Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
dsw:start [2020/05/14 10:10]
teba_pdomejko utworzono
dsw:start [2021/04/01 13:50] (aktualna)
dsw_molszewska
Linia 5: Linia 5:
  
 **53-611 Wrocław** **53-611 Wrocław**
 +
 +**NIP 894 230 62 69, REGON 931056267 **
 +
 +**www.dsw.edu.pl**
 +
 +**Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)**
 + /​DSWweWroclawiu/​domyslna
  
  
Linia 37: Linia 44:
  
 Uprawnienia do prowadzenia studiów: Uprawnienia do prowadzenia studiów:
 +
 +§  **Administracja,​** studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-280/​EKo/​2000 z dnia 31 maja 2000 roku),
 +
 +§ **Administracja,​** studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 33/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku),
 +
 +§ **Bezpieczeństwo wewnętrzne,​** studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 13/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),
 +
 +§ **Bezpieczeństwo narodowe,** studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-497/​07 z dnia 31 lipca 2007 roku),
 +
 +§  **Bezpieczeństwo narodowe,** studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-10368-3/​IŻ/​10 z dnia 24 września 2010 roku),
 +
 +§  ** Dietetyka i promocja zdrowia,** studia pierwszego stopnia (decyzja MEiN nr DSW-WNN.8014.34.2021.1.IZ (DSW.WNN.5014.312.2020),​
 +
 +§  **Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,​** studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS.1-0143-26/​JL/​2000 z dnia 6 listopada 2000 roku),
 +
 +§  **Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,​** studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-138/​06 z dnia 21 lipca 2006 roku),
 +
 +§  **Geodezja i kartografia,​ studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DSW-3-02-4003-28/​08 z dnia 6 czerwca 2008 roku),
  
 § **Human resources i coaching studia pierwszego stopnia** (uchwała senatu uczelni nr 15/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku), § **Human resources i coaching studia pierwszego stopnia** (uchwała senatu uczelni nr 15/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),
  
 § **Human resources i coaching studia drugiego stopnia** (uchwała senatu uczelni nr 16/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku), § **Human resources i coaching studia drugiego stopnia** (uchwała senatu uczelni nr 16/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),
 +
 +§  **Informatyka,​ studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DSW.ZNN.6022.28.1.2016.AN z dnia 8 sierpnia 2016 roku),
 +
 +§ **Media design i marketing wizerunkowy,​** studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.4.2017.EK.3 z dnia 17 maj 2017 roku),
 +
 +§ **Media kreatywne: game design, animacja,** efekty specjalne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.207.2015.5.ŁA z dnia 22 grudnia 2015 roku),
 +
 +§ **Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne,​** studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 14/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),
 +
  
 § **Pedagogika,​ studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DNS i-0145/​184/​TBM/​97 z dnia 16 czerwca 1997 roku), § **Pedagogika,​ studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DNS i-0145/​184/​TBM/​97 z dnia 16 czerwca 1997 roku),
Linia 50: Linia 84:
 §  **Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​** studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku), §  **Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​** studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku),
  
-**Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​** studia jednolite magisterskie (Zarządzenie Rektora uczelni nr 22/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)+§ **Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,​** studia jednolite magisterskie (Zarządzenie Rektora uczelni nr 22/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)
  
 §  **Pedagogika specjalna, studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DNS i-0145/​184/​TBM/​97 z dnia 16 czerwca 1997 roku), §  **Pedagogika specjalna, studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DNS i-0145/​184/​TBM/​97 z dnia 16 czerwca 1997 roku),
Linia 56: Linia 90:
 §  **Pedagogika specjalna, studia drugiego stopnia** (decyzja nr DSW-3-4003-1792/​Rej.118/​EKo/​04 z dnia 11 października 2004 roku), §  **Pedagogika specjalna, studia drugiego stopnia** (decyzja nr DSW-3-4003-1792/​Rej.118/​EKo/​04 z dnia 11 października 2004 roku),
  
-§**Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie** (Zarządzenie Rektora uczelni nr 23/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)+§  **Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie** (Zarządzenie Rektora uczelni nr 23/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)
  
 §  **Praca socjalna, studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DSW-2-01-4003-138/​07 z dnia 6 lipca 2007 roku), §  **Praca socjalna, studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DSW-2-01-4003-138/​07 z dnia 6 lipca 2007 roku),
Linia 67: Linia 101:
  
 §  **Psychologia,​ studia jednolite magisterskie** (uchwała senatu uczelni nr 17/2018 z dnia 24 maja 2018 roku), §  **Psychologia,​ studia jednolite magisterskie** (uchwała senatu uczelni nr 17/2018 z dnia 24 maja 2018 roku),
 +
 +§  **Resocjalizacja,​ studia drugiego stopnia** (zarządzenie Rektora nr 9/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku),
  
 §  **Sztuki nowoczesne- Design now! studia pierwszego stopnia** (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.176.3.AN z dnia 29 listopada 2013 roku), §  **Sztuki nowoczesne- Design now! studia pierwszego stopnia** (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.176.3.AN z dnia 29 listopada 2013 roku),
  
-  +  ​
----- +
-  +
- +
-Uprawnienia do prowadzenia studiów: +
- +
-§  **Administracja,​** studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-280/​EKo/​2000 z dnia 31 maja 2000 roku), +
- +
-§**Administracja,​** studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 33/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku), +
- +
-§ **Bezpieczeństwo wewnętrzne,​** studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 13/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku), +
- +
-§ **Bezpieczeństwo narodowe,** studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-497/​07 z dnia 31 lipca 2007 roku), +
- +
-§  **Bezpieczeństwo narodowe,** studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-10368-3/​IŻ/​10 z dnia 24 września 2010 roku), +
- +
-§  **Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,​** studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS.1-0143-26/​JL/​2000 z dnia 6 listopada 2000 roku), +
- +
-§  **Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,​** studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-138/​06 z dnia 21 lipca 2006 roku), +
- +
-§  **Geodezja i kartografia,​ studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DSW-3-02-4003-28/​08 z dnia 6 czerwca 2008 roku), +
- +
-§  **Informatyka,​ studia pierwszego stopnia** (decyzja nr DSW.ZNN.6022.28.1.2016.AN z dnia 8 sierpnia 2016 roku), +
- +
-§ **Media design i marketing wizerunkowy,​** studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.4.2017.EK.3 z dnia 17 maj 2017 roku), +
- +
-§ **Media kreatywne: game design, animacja,** efekty specjalne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.207.2015.5.ŁA z dnia 22 grudnia 2015 roku), +
- +
-**Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne,​** studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 14/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku), +
- +
- +
 ---- ----
    
Linia 116: Linia 122:
  
  
-**Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej**+**Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej** ​                   {{ :​dsw:​senat-czlonkowie.pdf |zobacz skład Senatu }}
  
-**Rada Akademicka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej**+**Rada Akademicka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej** ​        {{ :​dsw:​ra-czlonkowie.pdf |zobacz skład Rady Akademickiej}}
  
    
Linia 134: Linia 140:
    
  
-Inspektor Ochrony Danych+**Inspektor Ochrony Danych**
  
 Rafał Surowy Rafał Surowy
Linia 149: Linia 155:
 ---- ----
    
 +**Udostępnianie informacji publicznej**
  
-Wniosek ​udzielenie ​informacji publicznej ​+Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej ​(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695.). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, DSW powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,​ postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.  
 +Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, DSW będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, DSW może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku DSW, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,​ chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
  
- ​{{ ​:dsw:wniosek_o_udostepnienie_danych.docx |pobierz}}+Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Dolnośląskiej Szkole Wyższej na jeden z niżej wymienionych sposobów: 
 +złożyć osobiście w siedzibie Uczelni lub przesłać pocztą na adresRedaktor BIP Małgorzata Olszewska, Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu, ulStrzegomska 55, 53-611 Wrocław,
  
----- +przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: malgorzata.olszewska@dsw.edu.pl.
-Redaktor strony BIP DSW Małgorzata Olszewska+
  
 +Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 +
 +
 +
 +----
 +**Redaktor strony BIP DSW**
 +Małgorzata Olszewska
 +malgorzata.olszewska@dsw.edu.pl
  
  
  
  
dsw/start.1589443855.txt.gz · ostatnio zmienione: 2020/05/14 10:10 przez teba_pdomejko