Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
poznan:start [2019/11/04 13:57]
po_druminska
poznan:start [2020/06/12 22:05] (aktualna)
po_druminska
Linia 11: Linia 11:
  
 Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:​ ekonomia i finanse. ​ Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:​ ekonomia i finanse. ​
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 __Wydział Finansów i Bankowości:​__ __Wydział Finansów i Bankowości:​__
  
-- Finanse i rachunkowość,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-3-0145/​TBM/​263/​94 MEN z dnia 10.08.1994 r.),+**Finanse i rachunkowość**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-3-0145/​TBM/​263/​94 MEN z dnia 10.08.1994 r.),
  
-- Finanse i rachunkowość,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-335/​TBM/​99 MEN z dnia 19.08.1999 r.),+**Finanse i rachunkowość**, studia drugiego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-335/​TBM/​99 MEN z dnia 19.08.1999 r.),
  
-- Zarządzanie,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0143-30-JL/​2000 MEN z dnia 03.08.2000 r.),+**Zarządzanie**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0143-30-JL/​2000 MEN z dnia 03.08.2000 r.),
  
-- Handel międzynarodowy,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6013.154.2015.5.PD MNiSW z dnia 09.12.2015 r. o zmianie nazwy kierunku Stosunki międzynarodowe),​+**Handel międzynarodowy**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6013.154.2015.5.PD MNiSW z dnia 09.12.2015 r. o zmianie nazwy kierunku Stosunki międzynarodowe),​
  
-- Administracja,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-16/​rej.47/​06 MNiSW z dnia 25.04.2006 r.),+**Administracja**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-16/​rej.47/​06 MNiSW z dnia 25.04.2006 r.),
  
-- Zarządzanie,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DNS-WUN-6022-893-6/​PP/​09 MNiSW z dnia 04.08.2009 r.),+**Zarządzanie**, studia drugiego stopnia (decyzja nr DNS-WUN-6022-893-6/​PP/​09 MNiSW z dnia 04.08.2009 r.),
  
-- Logistyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13957-3/​KŁ/​11 MNiSW z dnia 30.05.2011 r.),+**Logistyka**, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13957-3/​KŁ/​11 MNiSW z dnia 30.05.2011 r.),
  
-- Bezpieczeństwo wewnętrzne,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.53.2013.3.SK MNiSW z dnia 24.06.2013 r.),+**Bezpieczeństwo wewnętrzne**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.53.2013.3.SK MNiSW z dnia 24.06.2013 r.),
  
-- Informatyka,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.23.2013.AB.2 MNiSW z dnia 08.07.2013 r.),+**Informatyka**, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.23.2013.AB.2 MNiSW z dnia 08.07.2013 r.),
  
-- Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.2.2013.2.AW MNISW z dnia 10.07.2013 r.),+**Prawo w biznesie**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.2.2013.2.AW MNISW z dnia 10.07.2013 r.),
  
-- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.355.2013.2.MC MNiSW z dnia 15.10.2013 r.),+**Turystyka i rekreacja**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.355.2013.2.MC MNiSW z dnia 15.10.2013 r.),
  
-- Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.355.2013.3.MC MNISW z dnia 15.10.2013 r.),+**Turystyka i rekreacja**, studia drugiego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.355.2013.3.MC MNISW z dnia 15.10.2013 r.),
  
-- Prawo, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW.ZNU.6022.69.2015.SW.3 MNISW z dnia 20.05.2015 r.),+**Prawo**, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW.ZNU.6022.69.2015.SW.3 MNISW z dnia 20.05.2015 r.),
  
-- Inżynieria zarządzania,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6014.351.2015.2.MC MNISW z dnia 10.12.20215 r.),+**Inżynieria zarządzania**, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6014.351.2015.2.MC MNISW z dnia 10.12.20215 r.),
  
-- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.70.3.2016.AN MNISW z dnia 05.07.20216 r.),+**Psychologia w biznesie**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.70.3.2016.AN MNISW z dnia 05.07.2016 r.),
  
-- Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.35.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.),+**Filologia**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.35.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.),
  
-- Informatyka,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.164.2018.4.AN/​MU z dnia 15.03.2019 r.).+**Informatyka**, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.164.2018.4.AN/​MU z dnia 15.03.2019 r.),
  
 +- **Logistyka**,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.4.2020.6.AKO MNISW z dnia 04.05.2020 r.),
 +
 +- **Psychologia w biznesie**, studia drugiego stopnia ( decyzja nr DSW.WNN.5014.119.2020.5.AKO z dnia 03.06.2020 r.)
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 __Wydział Zamiejscowy w Chorzowie:​__ __Wydział Zamiejscowy w Chorzowie:​__
  
-- Finanse i rachunkowość,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-297/​RO/​98 MEN z dnia 17.11.1998 r.),+**Finanse i rachunkowość**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-297/​RO/​98 MEN z dnia 17.11.1998 r.),
  
-- Finanse i rachunkowość,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-791/​Rej.47/​Eko/​03 MENiS z dnia 10.07.2003 r.),+**Finanse i rachunkowość**, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-791/​Rej.47/​Eko/​03 MENiS z dnia 10.07.2003 r.),
  
-- Logistyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-06-4003-258/​07 MNiSW z dnia 06.07.2007 r.),+**Logistyka**, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-06-4003-258/​07 MNiSW z dnia 06.07.2007 r.),
  
-- Zarządzanie,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6021-6771-2/​EK/​10 MNISW z dnia 17.03.2010 r.),+**Zarządzanie**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6021-6771-2/​EK/​10 MNISW z dnia 17.03.2010 r.),
  
-- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13947-2/​KŁ/​11 MNISW z dnia 20.07.2011 r.),+**Turystyka i rekreacja**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13947-2/​KŁ/​11 MNISW z dnia 20.07.2011 r.),
  
-- Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-22697-3/​AN/​12 MNISW z dnia 26.10.2012 r.),+**Bezpieczeństwo narodowe**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-22697-3/​AN/​12 MNISW z dnia 26.10.2012 r.),
  
-- Zarządzanie,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.189.1.2013.AN MNISW z dnia 09.07.2013 r.),+**Zarządzanie**, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.189.1.2013.AN MNISW z dnia 09.07.2013 r.),
  
-- Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.211.1.2013.AN MNISW z dnia 25.07.2013 r.),+**Pedagogika**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.211.1.2013.AN MNISW z dnia 25.07.2013 r.),
  
-- Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.249.3.2013/​2014.EK/​AN MNISW z dnia 04.02.2014 r.),+**Prawo w biznesie**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.249.3.2013/​2014.EK/​AN MNISW z dnia 04.02.2014 r.),
  
-- Inżynieria zarządzania,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.2.4.2014.AN MNISW z dnia 07.08.2014 r.),+**Inżynieria zarządzania**, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.2.4.2014.AN MNISW z dnia 07.08.2014 r.),
  
-- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.4.2015.4.PD MNISW z dnia 02.4.2015 r.),+**Psychologia w biznesie**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.4.2015.4.PD MNISW z dnia 02.4.2015 r.),
  
-- Bezpieczeństwo narodowe, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.291.2015.3.EK/​ŁA MNISW z dnia 05.01.20216 r.),+**Bezpieczeństwo narodowe**, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.291.2015.3.EK/​ŁA MNISW z dnia 05.01.20216 r.),
  
-- Informatyka,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.42.2016.3.SK MNISW z dnia 11.05.2016 r.),+**Informatyka**, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.42.2016.3.SK MNISW z dnia 11.05.2016 r.),
  
-- Język angielski w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.35.2016.EK.3 MNISW z dnia 19.07.2016 r.),+**Język angielski w biznesie**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.35.2016.EK.3 MNISW z dnia 19.07.2016 r.),
  
-- Administracja publiczna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr ZNN.6022.52.3.2016.AN MNISW z dnia 08.11.2016 r.),+**Administracja publiczna**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr ZNN.6022.52.3.2016.AN MNISW z dnia 08.11.2016 r.),
  
-- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.27.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.),+**Marketing i sprzedaż**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.27.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.),
  
-- Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.38.5.2018.AN MNISW z dnia 11.10.2018 r.).+**Pedagogika**, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.38.5.2018.AN MNISW z dnia 11.10.2018 r.).
  
 +- **Logistyka**,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.72.2020.4.IZ z dnia 01.06.2020 r.).
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 __Wydział Ekonomiczny w Szczecinie:​__ __Wydział Ekonomiczny w Szczecinie:​__
  
-- Finanse i rachunkowość,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-232/​08 MNISW z dnia 25.04.2008 r.),+**Finanse i rachunkowość**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-232/​08 MNISW z dnia 25.04.2008 r.),
  
-- Zarządzanie,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-67/​08 MNISW z dnia 27.06.2008 r.),+**Zarządzanie**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-67/​08 MNISW z dnia 27.06.2008 r.),
  
-- Logistyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7388-4/​SH/​10 MNISW z dnia 05.07.2010 r.),+**Logistyka**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7388-4/​SH/​10 MNISW z dnia 05.07.2010 r.),
  
-- Zarządzanie,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22225-2/​IŻ/​12 MNISW z dnia 20.06.2012 r.),+**Zarządzanie**, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22225-2/​IŻ/​12 MNISW z dnia 20.06.2012 r.),
  
-- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.2.2013.2.AW MNISW z dnia 23.01.2013 r.),+**Turystyka i rekreacja**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.2.2013.2.AW MNISW z dnia 23.01.2013 r.),
  
-- Bezpieczeństwo w biznesie i administracji,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.27.2013.4.IZ MNISW z dnia 14.11.2013 r.),+**Bezpieczeństwo w biznesie i administracji**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.27.2013.4.IZ MNISW z dnia 14.11.2013 r.),
  
-- Pedagogika, studia pierwszego i drugiego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.89.2014.EK.3 MNISW z dnia 28.07.2014 r.),+**Pedagogika**, studia pierwszego i drugiego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.89.2014.EK.3 MNISW z dnia 28.07.2014 r.),
  
-- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.73.3.2015.AN MNISW z dnia 01.070.2015 r.),+**Psychologia w biznesie**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.73.3.2015.AN MNISW z dnia 01.070.2015 r.),
  
-- Inżynieria zarządzania,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.34.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.),+**Inżynieria zarządzania**, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.34.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.),
  
-- Informatyka,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.76.4.2018.AN MNISW z dnia 04.07.2018 r.),+**Informatyka**, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.76.4.2018.AN MNISW z dnia 04.07.2018 r.),
  
-- Finanse i rachunkowość,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.29.2019.AM.3 MNISW z dnia 12.04.2019 r.),+**Finanse i rachunkowość**, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.29.2019.AM.3 MNISW z dnia 12.04.2019 r.),
  
-- Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.26.2019.3.IZ MNISW z dnia 12.04.2019 r.),+**Logistyka**, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.26.2019.3.IZ MNISW z dnia 12.04.2019 r.),
  
-- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.50.2019.3.EK MNISW z dnia 25.05.2019 r.). +**Marketing i sprzedaż**, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.50.2019.3.EK MNISW z dnia 25.05.2019 r.).  
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 __Przejęcia:​__ __Przejęcia:​__
Linia 119: Linia 126:
  
 W 2015 r. nastąpiło połączenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z Wyższą Szkołą Techniczno-Przyrodniczą w Poznaniu (decyzja nr DSW.ZNU.6013.190.2015.3.MC MNISW z dnia 24.09.2015 r.). W 2015 r. nastąpiło połączenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z Wyższą Szkołą Techniczno-Przyrodniczą w Poznaniu (decyzja nr DSW.ZNU.6013.190.2015.3.MC MNISW z dnia 24.09.2015 r.).
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 **Władze Uczelni:** **Władze Uczelni:**
  
 Rektor, prof. dr hab. Józef Orczyk, od 2013 Rektor, prof. dr hab. Józef Orczyk, od 2013
 +
 +Prorektor ds. nauki dr hab. Arnold Bernaciak, prof WSB, od 2019
   
 Dziekan Wydziału Finansów i Bankowości,​ dr Roman Łosiński, od 2005 Dziekan Wydziału Finansów i Bankowości,​ dr Roman Łosiński, od 2005
Linia 129: Linia 139:
   
 Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, dr Andrzej Kokiel, od 2019 Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, dr Andrzej Kokiel, od 2019
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 **Dane kontaktowe** **Dane kontaktowe**
Linia 169: Linia 180:
  
 __Redaktor pomocniczy:​__ __Redaktor pomocniczy:​__
 +
 +Joanna Krzywińska
 +
 +joanna.krzywinska@wsb.poznan.pl
  
 zakres kompetencji:​ programy studiów z Wydziału Finansów i Bankowości. ​ zakres kompetencji:​ programy studiów z Wydziału Finansów i Bankowości. ​
Linia 190: Linia 205:
 __Elektroniczna Skrzynka Podawcza__ na Platformie Usług Administracji Publicznej: __Elektroniczna Skrzynka Podawcza__ na Platformie Usług Administracji Publicznej:
  
-Adres ESP: /​WSBwPoznaniu/​SkrytkaESP+**Adres ESP: /​WSBwPoznaniu/​SkrytkaESP** 
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 **Udostępnianie informacji publicznej** **Udostępnianie informacji publicznej**
poznan/start.1572872244.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/11/04 13:57 przez po_druminska