Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
poznan:regulaminy:rekrutacja [2019/04/15 15:37]
po_druminska
poznan:regulaminy:rekrutacja [2019/07/23 11:27] (aktualna)
po_druminska
Linia 3: Linia 3:
 *** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE** *** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE**
  
-Na mocy uchwały nr 9/2019 z dnia 5 kwietnia ​2019 r. Senat WSB w Poznaniu ​uchwalił na wniosek Zarządu Uczelni regulamin ​rekrutacji na studia ​podyplomowe,​ MBA i Executive MBA na rok akademicki ​2019/2020. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały przestała obowiązywać uchwała nr 22/2018 Senatu WSB w Poznaniu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu rekrutacji na studia podyplomowe,​ MBA, MBA Project Management i Executive MBA.+Na mocy uchwały nr 37/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.Senat WSB w Poznaniu ​przyjął zmiany w warunkach i trybie ​rekrutacji na studia ​wyższe ​na rok akademicki 2020/2021 
  
-{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_9_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_uchwalenie_regulaminu_rekrutacji_na_sp_mba_i_executive_mba_2019_2020.pdf |}}+{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_nr_37_2019_w_sprawie_uchwalenia_zmian_w_warunkach_i_trybie_rekrutacji_na_studia_wyzsze_na_rok_akademicki_2020_2021.pdf |}}
  
-{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_do_uchwaly_9_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_rekrutacji_sp_mba_executive_mba_2019_2020.pdf |}}+{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_do_uchwaly_nr_37_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2020_2021.pdf |}}
  
  
-Na mocy uchwały nr 56/2018 z dnia 24 grudnia 2018 r. Senat WSB w Poznaniu przyjął zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe ​na rok akademicki 2019/2020. Z dniem wejścia ​życie niniejszej uchwały przestała obowiązywać uchwała nr 33/2018 Senatu WSB Poznaniu z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe ​na rok akademicki 2019/2020.+Na mocy uchwały nr 36/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.Senat WSB w Poznaniu przyjął zmiany w warunkach i trybie rekrutacji na studia wyższe ​finansowane lub współfinansowane z EFS ramach projektu "SMART EDUCATION - kształcenie wyzsze ​dobie innowacji cyfrowych" ​na rok akademicki 2019/2020
  
-{{ :​poznan:​regulaminy:​2018_56_uchwala_zasady_rekrut_19-20.pdf |}}+{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_nr_36_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_finansowane_lub_wspolfinansowane_z_efs_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_36_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_finansowane_lub_wspolfinansowane_z_efs_2019_2020.pdf |}}
  
-{{ :​poznan:​regulaminy:​2018_56_zalacznik_zasady_rekrut_19-20.pdf |}} 
  
-*** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE**+Na mocy uchwały nr 35/2019 z dnia 04 lipca 2019r., Senat WSB w Poznaniu przyjął warunki i tryb rekrutacji na podyplomowe studia menedżerskie i MBA finansowane lub współfinansowane z EFS na rok akademicki 2019/2020
  
-Senat WSB w Poznaniu na mocy uchwały nr 33/2018 z dnia 10.05.2018 r., na wniosek Zarządu Uczelni, przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 w WSB w Poznaniu:+{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_35_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_warunki_i_tryb_rekrutacji_podyplomowe_studia_menedzerskie_i_mba_efs_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_do_uchwaly_35_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_podyplomowe_studia_menedzerskie_i_mba_efs_2019_2020.pdf 
 +}} 
 + 
 +Na mocy uchwały nr 32/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., ​Senat WSB w Poznaniu ​przyjął warunki i tryb rekrutacji ​na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 
 + 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_32_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2020_2021.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_32_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2020_2021.pdf |}} 
 + 
 +Na mocy uchwały nr 122/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Senat WSB w Poznaniu przyjął zasady rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 
 + 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zasady_rekrutacji_studia_wyzsze_2020-2021.pdf |}} 
 + 
 +Na mocy uchwały nr 24/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r., Senat WSB w Poznaniu przyjął zmiany w warunkach i trybie rekrutacji ​na studia wyższe na rok akademicki 2019/​2020:​ 
 + 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_24_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_zmiana_uchwaly_nr_56_2018_z_24.12.2018_zmiany_w_warunkach_i_trybie_rekrutacji_na_studia_wyzsze_19_20.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_24_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2019_2020.pdf |}} 
 + 
 +Na mocy uchwały nr 23/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r., Senat WSB w Poznaniu przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe finansowane lub współfinansowane z EFS w ramach projektu "SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych"​ na rok akademicki 2019/2020 
 + 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_23_2019senatu_wsb_w_poznaniu_warunki_i_tryb_rekrutacji_studia_wyzsze_efs_smart_education_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_23_2019.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_2_do_uchwaly_23_2019.pdf |}} 
 + 
 +Na mocy uchwały nr 22/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.Senat WSB w Poznaniu ​przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe ​finansowane lub współfinansowane z EFS w ramach projektu "​Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie WSB w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw" ​na rok akademicki 2019/2020 
 + 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_22_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_warunki_i_tryb_rekrutacji_studia_wyzsze_efs_zintegrowany_informatyka_i_logistyka_poznan_chorzow_szczecin_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_do_uchwaly_22_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_studia_wyzsze_efs_zintegrowany_informatyka_i_logistyka_poznan_chorzow_szczecin_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_i_2_do_uchwaly_22_2019.pdf |}} 
 + 
 + 
 +Na mocy uchwały nr 21/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r., Senat WSB poznaniu przyjął warunki i tryb rekrutacji na dofinansowane studia wyższe dualne na kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Finansów i Bankowości na rok akademicki 2019/2020 
 + 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​uchwala_21_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_warunki_i_tryb_rekrutacji_dofinansowane_studia_dualne_finanse_i_rachunkowosc_wfib_2019_2020.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_nr_1_do_uchwaly_21_2019_warunki_i_tryb_rekrutacji_dofinansowane_studia_dualne_finanse_i_rachunkowosc_wfib__2019_2020.pdf |}} 
 + 
 +Na mocy uchwały nr 9/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. Senat WSB w Poznaniu ​przyjął regulamin rekrutacji na studia podyplomowe,​ MBA i Executive MBA na rok akademicki 2019/2020.  
 + 
 +{{ :poznan:​regulaminy:​uchwala_9_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_uchwalenie_regulaminu_rekrutacji_na_sp_mba_i_executive_mba_2019_2020.pdf |}} 
 + 
 +{{ :​poznan:​regulaminy:​zalacznik_do_uchwaly_9_2019_senatu_wsb_w_poznaniu_regulamin_rekrutacji_sp_mba_executive_mba_2019_2020.pdf |}}
  
-{{ :​poznan:​zasady_rekrutacji_na_studia_wyzsze_2019-2020.pdf |}} 
  
 *** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE** *** REGULAMINY I ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE I PODYPLOMOWE**
poznan/regulaminy/rekrutacja.1555335460.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/04/15 15:37 przez po_druminska