Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
poznan:zamowienia [2019/06/11 12:20]
po_druminska utworzono
poznan:zamowienia [2020/07/08 11:03] (aktualna)
po_druminska
Linia 1: Linia 1:
-====== ​**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie mebli do budynku ​CR przy ul. Różanej 17 w Poznaniu.** ======+**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym ​zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ​prac ogólnobudowlanych,​ elektrycznych i teletechnicznych oraz dostawę wraz z montażem ​mebli do sali hybrydowej w budynku ​„BR” znajdującym się w Poznaniu ​przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a.**
  
 +Data publikacji ogłoszenia:​ 08-07-2020
  
-Wszelkie szczegóły zawarte są w załącznikach 1,2,3,4 oraz w piśmie przewodnim dotyczącym ogłoszenia przetargu.+Termin składania ofert: 15-07-2020
  
-{{ :poznan:pismo_przewodnie_ogloszenie_przetargu_na_zakup_mebli_do_cr.pdf |}}+{{ :poznan:zal_nr_1_opis_zamowienia_hybryda_105_br.docx |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2_hybryda_szczegolowy_zakres_prac-_sale_komputerowe_-_ogolnobudowlany_elektr_meble.odt |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik_a_do_zal._nr_2_hybryda.jpg?​linkonly |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik_b_do_zal._nr_2_hybryda.jpg?​linkonly |}} 
 +{{ :​poznan:​zal_nr_3_formularz_ofertowy_hybryda_105_br.docx |}} 
 +{{ :​poznan:​zal_4a_wzor_umowy_roboty_hybryda_105_br.doc |}} 
 +{{ :​poznan:​zal_nr_4b_wzor_umowy_meble_hybryda_105br.doc ​|}}
  
-{{ :​poznan:​zal_nr_1_opis_zamowienia.pdf |}} 
  
-{{ :​poznan:​zal_nr_2_szczegolowy_opis_wykonania_zamowienia.pdf |}}+**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ulPowstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac ogólnobudowlanych polegających na realizacji I Etapu budowy zmiany sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną znajdującym się w Szczecinie przy ulicy Czackiego 3 w zakresie ujętym w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót (przedmiar robót należy traktować pomocniczo).**
  
-{{ :poznan:​zal_nr_3_formularz_ofertowy.docx |}}+Data publikacji ogłoszenia02-07-2020
  
-{{ :poznan:​zal_nr_4_wzor_umowy.pdf |}}+Termin składania ofert28-07-2020
  
 +
 +{{ :​poznan:​ogloszenie.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_1_-_opis_zamowienia.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2_-_dokumentacja_projektowa.zip |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy.doc |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_4_-_przedmiary_etap_i.zip |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_5_-_przedmiary_etap_ii.zip |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_6_-_tabela_elementow_rozliczeniowych.zip |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_7_-_wylaczenia_poszczegolnych_prac_budowlanych-1.docx |}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu informuje, że na podstawie zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia” unieważnia postepowanie na  przeprowadzenie kursów językowych z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych trzech wydziałów WSB w Poznaniu na platformie on-line. Unieważnienie wynika z błędów po stronie Zamawiającego dotyczących wewnętrznych procedur.**
 +
 +Data publikacji ​ unieważnionego ogłoszenia:​ 01-06-2020
 +
 +Termin składania ofert w unieważnionym ogłoszeniu:​ 09-06-2020
 +
 +Numer unieważnionego ogłoszenia:​ 2/​ATRAK/​2020
 +
 +
 +**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: zorganizowanie kursu jeżyka angielskiego na platformie on-line dla pracowników dydaktycznych ​ WSB w Poznaniu**
 +
 +Termin składania ofert: 09-06-2020
 +
 +{{ :​poznan:​informacja_o_ogloszeniu__atrak.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_1_formularz_oferty_atrak_kurs_ang.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcy_wsb_atrak.docx |}}
 +
 +
 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski dla WSB w Poznaniu **
 +
 +Termin składania ofert: 12-05-2020
 +
 +{{ :​poznan:​atrak_informacje_o_ogloszeniu_1atrak2020.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_1__formularz_oferty_atrak.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcy_atrak_poprawiony.docx |}}
 +
 +{{ :​poznan:​informacja-o-wyborze-wykonawcy_1_atrak_2020.docx |}}
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na:  przeprowadzenie indywidualnych konsultacji językowych z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych trzech wydziałów WSB w Poznaniu**
 +
 +Termin składania ofert: 06-05-2020
 +
 +{{ :​poznan:​informacja_o_ogloszeniu__nowe_konsultacje_wtwsb.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_1__nowy_formularz_oferty_wtwsb_konsultacje_ang.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2__nowy_oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docx |}}
 +
 +Informacja o wyborze wykonawców zamówienia dot.przeprowadzenia indywidualnych konsultacji językowych z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych 3 Wydziałów WSB w Poznaniu.
 +
 +{{ :​poznan:​info_wybor_konsultacje.docx |}}
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na:  przeprowadzenie kursów językowych z języka angielskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu**
 +
 +WSB W Poznaniu informuje, że na podstawie zapisu z ogłoszenia "​zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu składania ofert" oraz w odpowiedzi na zadawane pytania została doprecyzowana treść ogłoszenia oraz załączników. Ponadto, ze względu na panującą sytuację epidemiczną odstąpiono od obowiązku przesyłania wersji papierowej. Wykonawca, który złożył ofertę przed dniem 23 kwietnia 2020 r.  może złożyć ją ponownie wraz z informacją,​ że dokumenty przesłane przed 23 kwietnia 2020 r. (należy wpisać datę wysłania dokumentów oraz adres e-mail, z którego zostały wysłane) zostają przez niego anulowane , a ostateczną ofertę stanowi dokument wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami wysłany w terminie 23 kwietnia 2020 r. do dnia 27 kwietnia 2020 r. do godz. 9:00 
 +
 +{{ :​poznan:​informacja_o_ogloszeniu__kurs_ang_1_1_uaktualniony.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_1.1__uaktualniony_formularz_oferty_wtwsb_kurs_ang.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2_2__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docx |}}
 +
 +
 +**Informacja o wyborze wykonawcy projektu dot. przeprowadzenie kursów językowych z języka angielskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu**
 +
 +
 +{{ :​poznan:​informacja-o-wyborze-wykonawcy_angielski_kurs.docx |}}
 +{{ :​poznan:​informacja-o-wyborze-wykonawcy_angielski_platforma.docx |}}
 +
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na:  przeprowadzenie kursów językowych z języka rosyjskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu**
 +
 +WSB W Poznaniu informuje, że na podstawie zapisu z ogłoszenia "​zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu składania ofert" oraz w odpowiedzi na zadawane pytania została doprecyzowana treść ogłoszenia oraz załączników. Ponadto, ze względu na panującą sytuację epidemiczną odstąpiono od obowiązku przesyłania wersji ​  ​papierowej. Wykonawca, który złożył ofertę przed dniem 23 kwietnia 2020 r.  może złożyć ją ponownie wraz z informacją,​ że dokumenty przesłane przed 23 kwietnia 2020 r. (należy wpisać datę wysłania dokumentów oraz adres e-mail, z którego zostały wysłane) zostają przez niego anulowane , a ostateczną ofertę stanowi dokument wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami wysłany w terminie 23 kwietnia 2020 r. do dnia 27 kwietnia 2020 r. do godz. 9:00 
 +
 +{{ :​poznan:​informacja_o_ogloszeniu__uaktualniony_kurs_ros_ost.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_1_uaktualniony_formularz_oferty_wtwsb_kurs_ros.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2_3__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docx |}}
 +
 +
 +__**Informacja o wyborze wykonawcy projektu dot. przeprowadzenie kursów językowych z języka rosyjskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu**__
 +
 +{{ :​poznan:​informacja_o_wyborze_wykonawcy_rosyjski.docx |}}
 +
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu informuje, że na podstawie zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia” unieważnia postępowanie na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji językowych z języka angielskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu.
 +
 +Data publikacji ​ unieważnionego ogłoszenia
 +17-04-2020
 +Termin składania ofert w unieważnionym ogłoszeniu
 +27-04-2020
 +Numer unieważnionego ogłoszenia
 +1/​WtWSB/​2020
 +Tytuł projektu
 +Welcome to WSB  - rozwój zdolności instytucjonalnej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu do obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej z zagranicy”** ​
 +
 +** Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie indywidualnych konsultacji językowych z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych trzech wydziałów WSB w Poznaniu **
 +
 +WSB W Poznaniu informuje, że na podstawie zapisu z ogłoszenia "​zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu składania ofert" oraz w odpowiedzi na zadawane pytania została doprecyzowana treść ogłoszenia oraz załączników. Ponadto, ze względu na panującą sytuację epidemiczną odstąpiono od obowiązku przesyłania wersji ​  ​papierowej. Wykonawca, który złożył ofertę przed dniem 23 kwietnia 2020 r.  może złożyć ją ponownie wraz z informacją,​ że dokumenty przesłane przed 23 kwietnia 2020 r. (należy wpisać datę wysłania dokumentów oraz adres e-mail, z którego zostały wysłane) zostają przez niego anulowane , a ostateczną ofertę stanowi dokument wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami wysłany w terminie 23 kwietnia 2020 r. do dnia 27 kwietnia 2020 r. do godz. 9:00 
 +
 +{{ :​poznan:​informacja_o_ogloszeniu__uaktualnione_konsultacje_ost_1.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_1__uaktualniony_formularz_oferty_wtwsb_konsultacje_ang_1.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2_1__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docx |}}
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +
 +**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na:
 +dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych do 2 sal – laboratoriów inżynierskich w budynku PW przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Poznaniu. **
 +
 +Ofertę prosimy dostarczyć do dnia:  8 maja 2020 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7 
 +pokój 201 z dopiskiem na kopercie: „Oferta –meble do 2 laboratoriów w PW” lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.poznan.pl
 +
 +{{ :​poznan:​zal_nr_1_opis_zamowienia_meble_laboratoria_pw.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zal_nr_2_szczegolowy_opis_zamowienia_meble_laboratoria_pw.odt |}}
 +{{ :​poznan:​zal_nr_2a_projekt_laboratorium_istniejacego_ze_specyfikacja_mebli_do_odwzorwania.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zal_nr_3_formularz_ofertowy_laboratoria_pw_1.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zal_nr_4_wzor_umowy_meble_laboratoria_pw_1.doc |}}
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie prac ogólnobudowlanych,​ elektrycznych i teletechnicznych oraz usług dodatkowych w budynku „PW” znajdującym się w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1. **
 +
 +Ofertę prosimy dostarczyć do dnia:  8 maja 2020 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7 
 +pokój 201 z dopiskiem na kopercie: „Oferta – 2 laboratoria PW” lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.poznan.pl
 +
 +{{ :​poznan:​zal_nr_1_opis_zamowienia_laboratoria_pw.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zal_2_opis_zamowienia_laboratoria_pw_prace.odt |}}
 +{{ :​poznan:​zal_nr_3_formularz_ofertowy_laboratoria_pw.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zal_4_wzor_umowy_laboratoria_pw.doc |}}
 +{{ :​poznan:​zal_nr_2c_2d_2e_lab_pw_przedmiar_prac.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zal_nr_2a_lab_pw_prace_towaroznawstwo.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zal_nr_2b_lab_pw_prace_ergonomia.pdf |}}
 +{{:​poznan:​fot._lab_pw_1.jpg?​linkonly|}}
 +{{ :​poznan:​fot._lab_pw_2.jpg?​linkonly |}}
 +{{ :​poznan:​fot._lab_pw_3.jpg?​linkonly |}}
 +{{ :​poznan:​fot._lab_pw_4.jpg?​linkonly |}}
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na:
 +dostawę wraz z montażem stolików ​ komputerowych do sal komputerowych o numerach 202 i 207 w budynku BR przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a w Poznaniu. **
 +
 +Ofertę prosimy dostarczyć do dnia:  8 maja 2020 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7 
 +pokój 201 z dopiskiem na kopercie: „Oferta –meble do sal BR– 2 komputerowe” lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.poznan.pl
 +
 +{{ :​poznan:​zal_nr_1_opis_zamowienia_meble_komputerowki_202_i_207_br.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zal_nr_2_szczegolowy_opis_zamowienia_komputerowki_202_i_207.odt |}}
 +{{ :​poznan:​zal_nr_3_formularz_ofertowy_komputerowkibr.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zal_nr_4_wzor_umowy_meble_komputerowki.doc |}}
 +
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac ogólnobudowlanych,​ elektrycznych i teletechnicznych w budynku „BR” znajdującym się 
 +w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a. **
 +
 +Ofertę prosimy dostarczyć do dnia:  8 maja 2020 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7 
 +pokój 201 z dopiskiem na kopercie: „Oferta – remont sal BR– 2 komputerowe” lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.poznan.pl
 +
 +{{ :​poznan:​zal_nr_1_opis_zamowienia_komputerowki_202_i_207_br.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zal_2_opis_zamowienia_komp_202_i_207br.odt |}}
 +{{ :​poznan:​zal_nr_3_formularz_ofertowy_komputerowki_202_i_207_br.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zal_4_wzor_umowy_komputerowki_202_i_207_br.doc |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2a_-202br_ele.png?​linkonly |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2b_-207br_ele.png?​linkonly |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2c_-przedmiar_202br.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_2d_-przedmiar_207br.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zdjecia_przetarg_br_komputerowki_wzor.odt |}}
 +
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +
 +==== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na:  przeprowadzenie kursów językowych z języka angielskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu ====
 +
 +Termin składania ofert: **27-04-2020**
 +
 +Podpisaną ofertę przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: danuta.krysinska@wsb.poznan.pl oraz  przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:​ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; Poznań, Biuro Podawczo-Odbiorcze,​ w kopercie z opisem: „OFERTA na Przeprowadzenie kursów językowych z języka angielskiego dla pracowników trzech Wydziałów” w ramach projektu: „Welcome to WSB  - rozwój zdolności instytucjonalnej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu do obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej z zagranicy” (PPI/​WTP/​2018/​1/​00031/​U/​001) do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 9.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
 +Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.
 +Niespełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania ​
 +
 +{{ :​poznan:​informacja_o_ogloszeniu__kurs_ang_ost.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_1__formularz_oferty_wtwsb_kurs_ang.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docx |}}
 +
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +==== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na:  przeprowadzenie kursów językowych z języka rosyjskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu ====
 +
 +Termin składania ofert: **27-04-2020**
 +
 +Podpisaną ofertę przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: danuta.krysinska@wsb.poznan.pl oraz  przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:​ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; Poznań, Biuro Podawczo-Odbiorcze,​ w kopercie z opisem: „OFERTA na Przeprowadzenie kursów językowych z języka rosyjskiego dla pracowników trzech Wydziałów” w ramach projektu: „Welcome to WSB  - rozwój zdolności instytucjonalnej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu do obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej z zagranicy” (PPI/​WTP/​2018/​1/​00031/​U/​001) do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 9:00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
 +Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.
 +Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
 +
 +{{ :​poznan:​informacja_o_ogloszeniu__kurs_ros_ost.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_1__formularz_oferty_wtwsb_kurs_ros.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docx |}}
 +
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +==== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie indywidualnych konsultacji językowych z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych trzech wydziałów WSB w Poznaniu ====
 +
 +Termin składania ofert: **27-04-2020**
 +
 +Podpisaną ofertę przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: danuta.krysinska@wsb.poznan.pl oraz  przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:​ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; Poznań, Biuro Podawczo-Odbiorcze,​ w kopercie z opisem: „OFERTA na Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji ​ językowych z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych trzech Wydziałów” w ramach projektu: „Welcome to WSB  - rozwój zdolności instytucjonalnej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu do obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej z zagranicy” (PPI/​WTP/​2018/​1/​00031/​U/​001) do 27 kwietnia 2020  r. do godziny 9: 00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
 +Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.
 +Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
 +
 +
 +{{ :​poznan:​informacja_o_ogloszeniu__konsultacje_ost.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_1__formularz_oferty_wtwsb_konsultacje_ang.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docx |}}
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +==== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie nadzoru prac budowlanych we wszystkich branżach, które mają się odbyć na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Śniadeckich 3 - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną. ====
 + 
 +Zamówienie będzie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego.
 +
 +Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie do Kancelarii Zamawiającego:​ WSB ul. Wojska Polskiego 128, Szczecin (pokój nr 100), **nie później niż do dnia: 10.01.2020. do godz. 15.00.**
 +
 +Wykonanie prac obejmuje: nadzór nad inwestycją:​
 +
 +ul. Śniadeckich 3 w Szczecinie - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną . Zakres prac obejmuje roboty budowlano-remontowe,​ instalacyjne i elektryczne we wszystkich branżach. - ul. Śniadeckich 3 w Szczecinie - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną . Zakres prac obejmuje roboty budowlano-remontowe,​ instalacyjne i elektryczne we wszystkich branżach.
 +
 +{{ :​poznan:​wsb_nadzor_budowlany_umowa.doc |}}
 +{{ :​poznan:​obowiazki_inspektora_nadzoru.docx |}}
 +{{ :​poznan:​opis_zamowienia_nadzor_z_13.01-3.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik__sniadeckich_3__0_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik__sniadeckich_3__1_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik__sniadeckich_3__-1_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik__sniadeckich_3__2_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_sniadeckich_3__3_.pdf |}}
 +
 +
 +
 +==== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu architektonicznego dla zadania: Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną dla nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Śniadeckich 3. ====
 +
 + 
 +Zamówienie będzie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem. ​
 +
 +Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie do Kancelarii Zamawiającego WSB al. Wojska Polskiego 128, w Szczecinie (pokój nr 100), nie później niż do dnia: **11.12. 2019r. do godz. 15.00.**
 +
 +**Wykonanie prac obejmuje:**
 +- wykonanie koncepcji architektonicznej oraz funkcjonalnej pomieszczeń zgodnie z wytycznymi inwestora;
 +- wykonanie projektu budowlanego we wszystkich branżach zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz aktualnymi normami;
 +- uzyskanie pozwolenia na budowę ​
 +- wykonanie projektów wykonawczych
 +- opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego dla planowanej Inwestycji ​
 +- pełnienie nadzoru autorskiego do dnia uzyskania przez zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie adaptowanej nieruchomości ​
 +- przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; ​
 +- wsparcie merytoryczne w przygotowaniu dokumentacji do przetargu na wybór wykonawcy prac ogólnobudowlanych , w tym przygotowanie opisu zamówienia,​ udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania dotyczących przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej,​ udział w pracach komisji przetargowej w charakterze eksperta. ​
 +Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę – do końca maja 2020r. ​
 +Planowany termin realizacji inwestycji – od 1 czerwca 2020r. do sierpnia 2021r. ​
 +Planowany zakres prac inwestycyjnych:​
 +- modernizacja budynku wraz z przystosowaniem pomieszczeń na statutową działalność Inwestora
 +
 +{{ :​poznan:​zal_formularz_oferty_wstepnej.docx |}}
 +{{ :​poznan:​konkurs_nieruchomosc_szczecin.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_umowa_sniadeckich_3..docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_wytyczne_administracja_i_sale.xls |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_zestawienie_powierzchni.ods |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_2_sniadeckich_3__0_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_2_sniadeckich_3__1_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_2_sniadeckich_3__-1_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_2_sniadeckich_3__2_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_2_sniadeckich_3__3_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_3_decyzja_warunki_zabudowy.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_mapa_decyzja_o_warunkahc_zabudowy.pdf |}}
 +
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +
 +**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych
 +pod numerem 47 ogłasza przetarg na Zaprojektowanie i implementację procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do 10 kursów w formie e-learningowej,​ w języku angielskim, w wymiarze 160h, realizowanych przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online** ​
 +
 + 
 +
 +{{ :​poznan:​mocat_zapytanie_ofertowe_1.12.2019.docx |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_formularz_oferty_1.12.2019.docx |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_informacje_o_ogloszeniu_1.12.2019.docx |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_oswiadczenia_1.12.2019.docx |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_wykaz_uslug_1.12.2019.docx |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_wzor_umowy_1.12.2019.docx |}}
 +
 +
 +
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +==== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym,​ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego (opracowania Wielobranżowej Koncepcji) wraz z aktualizacją Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej. ====
 +Zamówienie będzie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem.
 + 
 +Opis przedmiotu zamówienia:​
 +
 +Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w czynności dla Zadania pn.: „Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka, w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej”,​ zwanego dalej także Zadanie, Zamierzenie Inwestycyjne lub Inwestycja:
 +
 +a. Opracowanie Wstępnej Koncepcji dla przedmiotowego Zamierzenia Inwestycyjnego,​ zgodnie z wymaganiami sparametryzowanymi w OPZ
 +
 +b. Na podstawie zaopiniowanej koncepcji, o której mowa w pkt. a, opracowanie Koncepcji Wielobranżowej,​ zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w OPZ.
 +
 +c. Aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego będącego w posiadaniu Zamawiającego,​ w kontekście postanowień wynikających z zawartości technicznej i formalnej Koncepcji Wielobranżowej oraz pozostałych opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
 +
 +d. Opracowanie kosztorysów inwestorskich,​ harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Inwestycji oraz pozostałych opracowań zdefiniowanych w OPZ. 
 +
 +Przedmiot zamówienia opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień:
 +
 +CPV 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne,​ budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
 +
 +CPV 71.20.00.00-0 Usługi architektoniczne i podobne,
 +
 +CPV 71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego,​
 +
 +CPV 71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,​
 +
 +CPV 71.22.30.00-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych,​
 +
 +CPV 71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,
 +
 +CPV 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,​
 +
 +CPV 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,​
 +
 +CPV 71.25.10.00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków,
 +
 +CPV 71.30.00.00-1 Usługi inżynierskie,​
 +
 +CPV 71.31.50.00-9 Usługi budowlane,
 +
 +CPV 71.31.81.00-1 Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych,​
 +
 +CPV 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,​
 +
 +CPV 71.32.10.00-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych,​
 +
 +CPV 71.32.60.00-9 Dodatkowe usługi budowlane,
 +
 +CPV 71.32.70.00-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych,
 +
 +CPV 71.33.20.00-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne,​
 +
 +CPV 71.35.19.14-3 Usługi archeologiczne,​
 +
 +CPV 71.42.00.00-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu.
 +
 +
 +==== Termin składania ofert: 29.11.2019, godz. 15:00 ====
 +Szczegóły zamówienia oraz sposób przeprowadzenia postępowania opisane w SIWZ, OPZ oraz załącznikach. ​
 +
 +
 +{{ :​poznan:​opz.pdf |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-1_mapa_zasadnicza.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-2_notatka_stan_techniczny_r1_r3.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-2a_operat_z_inwentaryzacji_r1.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-2b_operat_z_inwentaryzacji_r3.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-3a_pw_elementy_dokumentacji_projektowej.zip |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-3b_cp_elementy_dokumentacji_projektowej.zip |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-4_pfu_wsb_rev.07.06.2018.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-5_wizualizacja.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-5a_mkz__13.04.2018.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-5b_mkz_28.06.2018.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-6_funkcjonalne_zalozenia_inwestycji.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-7_warunki_zabudowy_nr_487.2019.zip |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-8_kip.pdf |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-9_opinia_geotechniczna.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-10_2017_i_2019_r._opinie_gestorow_sieci.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-11_koncepcja_kampusu.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​siwz_1.pdf |}}
 +
 +{{ :​poznan:​siwz_zal_3_formularz_oferty_wstępnej.docx |}}
 +
 +{{ :​poznan:​siwz_zal_4_oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf |}}
 +
 +{{ :​poznan:​siwz_zal_5_formularz_oferty_kon-cowej.docx |}}
 +
 +{{ :​poznan:​wzor_umowy.pdf |}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych
 + pod numerem 47 ogłasza **przetarg na Zaprojektowanie i implementację procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do 10 kursów w formie e-learningowej,​ w języku angielskim, w wymiarze 160h, realizowanych przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online**
 +
 +Termin zgłaszania ofert upływa 18 listopada 2019 r.
 +
 +Szczegółowe informację nt. zapytania ofertowego znajdują się w poniższych załącznikach.
 +
 +{{ :​poznan:​mocat_informacje_o_ogloszeniu.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_zapytanie_ofertowe.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_wykaz_uslug.docx |}} 
 +{{ :​poznan:​mocat_formularz_oferty.docx |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_oswiadczenia.docx |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_wzor_umowy.docx |}}
poznan/zamowienia.1560248450.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/11 12:20 przez po_druminska