalne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.207.2015.5.ŁA z dnia 22 grudnia 2015 roku),
 +
 +**Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne,​** studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 14/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),
 +
 + 
 +----
 + 
 +
 +Władze uczelni
 +
 + 
 +
 +**Kanclerz DSW -Krzysztof Kamiński**
 +
 +**Z-ca Kanclerza - dr Bartosz Błaszczak**
 +
 +**Rektor DSW -  dr hab. Ewa Kurantowicz,​ prof. DSW**
 +
 +
 +
 +**Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej**
 +
 +**Rada Akademicka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej**
 +
 + 
 +
 +**Wydział Studiów Stosowanych**
 +
 +**Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych**- dr Joanna Minta, prof. DSW
 +
 +**Prodziekan ds. studenckich i współpracy z otoczeniem** - dr Magdalena Czubak-Koch,​ prof. DSW
 +
 +**Prodziekan ds. kształcenia** - dr Iwona Ładysz
 +
 + 
 +----
 + 
 +
 +Inspektor Ochrony Danych
 +
 +Rafał Surowy
 +
 +<​iod@dsw.edu.pl>​
 +
 +----
 +
 +
 +
 + 
 +
 +W 2013 roku w struktury Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu została włączona DWSSP „ASESOR” we Wrocławiu
 +----
 + 
 +
 +Wniosek o udzielenie informacji publicznej ​
 +
 + {{ :​dsw:​wniosek_o_udostepnienie_danych.docx |pobierz}}
 +
 +----
 +Redaktor strony BIP DSW Małgorzata Olszewska
 +
 +
 +
 +
  
dsw/strt.txt · ostatnio zmienione: 2020/05/14 10:10 przez teba_pdomejko