Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wsf [2019/01/11 13:22] (aktualna)
teba_pdomejko utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +**Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu**
 +----
 +
 +WSF została powołana aktem notarialnym z dnia 4 marca 2002 r. na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145/​989/​EKo/​2001 z dnia 18 października 2001 r. i decyzją tegoż Ministra z dnia 14 marca 2002 r. nr DSW-3-4001-z-459/​JG/​02 została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 94. 
 +
 +W roku 2011 – w związku z wprowadzeniem elektronicznego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniony został numer rejestrowy uczelni; aktualnie WSF wpisana jest do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 234.
 +
 +Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. ​
 +Uczelnia jest jednowydziałowa,​ w ramach struktury organizacyjnej funkcjonuje **Wydział Neofilologii WSF**. ​
 +
 +----
 +
 +Uprawnienia do prowadzenia studiów – Wydział Neofilologii: ​
 +  *  **Filologia**,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-1193-WB-03 z dnia 27 listopada 2003 roku),
 +  *  **Filologia**,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-2-02-4003-7/​07 z dnia 11 maja 2007 roku).
 +
 +----
 +
 +Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora – Wydział Neofilologii ​
 +  * w dziedzinie nauk humanistycznych w **dyscyplinie językoznawstwo** (decyzja nr BCK-I-dr-566/​2012 Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 lutego 2013 roku).
  
wsf.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/11 13:22 przez teba_pdomejko