Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

poznan:start [2019/07/29 10:24]
teba_pdomejko utworzono
poznan:start [2019/07/29 10:26] (aktualna)
teba_pdomejko
Linia 1: Linia 1:
 ====== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ====== ====== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ======
  
 +**Informacja o Uczelni:**
  
-Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ​już od **20 lat** istnieje na rynku usług edukacyjnych i jest największą ​uczelnią niepubliczną ​w Wielkopolsce. +Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest uczelnią niepubliczną ​wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 47. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 3-0145/​TBM/​263/​94 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej ​dniu 10 sierpnia 1994 r.
-Uczelnię tworzą trzy Wydziały:​ +
-  * **Wydział Finansów ​Bankowości w Poznaniu,​** +
-  * **Wydział Zamiejscowy w Chorzowie,​** +
-  * **Wydział Ekonomiczny ​Szczecinie.**+
  
-** OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU FINANSÓW I BANKOWOŚCI W POZNANIU**+Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich,​ na studiach podyplomowych,​ studiach MBA oraz na innych formach kształcenia na trzech Wydziałach.
  
-W ofercie edukacyjnej Wydziału Finansów i Bankowości znajdują się **studia I stopnia ​(licencjackie)** na kierunkach+__Uprawnienia do nadawania ​stopnia ​naukowego doktora:__ 
-  * Administracja,​ +decyzja nr BCK-II-U/​dr-497/​15 CKdsSiT z dnia 19.12.2016 r.
-  * Bezpieczeństwo wewnętrzne,​ +
-  * Filologia,​ +
-  * Finanse i rachunkowość,​ +
-  * Prawo w biznesie, +
-  * Psychologia w biznesie +
-  * Handel międzynarodowy,​ +
-  * Turystyka i rekreacja,​ +
-  * Zarządzanie.+
  
-W ramach **inżynierskich studiów I stopnia** prowadzone są następujące kierunki: +Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 rokuwydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.)Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie:​ ekonomia i finanse
-  * Informatyka, +
-  * Inżynieria zarządzania, +
-  * Logistyka.+
  
-**Studia jednolite magisterskie**:​ 
-  * Prawo 
  
-**Studia II stopnia (magisterskie)** prowadzą kształcenie na kierunkach:​ +__Wydział Finansów ​Bankowości:__
-  * Finanse ​Rachunkowość, +
-  * Turystyka i Rekreacja,​ +
-  * Zarządzanie.+
  
-Dodatkowo Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi: +- Finanse i rachunkowość, studia ​pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-3-0145/​TBM/​263/​94 MEN z dnia 10.08.1994 r.),
-  * studia podyplomowe, +
-  * studia ​Executive Master of Business Administration, +
-  * studia Master of Business Administration,​ +
-  * szkolenia,​ +
-  * Uniwersytet Każdego Wieku.+
  
-** OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W CHORZOWIE**+- Finanse i rachunkowość,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-335/​TBM/​99 MEN z dnia 19.08.1999 r.),
  
-**Studia I stopnia:** +- Zarządzanie,​ studia pierwszego ​stopnia ​(decyzja nr DNS-1-0143-30-JL/​2000 MEN z dnia 03.08.2000 r.),
-  * Administracja publiczna,​ +
-  * Bezpieczeństwo narodowe, +
-  * Finanse i rachunkowość,​ +
-  * Informatyka inż.+
-  * Inżynieria zarządzania inż.+
-  * Język angielski w biznesie, +
-  * Logistyka inż., +
-  * Marketing i sprzedaż,​ +
-  * Pedagogika,​ +
-  * Prawo w biznesie, +
-  * Psychologia w biznesie, +
-  * Turystyka i rekreacja,​ +
-  * Zarządzanie.+
  
-**Studia II stopnia:​** +- Handel międzynarodowystudia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6013.154.2015.5.PD MNiSW z dnia 09.12.2015 r. o zmianie nazwy kierunku Stosunki międzynarodowe),​
-  * Finanse i rachunkowość, +
-  * Bezpieczeństwo narodowe, +
-  * Zarządzanie.+
  
-** OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO W SZCZECINIE**+- Administracja,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-16/​rej.47/​06 MNiSW z dnia 25.04.2006 r.),
  
-**Studia I stopnia:​** +Zarządzanie, ​studia drugiego stopnia (decyzja nr DNS-WUN-6022-893-6/​PP/​09 MNiSW z dnia 04.08.2009 r.),
-  * Bezpieczeństwo w biznesie i administracji,​ +
-  * Finanse i rachunkowość,​ +
-  * Informatyka inż., +
-  * Inżynieria zarządzania,​ +
-  * Logistyka inż., +
-  * Psychologia w biznesie, +
-  * Turystyka i rekreacja,​ +
-  * Zarządzanie,​ +
-  * Pedagogika.+
  
-**Studia II stopnia:​** +- Logistykastudia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13957-3/​KŁ/​11 MNiSW z dnia 30.05.2011 r.),
-  * Pedagogika, +
-  * Zarządzanie.+
  
 +- Bezpieczeństwo wewnętrzne,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.53.2013.3.SK MNiSW z dnia 24.06.2013 r.),
  
-** FUZJE**+- Informatyka,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.23.2013.AB.2 MNiSW z dnia 08.07.2013 r.),
  
-W 2012 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu połączyła się z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Turystyczną ​Szczecinie.+Prawo biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.2.2013.2.AW MNISW z dnia 10.07.2013 r.),
  
-W 2013 roku nastąpiło połączenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z Wielkopolską Wyższą Szkołą Turystyki i Zarządzania w Poznaniu.+- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.355.2013.2.MC MNiSW z dnia 15.10.2013 r.), 
 + 
 +- Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.355.2013.3.MC MNISW z dnia 15.10.2013 r.), 
 + 
 +- Prawo, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW.ZNU.6022.69.2015.SW.3 MNISW z dnia 20.05.2015 r.), 
 + 
 +- Inżynieria zarządzania,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6014.351.2015.2.MC MNISW z dnia 10.12.20215 r.), 
 + 
 +- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.70.3.2016.AN MNISW z dnia 05.07.20216 r.), 
 + 
 +- Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.35.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.), 
 + 
 +- Informatyka,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.164.2018.4.AN/​MU z dnia 15.03.2019 r.). 
 + 
 +__Wydział Zamiejscowy w Chorzowie:​__ 
 + 
 +- Finanse i rachunkowość,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-297/​RO/​98 MEN z dnia 17.11.1998 r.), 
 + 
 +- Finanse i rachunkowość,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-791/​Rej.47/​Eko/​03 MENiS z dnia 10.07.2003 r.), 
 + 
 +- Logistyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-06-4003-258/​07 MNiSW z dnia 06.07.2007 r.), 
 + 
 +- Zarządzanie,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6021-6771-2/​EK/​10 MNISW z dnia 17.03.2010 r.), 
 + 
 +- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13947-2/​KŁ/​11 MNISW z dnia 20.07.2011 r.), 
 + 
 +- Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-22697-3/​AN/​12 MNISW z dnia 26.10.2012 r.), 
 + 
 +- Zarządzanie,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.189.1.2013.AN MNISW z dnia 09.07.2013 r.), 
 + 
 +- Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.211.1.2013.AN MNISW z dnia 25.07.2013 r.), 
 + 
 +- Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.249.3.2013/​2014.EK/​AN MNISW z dnia 04.02.2014 r.), 
 + 
 +- Inżynieria zarządzania,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.2.4.2014.AN MNISW z dnia 07.08.2014 r.), 
 + 
 +- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.4.2015.4.PD MNISW z dnia 02.4.2015 r.), 
 + 
 +- Bezpieczeństwo narodowe, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.291.2015.3.EK/​ŁA MNISW z dnia 05.01.20216 r.), 
 + 
 +- Informatyka,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.42.2016.3.SK MNISW z dnia 11.05.2016 r.), 
 + 
 +- Język angielski w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.35.2016.EK.3 MNISW z dnia 19.07.2016 r.), 
 + 
 +- Administracja publiczna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr ZNN.6022.52.3.2016.AN MNISW z dnia 08.11.2016 r.), 
 + 
 +- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.27.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.), 
 + 
 +- Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.38.5.2018.AN MNISW z dnia 11.10.2018 r.). 
 + 
 +__Wydział Ekonomiczny w Szczecinie:​__ 
 + 
 +- Finanse i rachunkowość,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-232/​08 MNISW z dnia 25.04.2008 r.), 
 + 
 +- Zarządzanie,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-67/​08 MNISW z dnia 27.06.2008 r.), 
 + 
 +- Logistyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7388-4/​SH/​10 MNISW z dnia 05.07.2010 r.), 
 + 
 +- Zarządzanie,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22225-2/​IŻ/​12 MNISW z dnia 20.06.2012 r.), 
 + 
 +- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.2.2013.2.AW MNISW z dnia 23.01.2013 r.), 
 + 
 +- Bezpieczeństwo w biznesie i administracji,​ studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.27.2013.4.IZ MNISW z dnia 14.11.2013 r.), 
 + 
 +- Pedagogika, studia pierwszego i drugiego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.89.2014.EK.3 MNISW z dnia 28.07.2014 r.), 
 + 
 +- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.73.3.2015.AN MNISW z dnia 01.070.2015 r.), 
 + 
 +- Inżynieria zarządzania,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.34.3.2018/​EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.), 
 + 
 +- Informatyka,​ studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.76.4.2018.AN MNISW z dnia 04.07.2018 r.), 
 + 
 +- Finanse i rachunkowość,​ studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.29.2019.AM.3 MNISW z dnia 12.04.2019 r.), 
 + 
 +- Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.26.2019.3.IZ MNISW z dnia 12.04.2019 r.), 
 + 
 +- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.50.2019.3.EK MNISW z dnia 25.05.2019 r.).  
 + 
 +__Przejęcia:​__ 
 +W 2012 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu połączyła się z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Turystyczną w Szczecinie (decyzja nr MNISW-DNS-WUN-6010-25282-3/​AW/​12 MNISW z dnia 19.09.2012 r.), 
 + 
 +W 2013 roku nastąpiło połączenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z Wielkopolską Wyższą Szkołą Turystyki i Zarządzania w Poznaniu ​(decyzja nr DKN.ZNU.6013.49.2013.2.AW MNISW z dnia 02.07.2013 r.), 
 + 
 +W 2015 r. nastąpiło połączenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z Wyższą Szkołą Techniczno-Przyrodniczą w Poznaniu (decyzja nr DSW.ZNU.6013.190.2015.3.MC MNISW z dnia 24.09.2015 r.). 
 + 
 +**Władze Uczelni:​** 
 + 
 +Rektor, prof. dr hab. Józef Orczyk, od 2013 
 +  
 +Dziekan Wydziału Finansów i Bankowości,​ dr Roman Łosiński, od 2005 
 +  
 +Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, dr Krzysztof Koj, od 2006 
 +  
 +Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, dr Andrzej Kokiel, od 2019 
 + 
 +**Dane kontaktowe** 
 + 
 +__Dane kontaktowe Uczelni:​__ 
 + 
 +Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
 + 
 +ul. Powstańców Wielkopolskich 5 
 + 
 +60-895 Poznań 
 + 
 +NIP 778-10-28-941 
 + 
 +REGON 630-245-248 
 + 
 +e-mail: rektorat@wsb.poznan.pl 
 + 
 +tel. 61 655 33 33 
 + 
 +www.wsb.poznan.pl  
 + 
 +__Inspektorem Ochrony Danych w WSB w Poznaniu__ jest Rafał Surowy, e-mail: iod@wsb.poznan.pl 
 + 
 +__Redakcja BIP:__ 
 + 
 +Redaktor główny 
 + 
 +Dominika Rumińska 
 + 
 +dominika.ruminska@wsb.poznan.pl,​ bip@wsb.poznan.pl 
 + 
 +tel. 61 655 32 43 
 + 
 +ul. Powstańców Wielkopolskich 5 
 + 
 +61-895 Poznań 
 + 
 +zakres kompetencji:​ statut, strategia, decyzja o utworzeniu uczelni, rozprawy doktorskie, regulaminy, wzory umów edukacyjnych,​ opłaty za studia, sprawozdania finansowe, wielkość dotacji oraz jakość kształcenia z Wydziału Finansów i Bankowości. 
 + 
 +__Redaktor pomocniczy:​__ 
 + 
 +zakres kompetencji:​ programy studiów z Wydziału Finansów i Bankowości.  
 + 
 +__Redaktor pomocniczy:​__ 
 + 
 +Iwona Nowak 
 + 
 +iwona.nowak@chorzow.wsb.pl  
 + 
 +zakres kompetencji:​ jakość kształcenia i programy studiów z Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie.  
 + 
 +__Redaktor pomocniczy:​__ 
 + 
 +Aneta Mazur 
 + 
 +aneta.mazur@wsb.szczecin.pl  
 + 
 +zakres kompetencji:​ jakość kształcenia i programy studiów z Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie.  
 + 
 +__Elektroniczna Skrzynka Podawcza__ na Platformie Usług Administracji Publicznej:​ 
 + 
 +Adres ESP: /​WSBwPoznaniu/​SkrytkaESP 
 + 
 +**Udostępnianie informacji publicznej** 
 + 
 +Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330).  
 +Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 + 
 +Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WSB w Poznaniu powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację. 
 + 
 +Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,​ postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. 
 + 
 +Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, WSB będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, WSB może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku WSB, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,​ chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 
 + 
 +__Jak dostarczyć wniosek:​__ 
 + 
 +Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na jeden z niżej wymienionych sposobów:  
 + 
 +- przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań; 
 + 
 +- złożyć osobiście w Biurze Podawczo-Odbiorczym,​ ul. Powstańców Wielkopolskich 5, Poznań 
 + 
 +- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.poznan.pl;​ 
 + 
 +Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. 
 +Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  
-W 2015 r. nastąpiło połączenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z Wyższą Szkołą Techniczno-Przyrodniczą w Poznaniu. 
poznan/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/07/29 10:26 przez teba_pdomejko