Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
torun:regulaminy [2019/07/09 14:52]
to_emurawska
torun:regulaminy [2019/10/01 11:05] (aktualna)
to_emurawska
Linia 1: Linia 1:
-===== Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/​2021 ​===== +==== Regulaminy ​====
- +
- +
-*** ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE** +
- +
-Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 67/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił **zasady rekrutacji na studia wyższe** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/​2021. +
- +
-{{ :​torun:​zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_2020_2021.pdf |Zasady rekrutacji_sw}}+
  
 ---- ----
  
-Działając na podstawie art. 70, art. 323, art. 326 oraz art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 68/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił **zasady rekrutacji cudzoziemców** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021. 
  
-{{ :torun:zasady_rekrutacji_cudzoziemcy_2020_2021.pdf ​|Zasady rekrutacji_cudzoziemcy}}+ [[torun/regulaminy:Regulaminy studiów|Regulaminy studiów]]
  
----- 
- 
-Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 71/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił **warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. "​Zintegrowani 2.0 - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu"​ dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2020/2021. 
- 
-{{ :​torun:​zasady_rekrutacji_zintegrowani_2.0_2020_2021.pdf |Zasady rekrutacji_zintegrowani 2.0}} 
  
 ---- ----
  
- +[[torun/regulaminy:​Regulaminy opłat|Regulaminy opłat]]
-===== Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020 ===== +
- +
- +
-*** ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE** +
- +
-Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) oraz art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalił **zasady rekrutacji na studia wyższe** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/​2020. +
- +
-{{ :​torun:​zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_2019_2020.pdf |Zasady rekrutacji_sw}}+
  
 ---- ----
-Działając na podstawie art. 69, art. 323, art. 326 oraz art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalił **zasady rekrutacji na studia wyższe dla cudzoziemców** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020. 
  
-{{ :torun:zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_cudzoziemcy_2019_2020.pdf ​|Zasady rekrutacji_cudzoziemcy}}+[[torun/regulaminy:Regulaminy przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów|Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów]]
  
 ---- ----
-Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) oraz art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 37/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalił **warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. "​Zintegrowani - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu"​ dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020. 
  
-{{ :torun:zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_projekt_zintegrowani_2019_2020.pdf ​|Zasady rekrutacji_zintegrowani}}+[[torun/regulaminy:Regulaminy praktyk zawodowych|Regulamin praktyk zawodowych]]
  
 ---- ----
  
-Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) oraz art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 38/2018 dnia 27 grudnia 2018 roku uchwalił **warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. "​Studia dualne - kształcimy praktycznie"​ dofinansowanego ​Europejskiego Funduszu Społecznego** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.+[[torun/regulaminy:​Regulamin korzystania ​infrastruktury badawczej|Regulamin korzystania ​infrastruktury badawczej]]
  
-{{ :​torun:​zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_projekt_studia_dualne_2019_2020.pdf |Zasady rekrutacji_studia dualne}} 
  
 ---- ----
  
-Działając na podstawie art. 70 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ​nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej ​Toruniu Uchwałą nr 69/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił **warunki ​tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane ​ramach projektu pt. "​Zintegrowani 2.0 - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu"​ dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020.+[[torun/​regulaminy:​Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi ​prawami ​asności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji|Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi ​prawami ​asności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji]]
  
-{{ :​torun:​zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_cz.2_projekt_zintegrowani_2019_2020.pdf |Zasady rekrutacji_zintegrowani 2.0}} 
  
 ---- ----
  
-Działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 70/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił **warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe realizowane w ramach projektu pt. "​Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - program kształcenia nauczycieli w WSB w Toruniu"​ dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020. 
  
-{{ :​torun:​zasady_rekrutacji_projekt_pedagogika_przedszkolna_i_wczesnoszkolna_2019_2020.pdf |Zasady rekrutacji_projekt Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna}} 
----- 
  
- +==== Zasady ​rekrutacji ====
-*** ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE I MBA** +
- +
-Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 24/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił **zasady rekrutacji na studia podyplomowe** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/​2020. +
- +
-{{ :​torun:​zasady_rekrutacji_sp_2019_2020.pdf |Zasady ​rekrutacji_sp}}+
  
 ---- ----
  
-Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 25/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił **zasady rekrutacji na studia podyplomowe Master of Business Administration** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020. 
  
-{{ :torun:zasady_rekrutacji_mba_2019_2020.pdf ​|Zasady ​rekrutacji_mba}}+ [[torun/regulaminy:Zasady rekrutacji na studia wyższe|Zasady ​rekrutacji na studia wyższe]]
  
----- 
-Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 72/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił **zasady rekrutacji na studia podyplomowe dla pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020. 
- 
-{{ :​torun:​zasady_rekrutacji_projkt_sp_dla_pracownikow_administracyjnych_i_zarzadzajacych_podmiotami_leczniczymi_2019_2020.pdf |Zasady rekrutacji_sp_projekt}} 
  
 ---- ----
-Działając na podstawie art. 70 oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668) Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 73/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku uchwalił zasady rekrutacji na **studia Master of Business Administration dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2019/2020. 
  
-{{ :torun:zaasady_rekrutacji_projekt_mba_dla_kadry_zarzadzajacej_podmiotami_leczniczymi_2019_2020.pdf ​|Zasady ​rekrutacji_mba_projekt}} + [[torun/regulaminy:Zasady rekrutacji na studia podyplomowe i MBA|Zasady ​rekrutacji ​na studia podyplomowe ​MBA]]
- +
- +
-===== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ​na rok akademicki 2018/2019 ===== +
- +
-*** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH** +
- +
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 9/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/​2019. +
- +
-{{ :​torun:​regulamin_studiow_wyzszych_2018_2019.pdf |Regulamin}}+
  
 ---- ----
- 
- 
-*** REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH** 
- 
- 
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 10/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019. 
- 
-{{ :​torun:​regulamin_sp_2018_2019.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM** 
- 
- 
-Działając na podstawie § 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 24/2018 z dnia 27 września 2018 r. wprowadził regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 
- 
-{{ :​torun:​regulamin_przyznawania_swiadczen_pomocy_materialnej_dla_studentow_2018_2019.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH** 
- 
- 
-Działając na podstawie § 27 ust. 7, pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ​ Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 16/2018 z dnia 10 maja 2018 roku wprowadził tekst jednolity regulaminu praktyk. 
- 
-{{ :​torun:​regulamin_praktyk_2018_2019.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
- 
-===== Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019 ===== 
- 
- 
-*** ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE** 
- 
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 5/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił **zasady rekrutacji na studia wyższe** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019. 
- 
-{{ :​torun:​zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2018_2019.pdf |Zasady rekrutacji_sw}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE,​ MBA I MPA** 
- 
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 13/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku uchwalił **zasady rekrutacji na studia podyplomowe,​ Master of Business Administration oraz Master of Public Administration** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2018/2019. 
- 
-{{ :​torun:​zasady_rekrutacji_sp_mba_mpa_2018_2019.pdf |Zasady rekrutacji_sp_mba_mpa}} 
- 
----- 
- 
- 
-===== Regulaminy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018 ===== 
- 
-*** REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH** 
- 
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 33/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku uchwalił regulamin studiów wyższych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​regulamin_studiow_wyzszych_na_rok_akademicki_2017_2018.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH** 
- 
- 
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. i) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 34/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku uchwalił regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​regulamin_studiow_podyplomowych_2017_2018.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM** 
- 
- 
-Działając na podstawie § 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, 542 j.t) Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Zarządzeniem nr 41/2017 z dnia 20 września 2017 r. wprowadził regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. 
- 
-{{ :​torun:​regulamin_przyznawania_i_wyplacania_swiadczen_pomocy_materialnej_studentom_wyzszej_szkoly_bankowej_w_toruniu.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH** 
- 
- 
-Działając na podstawie § 27 ust. 8, pkt. 4 lit. a) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ​ Rektor WSB w Toruniu Zarządzeniem Nr 26/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku wprowadził teskt jednolity regulaminu praktyk. 
- 
-{{ :​torun:​regulamin_prakryk_studenckich.pdf |Regulamin}} 
- 
----- 
- 
- 
-===== Zasady rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018 ===== 
- 
- 
-*** ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE** 
- 
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 16/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił **zasady rekrutacji na studia wyższe** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_w_wyzszej_szkole_bankowej_w_toruniu_na_rok_akademicki_2017_2018.pdf |Zasady rekrutacji_sw}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE** 
- 
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 17/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił **zasady rekrutacji na studia podyplomowe** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​zasady_rekrutacji_na_studia_podyplomowe_w_wyzszej_szkole_bankowej_w_toruniu_na_rok_akademicki_2017_2018.pdf |Zasady rekrutacji_sp}} 
- 
----- 
- 
- 
-*** ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA MBA** 
- 
-Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 18/2017 z dnia 1 marca 2017 roku uchwalił **zasady rekrutacji na studia MBA** w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na rok akademicki 2017/2018. 
- 
-{{ :​torun:​zasady_rekrutacji_na_studia_mba_w_wyzszej_szkole_bankowej_w_toruniu_na_rok_akademicki_2017_2018.pdf |Zasady rekrutacji_mba}} 
- 
- 
- 
- 
- 
  
  
  
  
torun/regulaminy.1562676735.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/07/09 14:52 przez to_emurawska