Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
wroclaw [2019/03/05 12:53]
wr_mfrankow [Redakcja BIP]
wroclaw [2020/04/20 10:28] (aktualna)
wr_mfrankow
Linia 14: Linia 14:
 ---- ----
  
-====Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora ​- Wydział Finansów i Zarządzania====  +====Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora====
-  * w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie **ekonomia** (decyzja nr BCK-II-U/​dr-1066/​14 CKdsSiT z dnia 27 kwietnia 2015 roku).+
  
 +  * w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie **ekonomia** - Wydział Finansów i Zarządzania (decyzja nr BCK-II-U/​dr-1066/​14 CKdsSiT z dnia 27 kwietnia 2015 roku).
 +
 +Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w **dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:​ ekonomia i finanse**. ​
 ---- ----
  
-====Uprawnienia do prowadzenia studiów ​Wydział Finansów i Zarządzania====+====Uprawnienia do prowadzenia studiów==== 
 + 
 +==Wydział Finansów i Zarządzania==
  
   * **Bezpieczeństwo wewnętrzne**,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.60.3.2015.AN z dnia 2 czerwca 2015 roku),   * **Bezpieczeństwo wewnętrzne**,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.60.3.2015.AN z dnia 2 czerwca 2015 roku),
Linia 37: Linia 41:
   * **Zarządzanie**,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-9373-3/​AM/​10 z dnia 18 października 2010 roku). ​   * **Zarządzanie**,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-9373-3/​AM/​10 z dnia 18 października 2010 roku). ​
  
----- +==Wydział Ekonomiczny w Opolu==
- +
-====Uprawnienia do prowadzenia studiów - Wydział Ekonomiczny w Opolu====+
  
   * **Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne**,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.38.3.2013.AN z dnia 15 lipca 2013 roku),   * **Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne**,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.38.3.2013.AN z dnia 15 lipca 2013 roku),
Linia 46: Linia 48:
   * **Logistyka**,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.68.2015.SW.3 z dnia 3 czerwca 2015 roku),   * **Logistyka**,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.68.2015.SW.3 z dnia 3 czerwca 2015 roku),
   * **Pedagogika**,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.110.2.2013.AN z dnia 10 maja 2013 roku),   * **Pedagogika**,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.110.2.2013.AN z dnia 10 maja 2013 roku),
 +  * **Pedagogika**,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.107.2019.KT.3 z dnia 6 czerwca 2019 roku),
   * **Prawo w biznesie**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.27.2015.7.ŁA z dnia 6 października 2015 roku),   * **Prawo w biznesie**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.27.2015.7.ŁA z dnia 6 października 2015 roku),
   * **Zarządzanie**,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-9306-2/​SH/​10 z dnia 10 czerwca 2010 roku),   * **Zarządzanie**,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-9306-2/​SH/​10 z dnia 10 czerwca 2010 roku),
   * **Zarządzanie**,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-21425-3-EK/​12 z dnia 21 czerwca 2012 roku).   * **Zarządzanie**,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-21425-3-EK/​12 z dnia 21 czerwca 2012 roku).
  
 +==Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu==
 +
 +  * **Media i komunikacja w biznesie**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.91.2019.4.AKO z dnia 28 czerwca 2019 roku).
 +
 +
 +==Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Filia w Opolu==
 +
 +  * **Finanse i Rachunkowość**,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.7.2020.3.MU z dnia 16 kwietnia 2020 roku),
 +  * **Media i komunikacja w biznesie**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.92.2019.4.AKO z dnia 28 czerwca 2019 roku).
  
 ---- ----
Linia 60: Linia 72:
 ====Władze Uczelni==== ====Władze Uczelni====
  
-  * Rektor: **prof. dr hab. Stefan Forlicz**, od 1998+  * Rektor: **prof. dr hab. Jacek Mercik**, od 2020
   * Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania:​ **dr Radosław Kamiński**,​ od 2018   * Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania:​ **dr Radosław Kamiński**,​ od 2018
   * Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu: **dr Katarzyna Mizera**, od 2014   * Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu: **dr Katarzyna Mizera**, od 2014
Linia 76: Linia 88:
 NIP 894-24-50-411,​ REGON 931893307 NIP 894-24-50-411,​ REGON 931893307
  
-e-mail: rektorat@wsb.wroclaw.pl, ​tel. 71 356 16 10, www.wsb.wroclaw.pl ​+tel. 71 356 16 30 
 + 
 +www.wsb.wroclaw.pl ​  
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +====Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)==== 
 + 
 +Adres ESP: /​WSB--Wroclaw/​SkrytkaESP 
  
  
Linia 88: Linia 111:
 ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, pok. 103  ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, pok. 103 
  
-e-mail: marzena.frankow@wsb.wroclaw.pl,​ bip@wsb.wroclaw.pl,​ tel. 71 356 16 10+e-mail: marzena.frankow@wsb.wroclaw.pl,​ tel. 71 356 16 10
  
  
Linia 113: Linia 136:
   * przesłać pocztą na adres: Redaktor BIP Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław,   * przesłać pocztą na adres: Redaktor BIP Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław,
   * złożyć osobiście w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, pok. 103,   * złożyć osobiście w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, pok. 103,
-  * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ​bip@wsb.wroclaw.pl. ​+  * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ​marzena.frankow@wsb.wroclaw.pl. ​
 Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy.
 Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  
wroclaw.1551786802.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/03/05 12:53 przez wr_mfrankow