Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
warszawa [2019/07/29 10:21]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
warszawa [2019/07/31 14:53] (aktualna)
teba_pojdowski
Linia 1: Linia 1:
-====== Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie ======+{{:​warszawa.png?​400|}}
  
-**Informacja o Uczelni:** 
- 
-Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 47. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 3-0145/​TBM/​263/​94 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 10 sierpnia 1994 r. 
- 
-Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich,​ na studiach podyplomowych,​ studiach MBA oraz na innych formach kształcenia na trzech Wydziałach. 
- 
-__Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:__ 
-decyzja nr BCK-II-U/​dr-497/​15 CKdsSiT z dnia 19.12.2016 r. 
- 
-Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:​ ekonomia i finanse. ​ 
- 
- 
-__Wydział Finansów i Bankowości:​__ 
- 
-- Finanse i rachunkowość,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-3-0145/​TBM/​263/​94 MEN z dnia 10.08.1994 r.), 
- 
-- Finanse i rachunkowość,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-335/​TBM/​99 MEN z dnia 19.08.1999 r.), 
- 
-- Zarządzanie,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0143-30-JL/​2000 MEN z dnia 03.08.2000 r.), 
- 
-- Handel międzynarodowy,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6013.154.2015.5.PD MNiSW z dnia 09.12.2015 r. o zmianie nazwy kierunku Stosunki międzynarodowe),​ 
- 
-- Administracja,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-16/​rej.47/​06 MNiSW z dnia 25.04.2006 r.), 
- 
-- Zarządzanie,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DNS-WUN-6022-893-6/​PP/​09 MNiSW z dnia 04.08.2009 r.), 
- 
-- Logistyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13957-3/​KŁ/​11 MNiSW z dnia 30.05.2011 r.), 
- 
-- Bezpieczeństwo wewnętrzne,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.53.2013.3.SK MNiSW z dnia 24.06.2013 r.), 
- 
-- Informatyka,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.23.2013.AB.2 MNiSW z dnia 08.07.2013 r.), 
- 
-- Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.2.2013.2.AW MNISW z dnia 10.07.2013 r.), 
- 
-- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.355.2013.2.MC MNiSW z dnia 15.10.2013 r.), 
- 
-- Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.355.2013.3.MC MNISW z dnia 15.10.2013 r.), 
- 
-- Prawo, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW.ZNU.6022.69.2015.SW.3 MNISW z dnia 20.05.2015 r.), 
- 
-- Inżynieria zarządzania,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6014.351.2015.2.MC MNISW z dnia 10.12.20215 r.), 
- 
-- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.70.3.2016.AN MNISW z dnia 05.07.20216 r.), 
- 
-- Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.35.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.), 
- 
-- Informatyka,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.164.2018.4.AN/​MU z dnia 15.03.2019 r.). 
- 
-__Wydział Zamiejscowy w Chorzowie:​__ 
- 
-- Finanse i rachunkowość,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-297/​RO/​98 MEN z dnia 17.11.1998 r.), 
- 
-- Finanse i rachunkowość,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-791/​Rej.47/​Eko/​03 MENiS z dnia 10.07.2003 r.), 
- 
-- Logistyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-06-4003-258/​07 MNiSW z dnia 06.07.2007 r.), 
- 
-- Zarządzanie,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6021-6771-2/​EK/​10 MNISW z dnia 17.03.2010 r.), 
- 
-- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13947-2/​KŁ/​11 MNISW z dnia 20.07.2011 r.), 
- 
-- Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-22697-3/​AN/​12 MNISW z dnia 26.10.2012 r.), 
- 
-- Zarządzanie,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.189.1.2013.AN MNISW z dnia 09.07.2013 r.), 
- 
-- Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.211.1.2013.AN MNISW z dnia 25.07.2013 r.), 
- 
-- Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.249.3.2013/​2014.EK/​AN MNISW z dnia 04.02.2014 r.), 
- 
-- Inżynieria zarządzania,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.2.4.2014.AN MNISW z dnia 07.08.2014 r.), 
- 
-- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.4.2015.4.PD MNISW z dnia 02.4.2015 r.), 
- 
-- Bezpieczeństwo narodowe, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.291.2015.3.EK/​ŁA MNISW z dnia 05.01.20216 r.), 
- 
-- Informatyka,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.42.2016.3.SK MNISW z dnia 11.05.2016 r.), 
- 
-- Język angielski w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.35.2016.EK.3 MNISW z dnia 19.07.2016 r.), 
- 
-- Administracja publiczna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr ZNN.6022.52.3.2016.AN MNISW z dnia 08.11.2016 r.), 
- 
-- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.27.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.), 
- 
-- Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.38.5.2018.AN MNISW z dnia 11.10.2018 r.). 
- 
-__Wydział Ekonomiczny w Szczecinie:​__ 
- 
-- Finanse i rachunkowość,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-232/​08 MNISW z dnia 25.04.2008 r.), 
- 
-- Zarządzanie,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-67/​08 MNISW z dnia 27.06.2008 r.), 
- 
-- Logistyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7388-4/​SH/​10 MNISW z dnia 05.07.2010 r.), 
- 
-- Zarządzanie,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22225-2/​IŻ/​12 MNISW z dnia 20.06.2012 r.), 
- 
-- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.2.2013.2.AW MNISW z dnia 23.01.2013 r.), 
- 
-- Bezpieczeństwo w biznesie i administracji,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.27.2013.4.IZ MNISW z dnia 14.11.2013 r.), 
- 
-- Pedagogika, studia pierwszego i drugiego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.89.2014.EK.3 MNISW z dnia 28.07.2014 r.), 
- 
-- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.73.3.2015.AN MNISW z dnia 01.070.2015 r.), 
- 
-- Inżynieria zarządzania,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.34.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.), 
- 
-- Informatyka,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.76.4.2018.AN MNISW z dnia 04.07.2018 r.), 
- 
-- Finanse i rachunkowość,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.29.2019.AM.3 MNISW z dnia 12.04.2019 r.), 
- 
-- Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.26.2019.3.IZ MNISW z dnia 12.04.2019 r.), 
- 
-- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.50.2019.3.EK MNISW z dnia 25.05.2019 r.).  
- 
-__Przejęcia:​__ 
-W 2012 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu połączyła się z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Turystyczną w Szczecinie (decyzja nr MNISW-DNS-WUN-6010-25282-3/​AW/​12 MNISW z dnia 19.09.2012 r.), 
- 
-W 2013 roku nastąpiło połączenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z Wielkopolską Wyższą Szkołą Turystyki i Zarządzania w Poznaniu (decyzja nr DKN.ZNU.6013.49.2013.2.AW MNISW z dnia 02.07.2013 r.), 
- 
-W 2015 r. nastąpiło połączenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z Wyższą Szkołą Techniczno-Przyrodniczą w Poznaniu (decyzja nr DSW.ZNU.6013.190.2015.3.MC MNISW z dnia 24.09.2015 r.). 
- 
-**Władze Uczelni:** 
- 
-Rektor, prof. dr hab. Józef Orczyk, od 2013 
-  
-Dziekan Wydziału Finansów i Bankowości,​ dr Roman Łosiński, od 2005 
-  
-Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, dr Krzysztof Koj, od 2006 
-  
-Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, dr Andrzej Kokiel, od 2019 
- 
-**Dane kontaktowe** 
- 
-__Dane kontaktowe Uczelni:__ 
- 
-Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
- 
-ul. Powstańców Wielkopolskich 5 
- 
-60-895 Poznań 
- 
-NIP 778-10-28-941 
- 
-REGON 630-245-248 
- 
-e-mail: rektorat@wsb.poznan.pl 
- 
-tel. 61 655 33 33 
- 
-www.wsb.poznan.pl ​ 
- 
-__Inspektorem Ochrony Danych w WSB w Poznaniu__ jest Rafał Surowy, e-mail: iod@wsb.poznan.pl 
- 
-__Redakcja BIP:__ 
- 
-Redaktor główny 
- 
-Dominika Rumińska 
- 
-dominika.ruminska@wsb.poznan.pl,​ bip@wsb.poznan.pl 
- 
-tel. 61 655 32 43 
- 
-ul. Powstańców Wielkopolskich 5 
- 
-61-895 Poznań 
- 
-zakres kompetencji:​ statut, strategia, decyzja o utworzeniu uczelni, rozprawy doktorskie, regulaminy, wzory umów edukacyjnych,​ opłaty za studia, sprawozdania finansowe, wielkość dotacji oraz jakość kształcenia z Wydziału Finansów i Bankowości. 
- 
-__Redaktor pomocniczy:​__ 
- 
-zakres kompetencji:​ programy studiów z Wydziału Finansów i Bankowości. ​ 
- 
-__Redaktor pomocniczy:​__ 
- 
-Iwona Nowak 
- 
-iwona.nowak@chorzow.wsb.pl ​ 
- 
-zakres kompetencji:​ jakość kształcenia i programy studiów z Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie. ​ 
- 
-__Redaktor pomocniczy:​__ 
- 
-Aneta Mazur 
- 
-aneta.mazur@wsb.szczecin.pl ​ 
- 
-zakres kompetencji:​ jakość kształcenia i programy studiów z Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. ​ 
- 
-__Elektroniczna Skrzynka Podawcza__ na Platformie Usług Administracji Publicznej: 
- 
-Adres ESP: /​WSBwPoznaniu/​SkrytkaESP 
- 
-**Udostępnianie informacji publicznej** 
- 
-Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). ​ 
-Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
- 
-Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WSB w Poznaniu powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację. 
- 
-Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,​ postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. 
- 
-Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, WSB będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, WSB może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku WSB, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,​ chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 
- 
-__Jak dostarczyć wniosek:__ 
- 
-Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na jeden z niżej wymienionych sposobów: ​ 
- 
-- przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań; 
- 
-- złożyć osobiście w Biurze Podawczo-Odbiorczym,​ ul. Powstańców Wielkopolskich 5, Poznań 
- 
-- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.poznan.pl;​ 
- 
-Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. 
-Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
  
warszawa.1564388510.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/07/29 10:21 przez 127.0.0.1