Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
torun [2020/11/10 11:33]
to_emurawska
torun [2021/01/07 15:28] (aktualna)
to_emurawska
Linia 17: Linia 17:
   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014   * Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz,​ od 2014
   * Prodziekan, dr Łukasz Reszczyński,​ od 2020   * Prodziekan, dr Łukasz Reszczyński,​ od 2020
 +  * Prodziekan, dr Dagna Wleklińska,​ od 2021
  
 **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy** **Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy**
Linia 152: Linia 153:
  
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 +
 +Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc Zarządzenia Rektora nr 34/2020 oraz nr 42/2020, opublikowane poniżej.
  
 {{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_egzaminy_on-line_nowe.pdf |Zarządzenie Rektora nr 51a/2020}} {{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_egzaminy_on-line_nowe.pdf |Zarządzenie Rektora nr 51a/2020}}
Linia 162: Linia 165:
 Przeprowadzanie egzaminów w formie on-line jest możliwe do 30 września 2020 roku. Przeprowadzanie egzaminów w formie on-line jest możliwe do 30 września 2020 roku.
  
-{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_egzaminy_on-line.pdf |Zarządzenie Rektora nr 34/2020}}+{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_egzaminy_on-line.pdf |Zarządzenie Rektora nr 34/​2020 ​- uchylone}}
  
 ---- ----
Linia 169: Linia 172:
 W przypadku nieposiadania przez studenta legitymacji studenckiej Rektor wydał zarządzenie,​ w którym zmieniony został zapis dotyczący możliwości **weryfikacji tożsamości studenta podczas egzaminu dyplomowego** na podstawie dowodu osobistego z obowiązkiem zakrycia części danych. W przypadku nieposiadania przez studenta legitymacji studenckiej Rektor wydał zarządzenie,​ w którym zmieniony został zapis dotyczący możliwości **weryfikacji tożsamości studenta podczas egzaminu dyplomowego** na podstawie dowodu osobistego z obowiązkiem zakrycia części danych.
  
-{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_weryfikacja_tozsamosci_egzaminy_dyplomowe.pdf |Zarządzenie Rektora nr 42/2020 zmieniające zarządzenie nr 34/2020}}+{{ :​torun:​zarzadzenie_rektora_weryfikacja_tozsamosci_egzaminy_dyplomowe.pdf |Zarządzenie Rektora nr 42/2020 zmieniające zarządzenie nr 34/​2020 ​- uchylone}}
  
  
torun.1605004430.txt.gz · ostatnio zmienione: 2020/11/10 11:33 przez to_emurawska